2018.gada 20.janvāris, pl.10.10

Kā Debesu Karapulku Princis es sūtu jums, remdenās sirdis, steidzamu aicinājumu

Kristus Miesas draudzes baznīca Kali, Kolumbija
Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!
Slava Dievam, jo Viņa Žēlsirdība ir mūžīga
Svētā Miķeļa steidzams aicinājums remdenajām dvēselēm
Mirstīgie brāļi, drīz jums atklāsies Dieva Godība, jūsu iešana cauri mūžībai nāk arvien tuvāk. Tagad skan Debesu trompetes, un bazūņu skaņas paziņos, ka nāk Brīdinājuma diena. Esiet gatavi un garīgi sagatavoti jūsu personīgai tikšanās ar Visaugstāko.
Ja jūs, brāļi, atrodaties Dieva Žēlastībā, nebaidieties, jo jūsu tikšanās ar mūsu Tēvu būs jūsu lielākais prieks. Tomēr, ja jūs šajā dienā tiksiet pārsteigti nāvīgā grēkā vai neatradīsieties Dieva Žēlastībā, jums tiešām ir jābaidās, jo tas, ko jūs iepazīsiet Žēlsirdības vietā, būs Dieva Taisnīgums. Bēdas tiem, kurus Brīdinājums pārsteigs nāvīgā grēkā, jo viņi riskē zaudēt sevi mūžīgi!
Kā Debesu Karapulku Princis es sūtu jums, remdenās sirdis, steidzamu aicinājumu! Ko jūs gaidāt, lai pieņemtu Dievu ar patiesu sirdi? Nestaigājiet bez noteikta virziena, kā lapas, kuras pārvieto vējš: šurpu, turpu… Atmetiet savu garīgo remdenumu, jo, turpinot šo ceļu, daudzi no jums tiks zaudēti. Remdenās sirdis, jūsu laiks beidzas, ja jūs turpināsiet dzīvot savā remdenumā, nebūsiet ne auksti, ne karsti, jūsu lēmuma trūkums būs jūsu bojāeja! Beidzot pieņemiet Dievu savā sirdī, lai rīt, kad jūs nostāsieties Viņa priekšā, jūs var uzskatīt par Dieva bērniem.
Remdenās sirdis, daudzus no jums gaida elle. Mans Tēvs to pieļaus, lai jūs pamodinātu no jūsu garīgā remdenuma, jo nevēlas, lai jūs pazustu. Atmetiet, brāļi, duālo prātu (divdomību), jums joprojām ir daži Žēlsirdības mirkļi; sveiciet tos, lai jūsu gājiens cauri mūžībai nebūtu jūsu bojāeja vai briesmīgākais murgs. Skrieniet savest kārtībā savus rēķinus un, vissvarīgākais, pieņemiet Dievu ar patiesu sirdi. Neatstājiet jūsu atgriešanos pēdējam brīdim, jo varbūt jums nebūs laika, un Brīdinājums jūs pārsteigs, kad jūs vēl nebūsiet izdarījuši izvēli.
Mirstīgie, skatieties debesu zīmes, kas aizvien vairāk pastiprinās, nesekojiet savam spītīgumam; pieņemiet Žēlsirdības pēdējos mirkļus un pulcējieties lūgšanā, gavēnī un gandarīšanā par grēkiem, lai, kad ierodas Mācītājs un klauvē jūsu dvēseles durvīs, Viņš atrastu jūs nomodā un jūs būtu nevainojami.
Palieciet Visaugstākā Mierā, labas gribas cilvēki.

Jūsu brālis un padomdevējs, Erceņģelis Miķelis

Labas gribas cilvēki, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei