2018.gada 2.jūlijs, pl.14.10

Mani maziņie, šīs pasaules tehnoloģija tūlīt, tūlīt kritīs, izmantojiet iespējas un tagad uzglabājiet visu Debesu informāciju, jo nāk dienas, kad jūsu tehnoloģija pazudīs

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams vēstījums Viņa uzticīgajiem ļaudīm. Vēstījums Enoham
Mani bērni, Mans Miers ar jums
Mani maziņie, šīs pasaules tehnoloģija tūlīt, tūlīt kritīs, izmantojiet iespējas un tagad uzglabājiet visu Debesu informāciju, jo nāk dienas, kad jūsu tehnoloģija pazudīs. Ir steidzami jārīkojas, lai pēc iespējas ātrāk jūs saglabātu Debesu informāciju, jo jums tā būs nepieciešama bēdu dienās, kas nāk. Izmantojiet tehnoloģiskos līdzekļus un saglabājiet to, ko Debesis jums sūta caur tās vēstnešiem, jo pēc ļoti īsa laika jums vairs nebūs šīs pasaules tehnoloģijas.
Visuma satricinājums pārtrauks visas jūsu planētas sakarus; tehnoloģija, kas atrodas kosmosā, izzudīs dēļ uguns akmeņiem, kas to iznīcinās. Jūsu pasaule tiks nogriezta, būs bez komunikācijas, ekonomika kritīs, sakari sabruks un viss, kas kustas un darbojas pēc tehnoloģijām, būs bezjēdzīgs. Cilvēce atkal atgriezīsies tūkstošiem gadu atpakaļ un viss atkal būs jāsāk kā sākumā.
Bēdas tiem, kuri ir salikuši savu ticību un uzticību materiālās lietās un cilvēku tehnoloģiju dievos, jo viņi redzēs, kā viņu elki krīt! Vienīgi Mani uzticīgie bērni, kas savu ticību un uzticību salikuši Manī, spēs pārvarēt šo pārbaudi. Miljoniem cilvēku, kad sabruks viņu ekonomika, sajuks prātā; citi vainos Mani un novērsīsies no Manis; daudzi citi to neizturēs un izvēlēsies atņemt sev dzīvību, un to darot, viņi zaudēs savu dvēseli.
Mani bērni, nepieķerieties šai pasaulei, jo jūs ļoti labi zināt, ka ļoti drīz tās vairs nebūs. Nesalieciet savu ticību un uzticību mirušās lietās, jo tas viss ir tukšību tukšība. Meklējiet labāk Debesu mantas, jo tās jums dos Mūžīgo Dzīvi. Lai jūsu visliekākā bagātība būtu mīlestība, ka vienīgais, kas jums vajadzīgs, ir mīlestība un ka Dievs var būt jūsu lielākais dārgums, tā, lai rīt jūs varat būt nevainojami un jums teiks: Nāciet, Mana Tēva svētītie, mantojiet Valstību, kas jums sagatavota kopš pasaules radīšanas. (Mateja 25,34).
Sagatavojieties Mani maziņie, jo ļoti drīz šajā pasaulē viss tiks paralizēts; cilvēku tehnoloģiju dievs savas dienas ir noskaitījis. Ak, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, viena no jūsu vismīļākā dieva beigas ir tuvu! Cik Man ir skumji, redzot, ka Mani, jūsu vienīgo un patieso Dievu, jūs nicināt un ignorējat, lai sekotu šīs pasaules dieviem! Jūsu dievus izgatavo cilvēka roka un tie ir tikpat ierobežoti, kā viņu radītāji.
Nāciet pie Manis, es esmu jūsu vienīgai un patiesais Viens un Trīsvienīgs Dievs, kas jūs gaida Viņa mājokļu (Tabernākulu) klusumā; Es esmu dzīvo Dievs, nevis mirušo. Nāciet un pielūdziet Mani un runājiet ar Mani, nebaidieties. Nāciet, mani bērni, un apmeklējiet Mani, jo Es jūtos ļoti vientuļš, jūsu sabiedrība mazina Manu vientulību un Manas sāpes; ja jūs nākat ar ticību un satriektām un pazemotām sirdīm, Es jums apliecinu, ka Manus Namus jūs neatstāsiet vīlušies. Lūdziet Man, lūdziet Man un, saskaņā ar jūsu ticību, Es piešķiršu jums to, ko jūs Man lūdzat, ja tas ir jūsu labumam un jūsu dvēseles glābšanai.
Es mīlu jūs, Mani maziņie, un Es vēlos pārveidot jūsu dzīves, lai jūs dzīvotu priecīgi un Mana Svētā Gara piepildīti, un nekas un neviens jums nenozagtu Manu mieru. Nāciet ar ticību un paļāvību, jo Mīlestības Mīlestība jūs gaida, lai dotu jums savu svētību, savu mieru un dzīvību pārpilnībā.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei