2018.gada 20.septembris, pl.15.25

Mani mazie, atcerieties, ka laiki, kuros jūs dzīvojat, jau ir bēdu laiki, un Dieva ienaidnieki nemitīgi meklē veidu, kā darīt ļaunu

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva tautai
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers ir ar jums visiem un mana mātišķā aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Bērniņi, esiet ļoti uzmanīgi ar maniem mazajiem zīdaiņiem, jo ļaunuma pārstāvji maksā par katru nolaupīto bērnu, lai tos izmantotu sātaniskos rituālos; piedāvājot viņus manam pretiniekam caur melnajām misēm, lai iegūtu no tā slavu, spēku, naudu un citus labumus. Pievērsiet īpašu uzmanību šim brīdinājumam, ko es jums dodu, jo daudzi bērni ir zaudēti; savus mazos bērnus ne mirkli neatstājiet bez uzraudzības; no dienas aprūpes centriem (bērnudārziem) vai skolām bērnus paņemt ejiet paši personīgi vai tos paņemt sūtiet radiniekus. Ir daudz ļaundaru, kas apmaiņā pret naudu viņus nolaupa, lai atdotu tos tumsas bērniem, lai tie veiktu šos drausmīgos upurus par godu tumsas valdniekam.
Mani mazie, atcerieties, ka laiki, kuros jūs dzīvojat, jau ir bēdu laiki, un Dieva ienaidnieki nemitīgi meklē veidu, kā darīt ļaunu. Ļaunums ir pastiprinājies, mūsdienās modernas ir visas okultās prakses; darīt ļaunu ir kļuvis par paradumu. Tumsības bērni dzīvo savā laikā, esiet ļoti uzmanīgi ar cilvēkiem, kurus jūs pazīstat, nevienam neatklājiet savu sirdi; no svešiniekiem nepieņemiet dāvanas vai ēdienu, jo jūs labi zināt, ka velns un viņa rokaspuiši jau klīst šajā pasaulē. Starp jums jau ir daudzas dvēseles, kas klīst jūsu vidū un meklē veidu kā ievainot vai nozagt jūsu dvēseli.
Neejiet meklēt to, ko jūs neesat pazaudējuši; ar to es gribu jums pateikt, ka daudzi meklē to, kas viņiem darīs brīnumus; nonākuši bezcerībā, viņi staigā šurpu turpu, meklējot tos, kas visu mainīs – dos viņiem veiksmi; viņi dodas pie cilvēkiem, nevis pie Dieva, un vairumā gadījumu tie tiek apkrāpti un, kas vēl sliktāk, viņi nonāk ļaunā kalpu rokās, kas nozog viņu dvēseles. Nepateicīgie bērni, vienīgi Dievs glābj un vienīgi Viņš var pārveidot jūsu dzīves. Meklējiet Viņu ar patiesu sirdi, kur Viņš ir ieslodzīts un vientulīgs, Tabernākulā; es jums apliecinu, ka pretī jūs saņemsiet to, kas ir vairāk vērts nekā nauda: mieru, prieku, piepildījumu un dzīvi pārpilnībā.
Mani mazie, es atkal jūs brīdinu par vakcīnām, jo starp bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri ir vakcinēti ar pretgripas vakcīnas tipu, ko izplata organizācijas, kas apkalpo iluminātu eliti, jau ir nāves gadījumi. Ilumināti plānoja iznīcināt cilvēces lielāko daļu, īpaši bērnus un vecus cilvēkus; jo pēc viņu teiktā, tie ir slogs valdībām; ne bērni, ne veci cilvēki neražo. Mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā neļaujiet sevi vakcinēt, jo jūs riskējat zaudēt savu dzīvību.
Iluminātu elites ir saistītas ar daudzām valdībām un viņi gatavojas sākt veselības aizsardzības kampaņas, nosūtot zāles uz visām trešās pasaules valstīm un Āfriku. Tās saukļa būtība ir iznīcināt šo valstu iedzīvotājus, lai paliktu tikai mazākums, kuru viņi varētu paverdzināt. Neticiet, mani mazie, vareno labvēlībai, jo viņi nav ieinteresēti nabadzīgos vai marginalizētos; jo viņiem tie ir vāji, un visam, kas viņuprāt ir vājš, ir jāizzūd. Ilumināti (apgaismotie), kā viņi sevi dēvē, izjūt sevi kā augstāko rasi un viņi grib, lai vienīgi viņi paliktu un valdītu uz zemes. Mans Tēvs iznīcinās ļauno plānus, ja jūs, Dieva tauta, lūgsieties un sauksiet uz debesīm.
Mani bērni, daudzi valdnieki veido patvērumus, lai izvairītos no Dievišķā Taisnīguma dienām. Cik naivi un muļķīgi tie ir! Pat šķirsts tiek būvēts, lai glābtu tikai viņus.
Dumjie, ja jūs nenožēlosiet un, cik drīz vien iespējams, neatgriezīsieties uz pestīšanas ceļa, jūs skatīsiet, kā dabas dusmas sagrauj jūsu nostiprinātos patvērumus! Es jums saku: ja jūs neesat garīgi sagatavoti, jūs nespēsiet izturēt Dieva Taisnīgās Dusmas. Dievišķā Taisnīguma laikā jūsu nauda, spēks, zinātne un tehnoloģija jums nenoderēs.
Skrieniet sakārtot savus rēķinus; atkāpieties no ļaunā ceļa un ar patiesu sirdi atgriezieties pie Dieva; palīdziet atraitnēm un bāreņiem, barojiet izsalkušos un remdējiet izslāpušo slāpes; apģērbiet kailos un sadaliet savas bāgātības starp vistrūcīgākajiem, un es jums apliecinu, ka pretī jūs saņemsiet mūžīgās dzīves bagātību.
Mani bērni, palieciet mana Kunga Mierā.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Manas Sirds bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei