2018.gada 15.jūlijs, pl.12.15

Bērniņi, Debesis dara visu iespējamo, lai glābtu vislielāko skaitu dvēseļu

Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Mani bērniņi, lai mana Kunga miers ir ar jums visiem, un mana Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Mani maziņie, tūlīt, tūlīt sāks notikt lielas debess parādības; es gatavojos daudzās vietās parādīties Eņģeļu sabiedrībā, aicinot uz atgriešanos.Vietas, kur es parādīšos visvairāk, būs mani Sanktuāriji; ar šīm manifestācijām es gribu pieskarties remdenajām un nocietinātajām sirdīm, lai viņas atgrieztos pie Dieva mīlestības.
Mani ieraudzīs taisnīgie un grēcinieki, es pieskaršos daudzām dvēselēm un atklāšu sevi, it īpaši tajās vietās, kur ticība ir iznīkusi. Es cenšos ar manām manifestācijām pamodināt šo cilvēci, lai tā būtu gatava mana Dēla Triumfālajai atgriešanās. Katra manifestācija būs Pentakosts (piez. – Vasarsvētki, Svētā Gara atnākšana (50 dienas pēc Lieldienām)) un daudzas dāvanas un harizmas, ko Svētais Gars izplatīs starp ticīgajiem Dieva bērniem. Visi mani bērni, kuri saņems dāvanas un harizmas, kļūs par šo beigu laiku mācekļiem. Viņu misija būs evaņģelizēt un sagatavot mana Dēla ganāmpulku Viņai Otrai atnākšanai.
Šie izvēlētie bērni darīs zināmu Dieva Vārdu piecos kontinentos un atvērs izpratni par šo cilvēci, kura, dēļ grēka, sapinusies letarģijas tīklā. Lielo bēdu laikā viņi būs gaismas tumsas vidū un, kopā ar mūsu praviešiem, tie izplatīs Debesu Labās Vēstis Dieva tautai, kura iet cauri attīrīšanas tuksnesim.
Bērniņi, katrā kopienā būs viens vai vairāki Debesu instrumenti ar dāvanām un harizmām, kuri būs atbildīgi par ganāmpulka ganīšanu un vadīšanu, ko Dievs viņiem uzticējis. Viņi stiprinās savus brāļus ticībā un tie būs gaismas, kuras spīdēs tumsas vidū. Redziet, mani maziņie, ka Debesis jūs neatstās; šajās garīgā sausuma dienās jums būs Dieva Vārda barība, kas jums tiks dota caur šiem mācekļiem. Pulcējieties mazās kopienās, lūdzoties mana Svētā Rožukroņa lūgšanu, lasot un daloties izlasītajā Dieva Vārdā; dziedot arī Psalmus un vienmēr slavējot mana Tēva Godību.
Bērniņi, Debesis dara visu iespējamo, lai glābtu vislielāko skaitu dvēseļu. Tāpēc ļoti drīz es parādīšos visos piecos kontinentos, sniedzot universālu aicinājumu cilvēcei, tā, lai jūs pēc iespējas ātri pamostos un sagatavotos priekšā stāvošajiem notikumiem; un pats svarīgākais, esiet gatavi Brīdinājumam un mana Dēla Otrai atnākšanai.
Debesu parādībām būs tik skaidra un acīmredzama realitāte, ka neviens mirstīgais nevarēs tās apstrīdēt. Debesis gatavojas izpausties, lai jums nav šaubu par to esamību. Es, mana Dēla sabiedrībā, gatavojos parādīties visai cilvēcei, nešķirojot ne ticības, ne rases, ne reliģijas; tā, ka tā atzīs Vienīgā un Patiesā Dieva, Viena un Trīsvienīga eksistenci. Dievu Dievu, kungu Kungu, bagātu Labestībā, Mīlestībā un Žēlsirdībā, pār taisnīgajiem un grēciniekiem. Sagatavojieties, mani maziņie, šiem Mīlestības Vasarsvētkiem, kas gatavojas notikt.
Mans Tēvs vēlas, lai daudzas dvēseles atgriežas pirms Brīdinājuma ierašanās, tā, lai jūsu iešana cauri mūžībai būtu miers un prieks, nevis jūsu briesmīgākais murgs. Bērniņi, mans Svētais Rožukronis ir tilts saziņai ar mani, dariet to ar ticību un paļāvību, vienmēr piesaucot Dieva Svētā Gara klātbūtni; un atbilstoši jūsu ticībai un dedzībai, es būšu jūsu vidū un jūs mani redzēsiet.
Slavējiet Dieva Godību un lūdziet par Mūsu Divu Siržu Triumfu.
Lai mana Kunga Miers paliek jūsos.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Mani bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei