2018.gada 2.septembris, pl.13.30

Kā cilvēces Māte, es lūdzu jūs, bērniņi, nekavējoties pamostieties no jūsu garīgās letarģijas, jo nāk Dievišķā Taisnīguma dienas

Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Mani maziņie, lai mana Kunga Miers ir ar jums visiem, un jūsu Debesu Mātes Mīlestība un Aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Bērniņi, jūs gaida tumsas dienas, bet nebaidieties; lūdzieties manu Svēto Rožukroni, lai šīs attīrīšanas dienas jūs izietu kā sapni. Cilvēce nav aptvērusi izmērus rūgtajam kausam, kas viņus gaida; viņi turpina savu ikdienas dzīvi un daudzi turpina pagriezt muguru Dievam; pienāks lielā pārbaudījuma dienas un viņi tiks zaudēti, jo viņi nav garīgi sagatavoti. Kā cilvēces Māte, es lūdzu jūs, bērniņi, nekavējoties pamostieties no jūsu garīgās letarģijas, jo nāk Dievišķā Taisnīguma dienas! Daudzas dvēseles tiek zaudētas bezdarbības dēļ un citas – zināšanu trūkuma dēļ.
Nāk ciešanas un ar tām – sliktas ziņas un traģēdijas; visas nelaimes ieradīsies negaidīti, un viena sekos otrai. Milzīgs cilvēces vairākums, kas nav garīgi sagatavots, juks prātā, ritot Taisnīguma dienām, kas tuvojas. Viņi izmisīgi raudās pēc Žēlsirdības un piedošanas, bet viņos vairs neklausīsies; viņu dvēseles būs pazudušas mūžīgi.
Dumpīgie bērni, Žēlsirdības tūkstošdaļas beidzas un jūs turpināt savu nepaklausību un grēku, kas aizvedīs jūs uz mūžīgo nāvi! Ja jūs neatgriezīsieties pie Dieva un jūs nenožēlosiet grēkus, es jums apliecinu, ka jūs tiksiet zaudēti mūžīgi. Ko jūs gaidāt: laulības pārkāpēji, laupītāji, miesaskārīgie, netikumīgie, homoseksuāļi, alkoholiķi, narkomāni, zagļi, krāpnieki, apmelotāji, burvji, raganas, vārdotāji, mentālisti, visi okultisma piekopēji un citi grēcinieki, jūs, kas ceļojat pa šo pasauli bez Dieva un bez likuma! Ko jūs gaidāt, lai atgrieztos pie Dieva? Ja jūs pieļaujat, ka aizplūst neizmantotas Žēlsirdības pēdējās tūkstošdaļas, jūs riskējat zaudēt sevi mūžīgi, jo daudzi no jums dēļ jūsu ļaunuma un grēka nespēsiet izturēt mana Tēva Brīdinājumu.
Laiks beidzas, neesiet neprātīgi! Vienreiz un uz visiem laikiem nožēlojiet grēkus un atgriezieties; veiciet labu dzīves grēksūdzi un novērsieties no ļaunā ceļa. Nemēģiniet turpināt savas postošās darbības, jo, ja jūs neatgriezīsieties, Dievišķā Taisnīguma alga, ko Viņš jums dos, būs mūžīgā nāve. Nāciet pie manis, nepateicīgie grēcinieki, es esmu arī jūsu Māte. Jūs nezināt, cik daudz asaru es esmu izlējusi par jums un it īpaši par visiem tiem, kas praktizē okultismu. Cik daudz sāpju es jūtu, kad redzu, ka jūs sasaistāt savus brāļus un māsas ar jūsu apkaunojošajām okultajām praksēm; katrs okultisma darbs, ko jūs darāt, tie ir ērkšķi, ar kuriem jūs caurdurat manu Sirdi un mana Mīlošā Dēla Sirdi. Kā mēs ciešam, redzēdami, ka jūs sitat krustā savus brāļus un māsas; pārtrauciet mocīt savus brāļus un māsas! Ja jūs patiesi nožēlosiet un atgriezīsieties pie Dieva, Debesis priecāsies un svinēs jūsu atgriešanās svētkus; es jūs aicinu, lai jūs varētu iziet no tumsas un atgriezties, lai dotos atpakaļ Gaismas un Dieva Mīlestības ceļā. Mans Tēvs nevēlas jūsu nāvi, gaida jūs kā pazudušos dēlus, lai arī jūs sveiktu; lai piedotu jums un ieģērbtu jūs jaunās drēbēs, un rīt dotu jums mūžīgās dzīves prieku.
Ja jūs neesat pārdevuši savu dvēseli tumsas saimniekam, jūs varat no sirds atgriezties, jūs varat veikt labu grēksūdzi un labot savus grēkus. Es jums apliecinu, ka, ja jūs to darīsiet, mans Tēvs pret jums būs Žēlsirdīgs un jūs glābs. Pasteidzieties, dumpīgie bērni, mans Tēvs jūs gaida atplestām rokām; skrieniet nožēlot grēkus, laboties un sakārtot savus rēķinus, jo nāk nakts un līdz ar to – Dieva Taisnīgums! Atcerieties, ka lielākam grēkam, lielāka Žēlsirdība, ja jūs nožēlosiet no sirds. Neaizkavējieties, bezprātīgie bērni, mēs jūs gaidām, galds jau ir klāts un gaida jūs.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Mani mīļie maziņie, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei