2018.gada 18.oktobris, pl.13.15

Mani bērni, jūs būsiet liecinieki tādām debess parādībām, kādas nekad nav redzējusi neviena acs; jums jābūt gataviem, jo līdzās šiem debesu brīnumiem, no debesīm kritīs arī uguns

Žēlsirdīgā Jēzus aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mani bērni, Mans miers ir ar jums
Mans mazais instruments, ļoti drīz debesīs parādīsies lielas Debesu zīmes un visi zemes iedzīvotāji tās novērtēs. Tuvojas debess manifestāciju laiks un Debesis gaida, ka šīs zīmes kalpos jums, lai jūs pārdomātu, apzinātos, atgrieztos pie Dieva un sagatavotos Viņa Otrajai atnākšanai.
Mani bērni, jūs būsiet liecinieki tādām debess parādībām, kādas nekad nav redzējusi neviena acs; jums jābūt gataviem, jo līdzās šiem debesu brīnumiem, no debesīm kritīs arī uguns. Jums tiks parādīta Visuma transformācija un jūsu acis ieraudzīs Dieva diženumu, kas jums atklāsies; Visuma, zvaigzņu, planētu krāsas un nianses un daudzas citas debess parādības noteiktu laiku rotās debesu velvi; tās būs zīmes, ko sūta jums Debesis, paziņojot jums, ka šīs pasaule, kuru jūs zināt, drīz zudīs, lai sāktos Jaunas Debesis un Jauna Zeme.
Jūs dzirdēsiet debesīs trokšņus un dārdoņas; nekrītiet panikā, viss ir daļa no Visuma transformācijas (pārveidošanas); saglabājiet mieru un lūdzieties, pilnībā atdodot sevi Mana Tēva gribai, tā, ka viss tiek darīts pēc Viņa nodoma. Debesis un zeme ir sākušas savu transformācijas posmu un daudzas no to izrmaiņām ietekmēs jūsu planētu; tāpēc esiet gatavi un saglabājiet mieru; kad zeme sāk kustēties, tas, kas jums ir jādara, ir jālūdzas un jāslavē Dieva Godība, un viss notiks.
Nebaidieties, Mani maziņie, atcerieties, ka visam tam ir jāizpildās, kā rakstīts: debesis un zeme zudīs, bet Mani Vārdi nezudīs; lasiet Mateja 24, zīmes – priekšvēstneses un apceriet, lai jūs labāk varētu saprast, kas notiek tagad un kam jānotiek. Mani maziņie, visas šīs izmaiņas Visumā ietekmēs jūsu planētu, izraisot to, ka arī zeme sāks pārveidoties. Jūras ūdeņi sāks zvalstīties, drebēt un daudzi piekrastes rajoni cietīs no to uzbrukumiem; saule būs viens no debesu ķermeņiem, kas tiks pakļauti vislielākajai transformācijai; tāpēc jums ir jāaizsargā sevi no tās stariem, lai jūsu āda neciestu no apdegumiem, kas izraisa vēzi.
Aizsargājiet sevi ar šīm izmaiņām atbilstošu apģērbu, jo uz visas jūsu planētas būs intensīvi karstas dienas un intensīvi aukstas naktis. Tuvojas pārtikas trūkums un uz planētas daudzās vietās ūdens būs mazāk nekā Ofīras zelts. Tās būs dienas, kad zeme dos sliktus augļus dēļ izmaiņām, kuras tā cietīs; tāpēc, Mani bērni, Es par visu to jums iepriekš paziņoju, lai jūs sagatavotos, tā, ka jūs tiktu galā ar šīm trūkuma dienām, kas tuvojas jūsu pasaulei.
Nodrošinieties ar ūdens rezervēm, glabājiet tās labi nosedzamos traukos, tālu no saules stariem. Nodrošinieties ar pārtikas produktu, kas ātri nebojājas rezervēm; lai vienmēr jums ir pieejama Dabas Aizsardzības Līdzekļu rokasgrāmata, ko Debesis jums nosūtīja caur Manu Māti un jūsu Māti. Labs apģērbs, viegls un svaigs – karstajām dienām un mēteļi un segas – intensīvi aukstajām naktīm. Tādēļ, Mani maziņie, ievērojiet šos norādījumus, palieciet ticībā; lūdzieties un paļaujieties, un viss jums būs kā sapnis.
Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Žēlsirdības Jēzus

Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei