2018.gada 18.februāris, pl.08.35

Mani ļaudis, stipriniet savu prātu ar lūgšanu, jo tas būs galvenais kaujas lauks

Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm
Mans Mantojums, miers jums
Mani ļaudis, palieciet lūgšanās un esiet modri, jo Manas Žēlsirdības mirkļi tuvojas beigām. Pirms atdot vietu Manam Taisnīgumam, Es gaidīšu, kamēr tiek izsmelta Manas Žēlsirdības pēdējā sekunde; Es, kā labs Tēvs, gaidu Manu pazudušo bērnu atgriešanos. Jūs labi zināt, ka Es neesmu apmierināts ar Manu radību nāvi, gluži otrādi, Es vēlos, lai grēcinieks nožēlo savus grēkus un atgriežas pie Manis.
Nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, Es gaidu jūs, neatstājiet Mani ar sagatavotu mielastu, un galds ir klāts, un gaida viesus. Nebaidieties un atcerieties, ka Es esmu vairāk Tēvs nekā Tiesnesis, un tas, ko Es gribu, ir jūsu pestīšana. Savu ielūgumu esmu jums sūtījis ar Maniem vēstnešiem, un vienīgais, ko Es lūdzu, lai jūs kļūtu tīri, tīri no visiem traipiem, lai jūs varētu valkāt drēbes, kas apliecinās jūs kā Manus viesus. Nekavējieties, jo nāk nakts, pasteidzieties un neatlieciet Manu ielūgumu uz pēdējo brīdi; jo, ja jūs ieradīsieties uz mielastu, iestājoties naktij, Manas Valstības durvis būs slēgtas un nebūs neviena, kas jūsos klausītos.
Mani bērni, pārbaudījuma dienas, kurās viss atradīsies haosā un apjukumā, ir tuvu; cilvēce grasās ieiet lielās attīrīšanas stadijā. Tie, kas nav sagatavoti, tiks zaudēti. Ciešanās netiks dota atelpa, jūs tiksiet pārbaudīti kā zelts tiek pārbaudīts ugunī; jūsu ticība tiks pakļauta pārbaudījumam, un vienīgi uzvarētāji varēs apdzīvot Manu Jauno Radīto. Manas Jaunās Debesis un Mana Jaunā Zeme gaida Manu uzticīgo tautu. Jūs, Mani bērni, gaida attīrīšanas dienas visās jūsu dzīves jomās.
Mani ļaudis, stipriniet savu prātu ar lūgšanu, jo tas būs galvenais kaujas lauks. Aizveriet visas garīgās durvis ar grēku nožēlu (caur grēksūdzi) un atlīdzināšanu par jūsu nāvīgajiem grēkiem, tā ka dēmoni jūs nevar pazudināt. Uzbrukumos prātam, nezaudējiet savu galvu, lūdzieties un uzticieties, un Debesis būs jūsu atbalsts. Katras dienas neveiksmes piedāvājiet kā jūsu mīlestības piedāvājumu jūsu Tēvam par jūsu attīrīšanu; esiet ļoti pacietīgi un iecietīgi, jo viss jūsu dzīvē jūs pārvērtīs. Vienmēr atraidiet ļaunā uzbrukumus, lai viņa dedzinošās bultas neiznīcinātu jūsu garīgos cietokšņus.
Atcerieties, ka cīņa ir garīga un ieroči ir garīgi, paturiet to prātā, lai jūs neiesaistītos cīņā ar dēmoniem, izmantojot materiālos ieročus, jo tad jūs, protams, būsiet Manam pretiniekam viegls medījums. Paļaujieties uz Dievu un palieciet stingri ticībā, un tādējādi jūs uzvarēsiet katras dienas pārbaudījumos.
Palieciet Manā Mierā, Mana Tauta, Mans Mantojums.

Jūsu Tēvs, Jahve

Mani ļaudis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.