2018.gada 20.jūlijs, pl.14.40

Sagatavojieties Mana ganāmpulka avis, jo Vilks un viņa emisāri gatavojas sākt savu laiku; nebaidieties, Manu Dārgo Asiņu un Brūču Spēks būs jūsu aizsardzība

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mans ganāmpulks, Mans miers ir ar jums
Mani pēdējie Žēlsirdības zvani ir izskanējuši; milzīgs vairākums cilvēces, kura nevēlējās Mani uzklausīt, vaimanās par Manu Taisnīgumu, bet būs jau par vēlu. Brīdinājums klauvē pie jūsu dvēseles durvīm un kopā ar debesu izpausmēm (manifestācijām) un brīnumu, tās būs Manas Žēlsirdības beigas.
Vēlreiz Es jums saku: veiciet labu dzīves grēksūdzi, tā, ka Mana Brīdinājuma ierašanās varētu jūs aizvest Dieva žēlastībā. Ak, grēcīgā cilvēce, mosties, jo tas, kas ir uz spēles, ir jūsu dzīve! Nenovērsieties no Manis, jo jūs labi zināt, ka Es nevēlos jūsu nāvi; klausieties Mani un atgriezieties pie Manis cik drīz vien iespējams; jo patiesi Es jums saku: ierodoties Manam Brīdinājumam, daudzi tiks zaudēti.
Mani bērni, Debesis (Paradīze), Šķīstītava un Elle ir realitāte, kas jūs gaida mūžībā, lai gan šīs cilvēces milzīgā daļa atsakās to pieņemt. Patiesā dzīve ir mūžībā, šajā pasaulē viss ir pārejošs; jūs nākat tikai, lai sagatavotos un izpildītu vienu misiju. No jūsu mīlestības pret Dievu un jūsu brāļiem būs atkarīgs jūsu rītdienas spriedums; jo jūs labi zināt, ka jūs tiksiet vērtēti pēc mīlestības un kalpošanas. Cik tu esi mīlējis un kalpojis? – tā būs balss, ko jūs dzirdēsiet, ierodoties Augstākajā Tiesā. Apdomājieties, dumpīgā cilvēce, jo turpinot tā, kā jūs ejat, rīt jūsu spriedums skanēs: MŪŽĪGĀ NĀVE!
Mans ganāmpulks, drīz tiks paziņots par pazušanas dēlu, iemiesoto Antikristu; visi viņa emisāri gaida viņa deklarāciju, lai sāktu tumsas valdīšanu; Mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā Mani ļaudis cietīs no visa ļaunuma un tumsas darbiem. Šajās tumsas dienās jums vienmēr jāizmanto Manu Dārgo Asiņu Spēks un jums jāvelta tām sevi, lai ļaunie spēki nevarētu nodarīt jums kaitējumu. Nekavējoties aizveriet visas garīgās durvis, kas ir atvērtas okultisma lāstiem jūsu paaudzēs. Ja jūsu iepriekšējās paaudzēs pa tēva līniju vai mātes līniju bijis okultisms, jūsu paaudze ir šī lāsta nesēja. Šie okultisma lāsti, lielākoties, jūs mudina meklēt informāciju slēptos avotos vai burvestībās. Ja jūs savās asinīs nesat okultismu, steidziet atbrīvoties no šī lāsta, tā, ka rīt, Mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā, jūs nebūtu saistīti ar okultismu. Jūs ienesat okultismu savās asinīs, kad jūs sapņojat, ka lidojat vai dodaties uz vietu un jums šķiet, ka jūs jau tur esat bijis; vai kad viss notiek tā, kā jūs sapņojat vai sakāt. Ja jūs to piedzīvojat, Mani bērni, jums ir jāpasūta aizlūgumi (33) vai jāpiedalās 33 Svētajās Misēs pēc kārtas; katrā Svētajā Misē, Kunga Miesas un Asiņu pacelšanas brīdī, atdodot okultisma lāstus un visus pārējos lāstus, kas uzlikti jums un jūsu pēcnācējiem. Ja lāsts turpināsies pēc noteiktā skaita pasūtītajiem aizlūgumiem Svētajās Misēs vai noteiktā skaita Euharistiskās upurēšanas konkrētajā nodomā, jums ir jāturpina to atdot katru reizi, kad jūs piedalāties Svētajā Upurī, līdz tas pilnībā pazūd.
Kā Labs Gans, Es mācu jūs, Manu ganāmpulku, aizvērt šīs atvērtās okultisma durvis; Es jums to saku tāpēc, ka Mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā jums uzbruks ļaunā emisāri ar nožēlojamām okultisma praksēm. Šis būs vēl viens pārbaudījums, kuru jums nāksies iziet, taču nebaidieties; ja jūs paliksiet lūgšanās un stingri ticībā, nekas un neviens nespēs jums nodarīt kaitējumu. Sagatavojiet sevi, Mana ganāmpulka avis, jo Vilks un viņa emisāri gatavojas sākt savu laiku; nebaidieties, Manu Dārgo Asiņu un Brūču Spēks būs jūsu aizsardzība. Katru dienu lūdzieties Manu Dārgo Asiņu rožukroni un veltījiet tām sevi; un Es jums apliecinu, ka neviens dēmons, neatkarīgi no tā cik stiprs tas ir, nespēs jums pieskarties.
Iemācieties no galvas lūgšanu par Manu Asiņu Zīmogu (Lūgšana par mūsu Kunga Jēzus Kristus Dārgo Asiņu aizsardzību)) un lūdzieties to katru dienu no rīta un vakarā; apklājiet ar Manām Asinīm visu savu būtni: fizisko, psihisko, bioloģisko un garīgo, kā arī jūsu bērnus un ģimenes; apzīmogojiet visu ar Manām Asinīm, lai jūs būtu aizsargāti un neviens un nekas jums nevarētu nodarīt ļaunumu.
Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Labais Gans

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei