2018.gada 15.oktobris, pl.14.35

Mani bērni, tieši tāpat kā Jonas bija zīme Nineviešiem, tāpat arī Enohs tā būs Manai Tautai šajos beigu laikos

Žēlsirdīgā Jēzus aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mani bērni, Mans Miers ar jums.
Mans mazais instruments, Es esmu Jēzus – Bezgalīgā Žēlsirdība, kas šodien runā ar šo nepateicīgo un grēcīgo cilvēci. Es esmu Žēlsirdības Dievs, kurš gaida visus grēciniekus ar atplestām rokām, nešķirojot rases, ticības vai reliģijas, lai viņiem piedotu, ja viņi nožēlo grēkus un nāk pie Manis ar satriektām un pazemīgām sirdīm. Es vēlreiz jums saku: ārpus Manis nav vairs dievu. Es esmu Alfa un Omega, Viens un Trīsvienīgs Dievs, kurš jums izpaužas kā Tēvs un Tiesnesis.
Es esmu Manā Tēvā un Mans Tēvs ir Manī, kas redz Mani, redz Manu Tēvu. Mēs esam viens Dievs Trīsvienīgā Vienībā, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, kas mūs vieno Mīlestībā. Es esmu Jēzus – Žēlsirdība, kas runā ar jums caur šo mūsu vēstnesi; klausieties Manu Pravieti, viņš ir Mana Balss, kas runā jūsu siržu tuksnesī. Enohs jūs vadīs caur attīrīšanas tuksnesi, klausieties to un izpildiet norādījumus, ko mēs nosūtīsim jums caur mūsu vēstnesi, lai rīt jūs varētu veiksmīgi nonākt līdz Jaunā Radītā vārtiem.
Mani beigu laiku vēstījumi ir Mana ganāmpulka garīgā barība, Mani vēstījumi ir kompass, kas jūs vadīs caur attīrīšanas tuksnesi; tie ir cerība, kas uzturēs jūs ticībā to dienu garīgajā cīņā. Manu pestīšanas vēstījumu Vārdi ir: Ceļš, Patiesība un Dzīvība, kas jums ir jāievēro un jāīsteno praksē, lai jūs rīt glābtu savu dzīvību. Uzklausiet Manu Albricias (Labo ziņu dāvanu – tulk.) Vēstnesi, jo viņš Manai tautai nes cerību un pestīšanu. Priecājieties, kalni un pakalni, priecājieties, Mans ganāmpulks, jo drīz Mana Albricias Vēstneša kājas staigās pa valstīm, pilsētām, ielejām un takām, nododot Labās Vēstis tautai, kas ies caur tuksnesi, vajāti un nomocīti.
Mans vēstnesis uzrunās pagānu sirdis un viņš tās nostiprinās ticībā, un caur viņu sludināšanu tiks atgriezta Mana Izraēļa Tauta. Mani bērni, tieši tāpat kā Jonas bija zīme Niniviešiem, tāpat arī Enohs tā būs Manai tautai šajos beigu laikos. Mans vēstnesis ir izgājis cauri ciešanu krāsnij un Es to veidoju kā mālu Manās rokās, lai kopā ar Eliju viņi varētu vest Manu tautu uz galīgo uzvaru. Kā Mozus, akmens ir gandrīz gatavs, Mana Liecinieka gars drīz staigās starp jums. Priecājieties, Mana tauta, un sniedziet visu savu palīdzību un sadarbību Maniem diviem Lieciniekiem, jo tie ir svečturi, kas jūs vedīs caur tuksnesi, apgaismojot jūsu dzīves ar Dieva Vārdu.
Ļoti drīz tos iepazīs Manas Izvēlētās Nācijas, viņi dos liecību par Dievu un jūs, Mana tauta, zināsiet, kas ir Mani vēstneši dēļ darbiem un brīnumiem, kurus viņi darīs Manā Vārdā. Viņus pavadīs Žēlsirdība un Taisnīgums, viņi Manai tautai būs svētība, un Taisnīgums un sods ļaunajiem. Sagatavojieties, Mana tauta, Maniem diviem Lieciniekiem, pēc Mana Brīdinājuma jūs tos zināsiet.
Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Es esmu jūsu Mīļotais, Jēzus – Bezgalīgā Žēlsirdība

Manus vēstījumus dariet zināmus visos zemes stūros