2018.gada 20.augusts, pl.10.40

Dieva tauta, esiet gatavi, jo gatavojas skanēt bazūnes, un ļoti drīz jūs dzirdēsiet Brīvības Saucienu

Svētā Miķeļa un Erceņģeļu, un Debesu Karapulku Eņģeļu steidzams aicinājums. Vēstījums Enoham
Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam. Aleluja, aleluja, aleluja
Lai Visaugstākā Miers būtu ar jums visiem, mana Tēva Sēklas.
Mirstīgie brāļi, tuvojas lielās tiesas dienas un šī cilvēce joprojām ir apmāta ar grēku; viņi neapzinās, ka bēdas, kas nāk, nekad agrāk nav piedzīvotas šajā pasaulē. Dieva lielais Karaspēks manā vadībā ir gatavs, mēs vienkārši gaidām, kad mūsu kārtības Tēvs sāks lielo fināla kauju, kas dos jums brīvību. Mēs jau esam jūsu pasaulē, aiciniet mūs un mēs labprāt nāksim ar domas ātrumu, lai jums palīdzētu. Skaitiet mūsu mīļotā Prinča Miķeļa lūgšanu un trīs reizes sakiet: Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs! Tas ir kaujas sauciens jūsu Zemes Karaspēkam, kas jāizsaka, lai jūs mūs ieaicinātu. Neaizmirstiet vispirms lūgt mūsu Tēvam atļauju, lūdzoties
Tēvs mūsu… lūgšanu. Brāļi, šo pamācību paturiet prātā, jo jums tā būs vajadzīga lielās garīgās kaujas dienās. Mūsu Dievmāte un Karaliene kopā ar mūsu Princi būs atbildīgi par spēcīgā Dieva Karspēka vadīšanu jūsu pasaulē.
Palieciet Visaugstākā Žēlastībā, mirstīgie brāļi; lai jūs izvairītos no ļaunā pulku uzbrukumiem un dedzinošajām bultām, barojiet sevi ar Dievišķā Jēra Miesu un Asinīm tik daudz, cik vien iespējams. Mana Tēva Mantojums, veltiet sevi Kristus Asinīm un Jēzus un Marijas Slavas pilnajām Sirdīm; aplieciet Garīgās Bruņas un nostipriniet tās ar 91.psalmu; vienmēr lūdzieties Svēto Rožukroni un veiciet manu eksorcismu, tā, ka mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā jūs varat atvairīt uzbrukumus, kurus jūs saņemsiet no ļaunajiem spēkiem dienu un nakti.
Ja šī cilvēce apzinātos par priekšā stāvošo Apokalipsi, tā noteikti būtu atgriezusies. Kādas skumjas mēs izjūtam mana Tēva Valstībā, redzot šo pēdējo laiku cilvēkus, tik pazudušus dēļ grēka un ļaunuma! Mūsu Tēvs, Viņš nespēj nemīlēt un pacietīgi gaida, lai šī cilvēce nožēlo un atgriežas pie Viņa. Bet, nē, grēks un ļaunums tiem ir aizmiglojuši acis, viņi atsakās klausīties Dievu un ignorē Viņa aicinājumus uz atgriešanos. Viņi dzīvo tikai, lai apmierinātu savu iedomību, pasaules tukšumu un ikdienišķās vajadzības; viņi pielūdz citus dievus, un tā viņi dzīvo dienu no dienas. Grēcīgā cilvēce, jūsu dievi būs jūsu bojāeja un rīt viņi kritīs kopā ar jums!
Dieva tauta, esiet gatavi, jo gatavojas skanēt bazūnes, un ļoti drīz jūs dzirdēsiet Brīvības Saucienu. Pēc tam ķēdes nokritīs un aizvelsies pa zemi un jūsu jūga saites tiks salauztas; un jūs, Dieva Tauta, būsiet brīvi. Nakts dos vietu Jaunai Rītausmai un jūsu acis apcerēs Apsolīto Zemi, Debesu Jeruzalemi, izrotātu ar Dieva Godību. Vēl pavisam nedaudz, Visaugstākā Sēkla, nezaudējiet ticību, lai jūsu uzticība Dievam būtu jūsu spēks un cerība. Lai cik grūti būtu pārbaudījumi, nezaudējiet sirdi; atcerieties, ka Dievs ir ar jums un Viņš jūs nepametīs; jo Viņš zina cik trausls un vājš ir cilvēka stāvoklis un zina, cik tālu jūs spējat nest sava krusta smagumu. Drosmi, jūs gaida mērķis; domājiet par godību, kas jūs gaida! Lai jūsu ticības spēks, apvienots ar cerību, aizved jūs līdz Jaunā Radītā vārtiem, kur jūs gaida Dzīvības Kronis.
Atdodiet Godu Visaugstākajam, jo Viņa Žēlsirdība ir mūžīga.

Jūsu Brāļi:
Erceņģelis Miķelis un Erceņģeļi,
un Debesu Karapulku Eņģeļi

Ar mūsu vēstījumiem iepazīstiniet labas gribas cilvēkus