2018.gada 2.janvāris, pl.15.55

Bērniņi, divu asteroīdu sadursme izveidos mana Dēla Slavas pilno Krustu. Tas būs lielā zīme, kas vēstīs jums par Brīdinājuma ierašanos

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva tautai
Manas Sirds bērniņi, Visaugstākā Miers ir ar jums visiem un mana Mātes aizsardzība vienmēr jums palīdz.
Mani bērni, pieņemiet šīs Mātes mīlestību un Dieva Žēlsirdību, lai jūs spētu tikt galā ar gaidāmā pārbaudījuma dienām. Debesis nevēlas zaudēt tik daudzas dvēseles. Es, jūsu Māte, Eņģelisku Radību un Svētīgu Dvēseļu sabiedrībā, nenogurstoši aizbildinu, lai šī cilvēce var atgriezties pie Dieva mīlestības. Bērniņi, gatavojas sākties pārbaudījumi Dieva bērniem. Šis gads kļūs par jūsu attīrīšanas sākumu. Cilvēce kļūs par lieciniekiem lieliem notikumiem debesīs un uz zemes; tiks palielināts debesu zīmju daudzums; debesu parādības, kādas nekad un neviena acs nav redzējusi, paziņos jums, ka jums ir jābūt gataviem un sagatavotiem jūsu tikšanās ar Dievu mūžībā.
Visuma satricinājums ļaus jums ieraudzīt debesu parādības, kādas cilvēce nekad nav redzējusi. Daudzi kritīs panikā, bet nav jābaidās; šīs izpausmes ir vēstis no debesīm, lai jūs būtu garīgi sagatavoti brīdī, kad ieradīsies Brīdinājums un sāksies jūsu pārbaudījumi. Bērniņi, mana Tēva radītais ir sācis savu transformāciju (pārveidi) un tas nozīmē to, ka jūsu planēta cietīs lielas izmaiņas. Zeme kustēsies ar lielu spēku visos kontinentos un tie sāks pārvietoties. Šī pārveide būs viens no jūsu pārbaudījumiem, kuru jums ir jāpieņem ar ticību, jo tā ir daļa no Dieva plāna šiem pēdējiem laikiem. Nekrītiet panikā, kad Visums tiks satricināts; lūdzieties un slavējiet Dieva Godību un pateicieties savam Tēvam, jo Viņa Spēks un Varenība radīs Jaunas Debesis un Jaunu Zemi par prieku Viņam un Viņa radībām.
Mani bērni, Debesu Jeruzaleme nonāks no debesīm uz zemi, šis process jau ir sācies. Radītais tiks attīrīts un radības tiks attīrītas līdz tās mirdzēs kā tīģeļi. Vienīgi tad jūs spēsiet ieraudzīt Jaunās Rītausmas gaismu, kas būs mans Dēls, Starojošs, Triumfējošs un Godības pilns jūsu vidū. Debesu Jeruzaleme ir jau ceļā un līdz ar to arī Dieva Godība. Tātad sagatavojieties, bērniņi, jo radītais ir sācis ieiet sajukumā; saglabājiet mieru, jo viss, ko jūs redzēsiet un jutīsiet, ir daļa no Dieva plāna.
Bērniņi, divu asteroīdu sadursme izveidos mana Dēla Slavas pilno Krustu. Tas būs lielā zīme, kas vēstīs jums par Brīdinājuma ierašanos. Steidzieties sakārtot savus rēķinus; esiet garīgi gatavi šī notikuma, kurš izmainīs jūsu dzīvi, atnākšanai. Neatbrīvojieties no mana Rožukroņa, lūdzieties par visiem šīs pasaules grēciniekiem, lai tie nonāktu Dieva Žēlsirdībā un netiktu zaudēti mūžībā. Lūdzieties par mieru pasaulē, jo jūs jūtat nākam kara postu, kas būs katastrofāls visai cilvēcei. Bērniņi, ir pienācis laiks lūgšanai un sakopotībai, netērējiet vairs savu laiku šīs pasaules banalitātēm un rūpēm; brīdi padomājiet un apceriet, kas šajā mirklī ir vissvarīgākais – lai jūs būtu gatavi tikties ar Dievu mūžībā. Lai mana Kunga miers paliek jūsos. Pārplēsiet savas sirdis, bērniņi, jo tuvojas mana Dēla triumfālā atgriešanās.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Manas Sirds bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.