2018.gada 17.septembris, pl.13.15

Nepateicīgie bērni, Es gatavojos aiziet; nāciet samierināties ar Mani, nebaidieties; nāciet tuvāk, Es gaidu jūs šeit, Manos Tabernākulos, lai jums piedotu, ja jūs nožēlosiet no visas savas sirds

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa dumpīgajiem bērniem. Vēstījums Enoham
Mans miers ar jums, Mani uzticīgie bērni.
Mani bērni, dienām ritot, tuvojas lielo bēdu laiks. Šī nepateicīgā un grēcīgā cilvēce atsakās pieņemt Manu Taisnīgumu, jo saskaņā ar viņu teikto, Dievs ir vienīgi Mīlestība un cilvēce netiks sodīta; viņi paši sev saka: Nekas nenotiks, Dievs ir Mīlestība. Jā, Es esmu Mīlestība, bet Es esmu arī Taisnīgums, tā, ka jūs nepieļaujiet kļūdu, sakot, ka Es jūs nesodīšu par jūsu grēkiem. Es esmu Tēvs, bet Es esmu arī Taisnīgs Tiesnesis, un kā Tiesnesis, Es neļaušu turpināt pārkāpt Manus Baušļus un iznīcināt to, ko Es radīju ar tādu mīlestību.
Es esmu Viens un Trīsvienīgas Dievs, kas palicis kopā ar jums Manu Tabernākulu klusumā. Es esmu Vienīgais un Patiesais Dievs, ārpus Manis nav vairs dievu. Kādas skumjas izjūt Mana Sirds, redzot jūsu nicinājumu un neuzticību! Jūs zināt, kas Es esmu, un pat tad jūs joprojām turpiniet pagriezt Man muguru, nevis savu vaigu; milzīgam šīs cilvēces vairākumam šīs pasaules rūpes un raizes ir daudz svarīgākas par Mani. Jūs atsakāties Mani pieņemt, jums nav laika Man; jūs dzīvojat kā sacīkstēs un nāve nāks pie jums negaidīti, un notvers jūs tai nesagatavotus. Mūžībā Es jūs gaidīšu kā Taisnīgs Tiesnesis un, protams, jūs ieradīsieties ar tukšām rokām; bez mīlestības un žēlsirdības pret Mani un saviem brāļiem un māsām; pārklāti ar grēka plīvuru, bez nožēlas. Tad jūs dzirdēsiet Manu Balsi, kas jums teiks: Atkāpieties no Manis, ejiet uz mūžīgo uguni!
Nepateicīgie bērni, Es gatavojos aiziet; nāciet samierināties ar Mani, nebaidieties; nāciet tuvāk, Es gaidu jūs šeit, Manos Tabernākulos, lai jums piedotu, ja jūs nožēlosiet no visas savas sirds. Jūs labi zināt, ka Es negribu jūsu nāvi, bet lai jūs dzīvojat mūžīgi. Neesiet muļķi, redziet, ka laiks jau vairs nav tas laiks; redziet, ka Mana Žēlsirdība gatavojas aiziet, lai dotu vietu Manam Taisnīgumam, kur Es nākšu jau kā Taisnīgais Tiesnesis.
Grēcīgā cilvēce, reizi par visām reizēm pamostieties no savas garīgās letarģijas; neatstājiet savu pestīšanu uz pēdējo brīdi, jo, protams, jums nebūs laika nožēlot grēkus! Lūk, šeit, Manu Tabernākulu klusumā, Es gaidu, lai jūs izlemtu; ko jūs gaidāt? Es esmu piedošana un Žēlsirdība; nāciet nomazgāties, lai jūs būtu tīri no jebkura grēka; steidzieties, jo Mani Nami drīz būs slēgti un jūs vairs Mani neatradīsiet Manos Tabernākulos.
Dumpīgās avis, jums tuvojas nakts un vilks ir brīvībā; ja jūs turpināsiet savā dumpībā, jūs vairs neatradīsiet Ganu, lai Es jūs barotu un aizvestu patvērumā; apjukuši jūs klīdīsiet nakts vidū un jūsu blēšanu neviens neuzklausīs. Cik drīz vien iespējams, atgriezieties aplokā, jo vilks jums seko un ļoti drīz jūs atradīs. Es esmu jūsu Mūžīgais Gans, klausieties Manu aicinājumu, dumpīgās avis, un pēc iespējas ātrāk steidzieties atpakaļ uz Manu avju aploku, lai jūs nenonāktu vilka nagos, kurš ir gatavs jūs aprīt.
Mani bērni, kā Es ciešu redzēdams, ka katru dienu tiek zaudētas tik daudzas dvēseles; grēcīgā cilvēce, kā jūs ceļojat pa šo pasauli bez Dieva un bez Likuma; Es negribu, lai jūs vadāt sevi uz tādu pašu likteni, kā dvēseles, kas jau sevi ir nosodījušas! Ja jūs zinātu to dvēseļu sāpes, kas tiek nosodītas, jūs noteikti klausītos Manus aicinājumus un pārtrauktu grēkot. Dvēseles, kuras ir notiesātas, nonāk bezdibenī starp skaļiem kliedzieniem, pilniem sāpju un izmisuma, kas atdzīvina Manas ciešanas un nāvi; ar katru Man zaudēto dvēseli, no Mana Ķermeņa izplūst Asinis. Notiesāto dvēseļu liktenis ir skumjš un sāpīgs.
Grēcīgā cilvēce, Es atkal jums saku,: Es esmu šeit, Manos Tabernākulos, gaidot jūs; steidzieties, jo Es gatavojos aiziet, izlemiet reizi par visām reizēm, lai rīt jums nebūtu jāžēlojas!
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Es esmu jūsu Skolotājs un Gans, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mans ganāmpulks, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei