2018.gada 20.maijs, pl.08.45

Lūdzieties, mani bērniņi, par mana Dēla Baznīcu, jo pedofilijas skandāli viņas iekšienē ar katru dienu pieaugs

Mūsu Lurdas Dievmātes Sanktuārijs Bogotā – Kolumbijā
Bērniņi, mana Kunga miers ir ar jums, un mana Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavada. Maziņie, pasaule tūlīt, tūlīt ieies haosā, ak, cik daudz sāpju nāk uz šo nabadzīgo un ievainoto cilvēci! Milzīgs vairākums nav gribējuši pieņemt patvērumu un mūsu aicinājumus uz atgriešanos; visi notikumi, kas aprakstīti Svētajā Dieva Vārdā par šīm laiku beigām, gatavojas tikt atraisīti un notvers viņus nesagatavotus. Ejot cauri Dieva Taisnīgumam, tiks zaudēts miljoniem dvēseļu, jo tie negribēja pieņemt Viņa Žēlsirdību.
Bērniņi, tumsas bērniem, kas rīkojas ar tautu likteni, viss jau ir gatavs, lai sāktu Armagedonu. Mans pretinieks ir nepacietīgs, vēloties ātrāk kļūt pazīstams un sākt savu pēdējo valdīšanu; sagatavojiet sevi, bērniņi, jo viņš gatavojas sniegt savu vispārējo deklarāciju, lai pasludinātu sevi par sengaidīto mesiju. Jūs zināt, Dieva tauta, ka jūs nedrīkstat viņu ne redzēt, ne dzirdēt, jo viņš ir viltus mesija, kas nāk, lai aizstātu manu Dēlu un lai radītu šai pasaulei haosu un iznīcību. Esiet modri un uzmanīgi, mani bērniņi, jo vilki ir brīvībā un cenšas pazudināt iespējami lielāku skaitu dvēseļu, tā, ka, parādoties viņu mācītājam, tā sekotāju skaits pieaugtu.
Kādas skumjas es jūtu manā Mātes Sirdī, redzot nepateicību cilvēces milzīgā vairākumā, kas novērsīsies no mana Dēla, lai meklētu viltus mesiju! Miljoniem dvēseļu sekos viņam un pielūgs viņu, it kā viņš būtu pats Dievs. Bērniņi, mans pretinieks un viņa sekotāji atraisīs vislielākās vajāšanas pret visu, ko ietver sevī kristietis, plūdīs asinis un Dieva tauta tiks attīrīta. Mocekļu asinis – tās būs mana Dēla Asinis, kas iesāks Jauno Baznīcu, tā būs nabadzīga, vienkārša, pazemīga un pilna ar Svētā Gara dāvanām un harizmām.
Mani bērni, baktērija, radīta laboratorijās, lai likvidētu piesārņojumu no naftas noplūdēm, mutē un izplatās jūrās; šī baktērija ēd gaļu un uzbrūk dzīvniekiem un cilvēkiem. Esiet piesardzīgi, bērni, ar jūras produktu patēriņu, īpaši austerēm un jūras veltēm (*), jo tie var būt piesārņoti ar šīm baktērijām; nepeldieties jūrā, ja jums ir zems imūnsistēmas aizsardzības līmenis vai ja jums ir ādas ievainojumi, jo tur šāda veidā jūsos var iekļūt baktērijas. Šī baktērija izplatās, nevis cīnās ar to (piesārņojumu – piez.), un tā kļūs par pātagu cilvēcei.
Lūdzieties, bērniņi, par mana Dēla Baznīcu, jo pedofilijas skandāli viņas iekšienē ar katru dienu pieaugs. Es jums saku, ja tas netiks labots, sodīts, kompensēts un nebūs atvainošanās upuriem, tas radīs lielu šķelšanos, kas, apvienota ar daudzu kardinālu sacelšanos, iniciēs šķelšanos, kas būs vislielākā mana Dēla Baznīcas vēsturē. Šī shizma, kas notiks, liks zaudēt ticību miljoniem dvēseļu, tas radīs garīgu hekatombu (lielu upuri), kas pārvietos Baznīcas pamatus; bet Viņa nesabruks, jo uzticīgās Dieva tautas lūgšanu spēks un Dievišķā iejaukšanās to neļaus. Mans pretinieks izmantos visu šo garīgo haosu un ar dumpīgo kardinālu līdzdalību iekļūs Pētera galvenajā mītnē un ieņems viņa troni.
Bērni, diennakts vairs nav 24 stundas, tā nav 16 stundas, laiks saīsināsies atbilstoši notikumu attīstībai; tā saniegs 12 stundu robežu, laiku, kurā sāksies Dieva Taisnīgums. Klausieties, mani bērni, tāpēc, ka jums trūkst laika un daudzi no jums turpina novērsties no mana Dēla, ignorējot mūsu aicinājumus uz atgriešanos. Nekavējoties mostieties, dumpīgie bērni, no jūsu letarģijas, jo, ja jūs joprojām esat aizmiguši grēka dēļ, jūs tiksiet zaudēti mūžīgi! Žēlsirdības pēdējie zvani beidzas, Brīdinājuma laiks nāk arvien tuvāk; tik tuvu, ka notvers jūs nesagatavotus. Apdomājieties, dumpīgie bērni, paskatieties, laiks vairs nav tas laiks! Ko jūs gaidāt, lai atgrieztos pie Dieva? Ļoti drīz iestāsies nakts un līdz ar to Dieva Taisnīgums; skrieniet sakārtot savus rēķinus, jo tuvojas šķelšanās, un ja jūsu ticība nav balstīta uz Dieva Vārdu, daudzi no jums tiks zaudēti krīzē, ko cietīs mana Dēla Baznīca. Vēlreiz es saku jums, bērni, neatlaidiet manu Rožukroni un visos laikos lūdziet par manu Svēto Aizbildniecību, lai jūs spētu tikt galā ar grūtību pilnajām dienām, kas tuvojas.
Lai mana Kunga miers paliek jūsos.

Jūs mīl jūsu Māte, jūsu Lurdas Dievmāte

Mani maziņie, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei

(*)
Jebkuri jūras gliemeži, kas ir ēdami un paredzēti pārtikas patēriņam, jo īpaši vēžveidīgie un mīkstmieši. Arī omāri un garneles ir jūras veltes. Gliemju gaļa, ko ņem par pārtiku.