2018.gada 18.novembris, pl.10.50

Bērniņi es atkal jums atkārtoju: sagatavojieties garīgi, jo nāk garīgās kaujas dienas

Mūsu Klints Dievmātes aicinājums cilvēcei
Mūsu Klints Dievmātes Sanktuārijs. Bogota, Kolumbija.
Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers ir ar jums visiem un mana Mātes Aizsardzība vienmēr jūs, maziņie, pavada; visam ir jāizpildās, kā rakstīts Svētajā Dieva Vārdā; es ciešu redzot, kā šī pēdējo laiku cilvēce ar katru dienu arvien vairāk nošķiras no Dieva. Pavisam drīz nāks sods un es to nevaru apturēt, jo tas ir Dieva Taisnīgums, kas to sūta, lai radītajā atjaunotu kārtību un likumu.
Debesis, bērniņi, ir ļoti skumjas par jūsu slikto uzvedību, daudzas dvēseles tiks zaudētas, bet miljoniem dvēseļu ies bojā, ejot Dieva Taisnīgumam. Visā pasaulē tiks atraisīts dabas spēks, un tajā nebūs drošas vietas. Es vēlreiz jums saku: steidzieties sakārtot savus rēķinus; meklējiet vienu no maniem vismīļotajiem un veiciet labu dzīves grēksūdzi; sagatavojiet sevi garīgi, jo gatavojas sākties Dieva Taisnīgo Dusmu dienas.
Nesekojiet savam grēkam, mostieties, jo gatavojas skanēt Dievišķā Taisnīguma bazūnes, kas paziņos par lielās attīrīšanas sākumu, un atpakaļceļa vairs nebūs. Vienojieties lūgšanā, gavēnī un grēku nožēlā, lai jūs varētu tikt galā ar Dievišķā Taisnīguma dienām, kas tuvojas.
Bērniņi, visi ļaunā darbinieki izzudīs no zemes vaiga; tajā paliks tikai Dieva Tauta, kas tiks attīrīta kā zelts tiek attīrīts ugunī; izraudzītās tautas attīrīšana turpināsies līdz brīdim, kad tā mirdzēs kā Tīģelis.
Tikai šādā veidā attīrītie varēs apdzīvot Dieva Jauno Radīto. Mani bērni, tuvojas dienas, kad jūs raudāsiet uz debesīm un šķitīs, ka tās jūs neuzklausa; cilvēce drīz sajutīs un pieredzēs to, kā tas ir – bez Dieva Gara. Viņi raudās un kliegs: Kungs, Kungs, nāc, lai mūs glābtu, un neviens jūs neuzklausīs! Vienīgi tie, kuri atrodas Dieva žēlastībā un saliek savu uzticību Kungā, spēs pārvarēt šo pārbaudījumu.
Kādu laiku jūs pavadīs garīgais sausums un Dieva Vārda prombūtne; tiks pārbaudīta jūsu ticība! Jūs tiksiet kārdināti un jums uzbruks dēmoni, un daudzi, kas nav sagatavoti, tiks zaudēti. Ticības pārbaudījums pilnveidos jūsu garu; tāpēc, mani bērni, es aicinu jūs lasīt Dieva Svēto Vārdu, to ierakstīt un apcerēt jūsu sirdī, lai tas varētu jūsos nostiprināties un tādā veidā jūs spētu pārvarēt šo ticības pārbaudi, ar kuru mans Tēvs jūs pārbaudīs, lai redzētu, vai jūs esat cienīgi saukties par Viņa mantojumu.
Bērniņi es atkal jums atkārtoju: sagatavojieties garīgi, jo nāk garīgās kaujas dienas. Aplieciet jūsu Garīgās Bruņas no rīta un vakarā; palieciet Dieva žēlastībā un mīliet, un palīdziet viens otram, tā, ka Mīlestības spēks, apvienots ar jūsu ticību, palīdzēs jums pārvarēt lielās attīrīšanas dienas, kas tuvojas.
Neatmetiet manu Rožukroni, jo šis ierocis jums dos uzvaru pār ļaunā spēkiem.
Bērniņi, palieciet mana Kunga Mierā.

Jūs mīl jūsu Māte, Klints Dievmāte

Manus vēstījumus un manu aicinājumu dariet zināmus visā pasaulē