2018.gada 17.jūnijs, pl.16.15

Mans Mariāņu karaspēks, pavadiet mani ar mana Svētā Rožukroņa lūgšanu; lūdzieties, gavējiet un gandariet, jo tumsas stunda ir sākusies

Mūsu Fatimas Dievmātes sanktuārijs Kali (Kolumbija). Vēstījums Enoham
Mūsu Fatimas Dievmātes steidzams aicinājums cilvēcei
Mani mīļie bērni, mana Kunga Miers ir ar jums visiem.
Bērniņi, cilvēcei ir sākuši nākt lieli pārbaudījumi, un tā joprojām ir apātiska no grēka. Atkrišanas gars, ticības zaudējums ar katru dienu kļūst stiprāks un tas liek daudziem novērsties no Dieva. Garīgā neskaidrība, ko rada pasaulīgs racionālisms, slikti skaidrojumi, herētiskas ideoloģijas un mācības – tas ir tas, kas ved uz ticības zaudēšanu tiem, kas staigā garīgā remdenumā.
Baznīcai no iekšpuses uzbrūk liels skaits kardinālu, kas cenšas reformēt to ar ideoloģijām, kas ir pretrunā ar mana Dēla Evaņģēliju. Bērniņi, lūdzieties par Bavārijas kardināliem, bīskapiem un teologiem, jo daudzi vēlas, lai atceltu celibātu un priesterība tiktu izveidota sievietēm, un Komūnija tiktu dota protestantiem, kas ir precējušies ar katoļiem. Viņi prasa reformas, kas vērstas pret Baznīcas morāli un, ja tas tiks sasniegts, tas radīs lielu šķelšanos tās iekšienē. Šķelšanās, mani maziņie, gatavojas sākties, aizdedze jau ir ieslēgta; viss beigsies ar lielo dalīšanos, kurā miljoniem dvēseļu zaudēs ticību.
Mans Mariāņu karaspēks, pavadiet mani ar mana Svētā Rožukroņa lūgšanu; lūdzieties, gavējiet un gandariet, jo tumsas stunda ir sākusies. Garīgā cīņa starp labā un ļaunā spēkiem jau ir jūsu pasaulē un tā sākusi pastiprināties. Garīgie uzbrukumi Dieva tautai pastiprinās un tie daudziem liek zaudēt galvas.
Maziņie, kad jūs sajūtat uzbrukumu, nāciet pie manis, jūsu Mātes; aiciniet mani un es nākšu pie jums, lai jūs pasargātu un aizsargātu. Es neļaušu nevienam no maniem uzticīgajiem bērniem un viņu ģimenēm pazust. Pastipriniet lūgšanu, ir pienācis laiks lūgties ar lielāku intensitāti, jo ļaunā spēki ir aktīvi un neatpūšas, meklējot veidu, kā pazudināt iespējami lielāku skaitu dvēseļu. Lūdzieties par visas pasaules grēciniekiem, īpaši par tiem, kuri ir visvairāk nošķirti no Dieva, lai Dievišķā Žēlsirdība tos atbrīvo no pazušanas.
Apmeklējiet Vissvētāko Sakramentu (Jēzus Sakramentu), lai jūs stiprinātu katras dienas garīgajā cīņā. Atcerieties, mani bērni, ka ļoti drīz sāksies lielā negantība un mans Dēls būs apgānīts un apvainots Viņa Svētnīcās (Mājokļos) un jūs vairs nevarēsiet Viņu atrast Tabernākulos. Izmantojiet priekšrocības tagad un neatstājiet Viņu vienatnē. Viņš jūs gaida un vēlas būt jūsu barība, spēks un drošība. Tad nāciet un barojiet sevi no Dieva Jēra tik daudz, cik variet, lai jūs būtu garīgi nostiprināti un uzvarētu katras dienas garīgajā cīņā.
Mani bērni, lielās negantības laikā es būšu Tabernākuls, kur atradīsiet manu Dēlu. Mana Svētā Rožukroņa lūgšana atvērs mana Tabernākula durvis, lai jūs varētu Viņu pielūgt (adorēt). Es esmu Dzīvais Tabernākuls, nāciet pie manis, mani mazie, un pēc mana Svētā Rožukroņa noskaitīšanas, pieņemiet garīgo Komūniju un sakiet šādi: Svētā Marija, Dieva Māte un mūsu Māte, Viena un Trīsvienīga Dieva Dzīvais Tabernākuls, dod mums savu Dēlu Jēzu, Svētīto Augli un lūdzies par mums, tik grēcīgiem. Euharistijas Eņģeļi nonāks no Debesīm un viņi garīgi dos jums Komūniju, lai jūs varētu stiprināt Garā un jūs varētu tikt galā ar šīm grūtību pilnajām dienām.
Tad ziniet, mani bērni, ka Debesis jūs nepametīs. Es, jūsu Māte, būšu Tilts saziņai ar manu Dēlu; es atvēršu sava klēpja Tabernākulu, lai jūs varētu Viņu pielūgt (adorēt) garīgi. Mana klātbūtne šajās dienās būs daudz pamanāmāka, es ļaušu sevi redzēt daudziem no maniem bērniem, lai jūsu ticība tiktu stiprināta, un tā kopā sāksim arī manas Bezvainīgās Sirds Triumfu.
Lai mana Kunga Miers paliek jūsos, mani mīļie bērni.

Jūs mīl jūsu Māte, Fatimas Marija

Manas Sirds bērni, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei