2018.gada 18.decembris, pl.13.40

Zinātnieki, pārtrauciet jūsu eksperimentus Zemes kodola iekšienē, jo jūs to vājināt! Pārtrauciet tēlot dievus, jo jūsu eksperimenti atnesīs vienīgi nelaimes un nāves!

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums šo beigu laiku zinātniekiem. Vēstījums Enoham

Mani bērni, Mans Miers ir ar jums visiem.

Jūs atrodaties dienās, kad notiek spēcīgas klimata pārmaiņas, tāpēc esiet sagatavojušies ar piemērotu apģērbu. Nebaidieties, atcerieties, ka tas viss ir daļa no radītā pārveidošanas; daudzos planētas reģionos klimats „juks prātā”; tur, kur dominē karstums, būs auksts un sals; tur, kur dominē aukstums, būs silts. Daudzās vietās tuksnesī snigs sniegs, un klimata pārmaiņu dēļ tiks zaudēti kultūraugi, būs pārtikas nepietiekamība un trūkums.

Mani bērni, neizšķērdējiet dabas resursus, jo īpaši ūdeni, jo tas beidzas. Ja valdības neveiks steidzamus pasākumus, lai uz planētas saglabātu ūdeni, tas drīz izzudīs. Aizsargājiet ūdens krātuves un neturpiniet piesārņot upju ūdeni, jo, ja jūs turpināsiet piesārņot un izšķērdēt ūdeni, ļoti drīz planēta būs tuksnesis un tajā dzīvība, tostarp arī jūs pašu, izzudīs.

Šīs visas klimata pārmaiņas, kas tūlīt, tūlīt notiks, radīs cilvēcē lielu apjukumu. Daudzās vietās zeme atdzisīs, bet citās būs spēcīgi karstuma viļņi. Zinātnieki nespēs kontrolēt šo klimatisko apstākļu pārmaiņas, kas izraisīs badu, slāpes, nepietiekamību (deficītu) un trūkumu visiem zemes iedzīvotājiem.

Es atkal jums saku: Neizšķērdējiet ūdeni, jo tas beidzas, izmantojiet to taupīgi (labi), tā, lai rīt jūs nenomirtu no bada un slāpēm. Vienreiz ņemiet to pie sirds un neturpiniet izšķērdēt ūdeni. Steidzami ir jāveic dabas resursu aizsardzības un saglabāšanas pasākumi, jo ekosistēma, kas ir Zemes plaušas, atrodas uz izzušanas robežas. Mežu atjaunošana, mežu atjaunošana, jo upes izžūst un dzīvība jūrā mirst! Pārtrauciet piesārņot, lai rīt jūsu bērniem joprojām būtu zaļa planēta, nevis tuksnesis.

Uz zemes jau ir daudzas vietas, kas jūsu piesārņojuma dēļ izskatās kā tuksnesis. Daudzās galvaspilsētās un pilsētās ieelpojamais gaiss ir piesārņots, kā rezultātā vīrusi un kaitēkļi kļūst arvien izturīgāki pret medikamentiem. Ja turpināsiet piesārņot gaisu, pandēmijas un nāve neliks uz sevi ilgi gaidīt.

Zinātnieki, jūs, kas ticat dieviem, ja jūs turpināsiet savus eksperimentus Zemes kodolā, jūs to nožēlosiet. Apstādiniet elles mašīnu, ko jūs dēvējat par daļiņu paātrinātāju, jo eksperimenti, kurus jūs veicat ar šo mašīnu Zemē, pavājina tās kodolu un tās garozu. Es saku jums, ka jūsu augstprātība un iedomība ir tas, kas jūs iedvesmo, liekot jums ticēt, ka jūs esat dievi un ka jūs varat manipulēt ar Dzīvības Kodu. Jūsu zinātne ir Bābeles tornis, kas ļoti drīz sabruks (nokritīs) uz zemes, Es jums to apliecinu. Šo eksperimentu rezultātā zeme daudzās vietās sāk plaisāt; apļveida caurumi vairojas un, kur tie parādās, zeme vairs nav stingra. Ja jūs ar savu daļiņu paātrinātāju turpināsiet urbšanu Zemes iekšienē, Es apliecinu jums, zinātnieki, ka jūsu dēļ pazudīs daudzas pilsētas. Zeme tās aprīs un tās vairs nepiecelsies, jo šī saplaisājusī zeme vairs nebūs stingra (cieta).

Zinātnieki, pārtrauciet jūsu eksperimentus Zemes kodola iekšienē, jo jūs to vājināt! Pārtrauciet tēlot dievus, jo jūsu eksperimenti atnesīs vienīgi nelaimes un nāves! Cieniet planētas dzīvību, lai tā turpinātu dzīvot! Atcerieties, ka radītais ir dzīvs organisms, kurš sajūt un kuram sāp, kad jūs to ļaunprātīgi izmantojat, esat vardarbīgi pret to. Labāk cīnieties, lai saglabātu dzīvību uz jūsu planētas, tā, ka rīt to varētu apdzīvot jaunas paaudzes. Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs un Gans, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Manus vēstījumus dariet zināmus visos zemes stūros