2018.gada 23.decembris

Maziņie, esiet ļoti uzmanīgi, jo pirms Brīdinājuma atnākšanas jums tiks dotas lielas manifestācijas debesīs

Marijas Kristiešu Palīdzības steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham

Bērniņi, mana Kunga Miers ir ar jums visiem un mana Mīlestība un Mātes Aizsardzība jūs vienmēr pavada.

Maziņie, esiet ļoti uzmanīgi, jo pirms Brīdinājuma atnākšanas jums tiks dotas lielas manifestācijas debesīs. Debesis izpaudīsies jums mākoņos un jūs redzēsiet parādības, kādas nekad nav redzējusi neviena acs. Brīdinājuma ierašanās ir ļoti tuvu, un tik skumji, ka joprojām ir daudzi, kas domā, ka šis notikums ir paredzēts nākotnē. Nē, mani bērni, jūs ļoti kļūdāties, jūsu iešana caur mūžību tūlīt, tūlīt notiks; tāpēc Debesis jums to paziņo, lai jūs sevi sagatavotu un lai jums tas nebūtu kā pārsteigums.

Bērniņi, pēc Brīdinājuma jūs vairs nebūsiet tādi, kādi bijāt, mūžībā jūs tiksiet pārveidoti; mans Dēls dos Savam ganāmpulkam dāvanas un harizmas, kas jums ir nepieciešamas, lai stātos pretī lielajai garīgajai kaujai, visas Viņa avis tiks apzīmogotas uz pieres ar Jēra Asinīm. Tā būs zīme, kas atšķirs mana Dēla ganāmpulku no mana pretinieka ganāmpulka. Dieva ļaudis spīdēs ar savu gaismu un būs gatavi lielajai garīgajai kaujai. Daudzas Svētīgās dvēseles, kas šajā pasaulē cīnījās pret sātanu, jūs pavadīs jūsu garīgajā cīņā. Ar jums būs arī Erceņģeļu un Eņģeļu miriādes; un es, jūsu Māte, es būšu Miķeļa un Debesu Karaspēka sabiedrībā, vadot Dieva Lielo Karaspēku.

Mani bērni, iluminātu elites, kas kalpo manam pretiniekam, jau ir gatavi uzņemt viltus mesiju. Visi mediji un lielākā daļa šīs pasaules valdnieku gaida signālu, lai sāktu maldināšanas izrādi savās valstīs. Šī maldināšana ietvers projicētus attēlus debesīs, kas liks cilvēces milzīgam vairākumam domāt, ka mans Dēls ir atgriezies šajā pasaulē. Neļaujiet sevi apmānīt, mans Dēls vairs neatnāks uz šo pasauli, mans Dēls nāks godībā un krāšņumā, kā Ķēniņš, lai valdītu pār Savu Tautu Jaunajā un Debesu Jeruzalemē. Šīs maldināšanas rezultātā tiks zaudētas miljoniem dvēseļu; viņi atvērs savas sirdis viltus mesijai un to pielūgs, it kā tas būtu pats Dievs. Kādas skumjas es sajūtu manā Mātes Sirdī, redzot tik daudzu nepateicību, kuri novērsīsies no mana Dēla, sekojot viltus dieva doktrīnai! Nabaga dvēseles, kad viņi pamodīsies no maldināšanas, viņiem būs par vēlu!

Bērniņi, mana pretinieka valdīšanas laikā ir jāpastiprina jūsu lūgšana, gavēšana un gandarīšana, jo dēmoni pastiprinās uzbrukumus jūsu būtnei. Atcerieties, ka tā ir viņa pēdējā valdīšana, elle gatavojas pārcelties uz zemi un visu līmeņu (klašu) un rangu dēmoni būs jūsu pasaulē, cenšoties ar visiem līdzekļiem pazudināt iespējami vislielāko dvēseļu skaitu. Miesas dēmoni pieņems cilvēka veidolu, lai pavedinātu vīriešus un sievietes, cenšoties ar savu iekāri panākt daudzu krišanu.

Neaizmirstiet, mani bērni, ka mans pretinieks jūs pazīst un zina jūsu vājās puses; tāpēc jums jāsteidzas ar lūgšanu, gavēšanu, gandarīšanu un grēku nožēlu (grēksūdzi) aizvērt katras garīgās durvis, kas ir atvērtas ar jūsu grēkiem, kuros neesat atzinušies un tos nožēlojuši. Atcerieties trīsdesmit trīs secīgas (viena pēc otras…) Euharistijas, lai aizvērtu durvis paaudžu starpā; Svētajās Misēs Pacelšanas brīdī upurējiet (atdodiet) jūsu tēva un mātes, un jūsu senču ģenealoģisko koku, lai jūs atbrīvotos no šī sloga. Ir pienācis laiks maniem bērniem būt piesaistītiem Dievam, kā zariņš vīnogulājam; jo tuvojas lielās garīgās kaujas dienas, kurās jūs tiksiet pakļauti pārbaudījumiem, kamēr nespīdēsiet kā tīģeļi.

Es atkal jums saku: lūk, jūsu Māte, paļaujieties uz mani; pavadiet mani ar mana Svētā Rožukroņa lūgšanu un mana Mātes aizsardzība pasargās jūs no jebkāda ļaunuma un briesmām.

Drosmi, mani bērni, nebaidieties! Ja paliksit man blakus, es parūpēšos par jums kā vista par saviem cāļiem. Lai mana Kunga miers paliek jūsos.

Jūsu Māte, Marija Kristiešu Palīdzība

Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei