2018.gada 19.marts, pl.15.25

Mani bērni, ļoti drīz komunikācijas sistēmas jūsu pasaulē sabruks un visas jūsu tehnoloģijas pazudīs

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Mans miers ir ar jums, Mans ganāmpulks
Mans Nabi, visi Visuma elementi atrodas pārveidošanās procesā, Es jums saku, ka zvaigzne Saule ir viena no tām, kas pārdzīvo vislielākās izmaiņas. Parūpējieties par tās stariem, jo šie stari ir uzlādēti ar spēcīgu uguni un daudz uguns tiešā veidā nonāk Zemē; ja jūs neparūpēsieties par sevi, tā jūs apdedzinās un jūs cietīsiet no ādas vēža. Saule vairs nav tāda, kā bija, izmaiņas jūsu kodolā nedarbojas par labu dzīvībai uz jūsu planētas; ar katru dienu Saules sprādzieni kļūst spēcīgāki un tās izstarojumi (emanācijas), kas uzlādēti ar uguni, nonāk Zemē, radot temperatūras izmaiņas, kas karstuma viļņu rezultātā daudzas vietas uz jūsu planētas padarīs par apdzīvošanai nepiemērotām. Saule ir sākusi izbalēt, un pienāks laiks, kad tā jau būs zvaigzne bez gaismas.
Mani bērni, ļoti drīz komunikācijas sistēmas jūsu pasaulē sabruks un visas jūsu tehnoloģijas pazudīs. Izmantojiet tagad esošās priekšrocības, lai uzglabātu un saglabātu Debesu informāciju, tā ka rīt jūs varētu evaņģelizēt savus brāļus un māsas. Es jums patiesi saku, ka pienāks diena, kad jūsu tehnoloģijas pazudīs un cilvēce atgriezīsies tās pirmsākumos.
Nerūpējaties par šīs pasaules dārgumiem, jo ļoti drīz tie pazudīs; drīzāk rūpējieties par Debesu dārgumiem, tad jums nekas netiks zaudēts. Dariet žēlsirdības darbus, neuzkrājiet bagātību, jo viss, ko redzat, drīz vairs nebūs. Ko jūs šodien saucat par naudu, rīt būs atkritumi; izmantojiet iespēju tagad, kad jums ir drosme, un glābiet atraitnes un bāreņus no bada, palīdziet bezpalīdzīgajiem, pabarojiet izsalkušos un remdējiet slāpes izslāpušajiem. Un Es jums apliecinu, ka, ja jūs to darīsiet, jūs gaidīs vieta Debesīs.
Ļaujiet, lai mantkārīgie uzkrāj bagātību, jo kopā ar viņiem jūs nenopirksiet savu pestīšanu. Nesalieciet savu ticību un uzticību šīs pasaules lietās, jo jūs labi zināt, ka šī pasaule ir īslaicīga un ļoti drīz tā pāries. Drīzāk salieciet savu uzticību un drošību Manī un pretī jūs saņemsiet mūžīgās dzīves prieku. Es esmu jūsu drošība, jūsu spēks un jūsu pestīšana; ja jūs vēlaties iet aiz Manis un iegūt Debesu dārgumus, jums ir jāatbrīvojas no jebkādas šīs pasaules pieķeršanās un bagātības, un jāseko Man; Es apliecinu jums, ka Es jūs nepievilšu; apmaiņā jūs saņemsiet Mūžīgās Dzīves bagātības.
Es esmu Labais Gans, kurš runā ar jums, klausieties Manu balsi un palieciet Manī, un Es jums apliecinu, ka Mājas aiz Saules jūs gaidīs. Nāciet, nebaidieties, Es esmu Avots, kas remdē jūsu slāpes; Es esmu Dzīvais Ūdens, Es esmu Zaļā Pļava; sekojiet Man, Mans ganāmpulks, nešauboties, jo atlicis pavisam maz. Vēl nedaudz, un jūs nonāksiet pie Manu Jauno Debesu un Manas Jaunās Zemes vārtiem, kur Es jūs gaidīšu. Mana Jaunā Jeruzāleme jau ir gatava un izrotāta visā tās Godībā, lai sveiktu jūs. Es jūs gaidu, Dieva Godība gaida Manu uzticīgo Ganāmpulku. Manu mieru Es jums atstāju, manu mieru Es jums dodu.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.