2018. gada 17.janvāris, pl.12.45

Mani bērni, esiet gatavi un savas Garīgās Bruņas ieeļļojiet ar lūgšanu; un aplieciet tās sev no rīta un vakarā, un nostipriniet tās ar 91.psalmu

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm
Mani bērni, Mans miers ir ar jums
Mans mazais Nabi, nāk Manas tautas lielās pārbaudes dienas; pulcējieties lūgšanā, gavējiet un gandariet, lai jūs varētu stiprināt savu garu un tādējādi uzvarēt garīgās kaujās, kas tuvojas. Mani bērni, Es jums to saku tāpēc, ka jūsu dvēseles ienaidnieks un viņa armijas ir spēki, kas jums būs jāuzvar. Cīņa būs pret šīs tumasas pasaules valdībām un varām, pret ļaunajiem gariem, kas dzīvo debess telpās (Efeziešiem 6.12).
Atkal Es jums saku, ka cīņa nav ar materiāliem ieročiem, bet ar garīgiem ieročiem. Ikviens, kurš iesaistās garīgā kaujā bez debesu palīdzības, tiks zaudēts; jo jūsu ienaidnieki nav miesa un asinis, jūsu ienaidnieki ir ļaunas būtnes, kurām ir noteikšana un vara pār šo tumšo pasauli. Tādēļ vienīgais veids, kā tos uzvarēt, būs ar lūgšanu, gavēšanu, gandarīšanu par grēkiem un debesu palīdzību.
Mani bērni, esiet gatavi un savas Garīgās Bruņas ieeļļojiet ar lūgšanu; un aplieciet tās sev no rīta un vakarā, un nostipriniet tās ar 91.psalmu. Atcerieties, ka jūs nedrīkstat iesaistīties garīgā cīņā bez jūsu Bruņām, jo tādējādi jūs būsiet viegls laupījums Manam pretiniekam un viņa ļaunuma pulkiem. Pirms sākt cīņu, lūdziet Mūsu Divu Siržu palīdzību un sakiet:
“Jēzus un Marijas Sirdis, palīdziet mums šīs dienas garīgajā cīņā; mēs patveramies jūsu Sirdīs; dodiet mums spēku uzvarēt mūsu dvēseles ienaidnieku un viņa ļaunuma pulkus.”
Piesauciet arī mūsu mīļoto Miķeli un lūdzieties viņa eksorcismu, dotu Pāvestam Leonam XIII. Lūdzieties Manas Mātes Rožukroni un Manu Dārgo Asiņu Rožukroni, un katru dienu no rīta un vakarā veltījiet sevi Manām Dārgajām Asinīm. Manu Slavas pilno Asiņu spēks darīs jūs stingrus un nelokāmus, un tas turēs tālu no jums garīgos un iemiesotos dēmonus. Lūdziet palīdzību Šķīstītavas dvēselēm, jūsu Sargeņģelim un Eņģeļiem – Aizbildņiem; tāpat lūdziet palīdzību arī Erceņģeļiem un Debesu Eņģeļu karapulkiem, un Svētītajām Dvēselēm, it īpaši tām, kuri šajā pasaulē bija eksorcisti. Šajās dienās jums jālūdz palīdzība arī Maniem apustuļiem, lai jūs būtu labi aizsargāti un nekas, un neviens jums nespētu kaitēt.
Lūk, Mans ļoti dārgais un mīļais Benedikts un viņa eksorcisms, Antonijs no Padujas un viņa eksorcisms, Ignācijs no Lojolas, Patriks no Īrijas ar savu lūgšanu “Krūšu Zīme” jeb “Brieža sauciens”, Tēvs Pio no Pjetrelčīnas, Mans Jānis Pāvils II un visi citi Mani mīļotie, kuri šajā pasaulē cīnījās pret sātanu un viņa dēmoniem. Tāpat arī neaizmirstiet Manu Svēto Eņģeļu piesaukšanu un lūgšanu par Manu Atpestījošo Asiņu Bruņām, ko Es nosūtīju jums caur Manu Enohu. Tas viss ir garīgā palīdzība un ieroči, ar kuru palīdzību jūs uzvarēsiet Manu pretinieku un viņa ļaunuma leģionus.
Tāpēc, Mani karavīri, no šī brīža sāciet tos izmantot, lai tad, kad atnāk šīs dienas, jūs jau būtu nostiprinājušies un jūs spētu bez bailēm sastapties ar Mana pretinieka armijām. Nebīstieties, stāviet stingri ticībā un mīlestībā; ja jūs sekojat mūsu norādījumiem un īstenojat tos praksē, Es jums apliecinu, ka neviens ļaunā spēks nevar jums kaitēt. Atcerieties, Mani mazie, ka arī Brīdinājumā jūs tiksiet ietērpti ar dāvanām un harizmām, kuras jums būs nepieciešamas tiekoties ar Manu pretinieku. Atkal Es jums saku: nebaidieties, uzticieties Mūsu Divu Sirdīm un piedāvājiet savu personīgo attīrīšanu kā mīlestības piedāvājumu Manam Tēvam, un Es jums apliecinu, ka jūs sasniegsiet Dzīvības Kroni.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo tuvojas Dieva Valstība.

Jūsu Mīļotais, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mans ganāmpulks, manus vštījumus dariet zināmus visai cilvēcei.