2018.gada 2.aprīlis, pl.13.35

Mazie, Debesu instrumentiem, mūsu vēstnešiem uzbruks un viņus diskreditēs instrumenti, kas kalpo manam pretiniekam. Šādā veidā viņi centīsies radīt šķelšanos un apjukumu, lai tādējādi jūsos radītu pret viņiem neuzticību

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums visai Dieva tautai
Maziņie, mana Kunga miers, lai ir jūsos, un mana Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavadīs.
Mani bērni, iluminātu elite, Mana pretinieka pakļautībā, caur rituāliem atver trīsdemensiju portālus, lai dēmoni varētu iebrukt pasaulē. Būtnes, kuras jūs saucat par citplanētiešiem, ir dēmoni un viņi okupē zemi; daudzās vietās ir redzamas daudzas gaismas sfēras, un tie nav būtnes no citām planētām, kaut arī viņi vēlas, lai jūs tam ticētu. Tie ir būtnes no pazemes, dēmoni, iznākuši no elles, kuri nāk, lai pievienotos ļaunā emisāriem šeit uz zemes.
Bērniņi, šie dēmoni nāk maskējušies kā gaisma, lai jūs maldinātu, es brīdinu jūs nepievērst uzmanību jebkādiem vēstījumiem, kuros tiek runāts par gaismas būtnēm, jo tie ir dēmoniski. Jau tiek izplatīti daudzi vēstījumi, kuros tiek runāts par kosmiskā kristus un gaismas eņģeļu ierašanos. Esiet uzmanīgi, bērniņi, jo šie eņģeļi ir dēmoni! Debesis jūs informēja tikai par triju Erceņģeļu esamību: Miķeļa (Mihaēla), Gabriēla un Rafaēla, to erceņģeļu vārdus, kuri atšķiras no tiem, kas attiecas uz New Age (Jauno Laikmetu), kuri kalpo manam pretiniekam. Esiet nomodā un modri, un nepievērsiet uzmanību, ne arī klausieties vēstījumus no tā dēvētajām gaismas būtnēm, jo tie nāk no mana pretinieka.
Mazie, Debesu instrumentiem, mūsu vēstnešiem uzbruks un viņus diskreditēs instrumenti, kas kalpo manam pretiniekam. Šādā veidā viņi centīsies radīt šķelšanos un apjukumu, lai tādējādi jūsos radītu pret viņiem neuzticību. Es brīdinu jūs par to, lai jūs neiekrītat maldināšanā. Katram vēstījumam, kas nāk no Debesīm, ir jābūt apstiprinātam ar Dieva Vārdu, jo nav nekā jauna, viss bija uzrakstīts Svētajos Rakstos. Caur šo pēdējo laiku instrumentiem Debesis atgādina jums to, kas jau ir uzrakstīts; tādēļ vēstījumi, kas runā par citām dimensijām un gaismas eņģeļiem, nenāk no Dieva. Debesu vēstnesis neuzbrūk citam instrumentam, neiekrīt maldināšanā, taču tagad tas it kā tā notiks, un mana pretinieka darbošanās virziens ir tajā, lai sašķeltu Dieva tautu un radītu tajā haosu un apjukumu.
Vēstījumi savairosies un parādīsies daudzi jauni viltus pravieši, sakot, ka Kristus ir ieradies. Tāpēc es lūdzu jūs, mazie bērniņi, palikt lūgšanā un būt modriem, lai jūs neiekristu krāpšanā. Lasiet Svēto Dieva Vārdu un nostājieties pret visu to, kas ir pretrunā ar šo Vārdu, lai jūs spētu palikt stingri ticībā. Jebkurā laikā piesauciet mūsu palīdzību un aizsardzību, un apzīmogojiet sevi ar mana Dēla Asinīm, jo tās atbrīvos jūs no ļaunā uzbrukumiem un tā dedzinošajām bultām. Iemācieties ar sirdi lūgties lūgšanu par mana Dēla Asiņu zīmogu; aplieciet Garīgās Bruņas no rīta un vakarā un paplašiniet tās uz saviem bērniem un radiniekiem, tā lai viņi visi tiktu aizsargāti un pārklāti ar Debesu aizsardzību.
Neatmetiet malā manu Rožukroni, jo tas ir visspēcīgākais ierocis, kas jums tika dots, lai uzvarētu manu pretinieku un viņa ļaunuma karapulkus. Veidojiet šīs lūgšanas lūgšanu ķēdes un lūdziet par visu grēcinieku visā pasaulē pestīšanu.
Lai mana Kunga Miers paliek jūsos.

Jūsu Māte, kas jūs mīl, Marija Mistiskā Roze

Mani bērni, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei