2018.gada 24.septembris, pl.13.35

Mana Tauta, Mans Mantojums, esiet gatavi ar saviem lukturiem, apgaismotiem ar lūgšanu, jo tuvojas Kunga lielā un briesmīgā diena

Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa uzticīgjai tautai. Vēstījums Enoham
Mans miers ar jums, Mana Tauta, Mans Mantojums.
Mans mazais instruments, Manas Žēlsirdības laiks jau tagad būs iztērēts, trūkst vienīgi Mana Brīdinājuma un Brīnuma, lai Mana Žēlsirdība pārietu Manā Taisnīgumā. Kad Mana Žēlsirdība beidzas, gatavojas izpausties arī Mans Taisnīgums; visi Mana radītā elementi, kas ir mierīgi, ierodoties Manam Taisnīgumam, sāks mosties. Dabas dusmas un Visuma satraukums gatavojas atraisīties, kad Mana Žēlsirdība pāries Manā Taisnīgumā, jūs, zemes iedzīvotāji, zināsiet, ka esat iegājuši lielo bēdu dienās.
Šobrīd viss uz brīdi atrodas saspringtā mierā, un tas daudziem liek turpināt domāt, ka nekas nenotiks. Mans radītais dažviet tiek satricināts, kā aicinājums cilvēcei sagatavoties; bet nē, šī cilvēce nepievērš uzmanību zīmēm un pazīmēm, kas tiek dotas katru dienu. Mans radītais dreb, Mana zeme plaisā un daudzās vietās atveras, un no debesīm parādās lielas zīmes, bet šai cilvēcei tas viss šķiet normāli. Ļoti drīz viss tiks atraisīts, un tad, ja viņi kritīs panikā un sitīs sev krūtīs, daudziem tas jau būs pārāk vēlu.
Nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, nāk Mana Dievišķā Taisnīguma dienas; kurš spēj nostāties pretīm Manu Taisno Dusmu dienām? Tikai tie, kuri klausās Manu Balsi un izpilda praksē Manus Baušļus, būs vienīgie, kas spēs pieņemt un pārvarēt Mana Taisnīguma soļus! Atkal Es jums saku: atgriezieties pie Manis pirms izlauzīsies Manas Taisnās Dusmas; jo Mana Taisnīguma laikā Es jūs neuzklausīšu! Nekļūstiet kurli, pievērsiet uzmanību Maniem aicinājumiem, jo rīt tie būs jūsu pestīšana; nekļūstiet akli, pievērsiet uzmanību zīmēm un pazīmēm, ko debesis un radītais jums dod, jo tās jums paziņo, ka šīs pasaule, ko jūs pazīstat, zudīs. Neatstājiet savu atgriešanos uz pēdējo brīdi, jo Es jums atgādinu, ka jums nebūs laika; atmetiet savu spītīgumu un jo ātrāk atgriezieties pie Manis. Es runāju ar jums kā Tēvs, paklausiet Mani; klausieties Manus aicinājumus, jo, kā Tēvs, Es negribu jūsu nāvi, bet, lai jūs dzīvotu mūžīgi.
Stīvā kakla cilvēce, saprotiet, ka, kā Tēvam, Man ir sāpīgi redzēt, ka Manas radības ir pazudušas un vēl jo vairāk jūs, kas esat vismīļākie Manis radītie. Ja jūs, nepateicīgā cilvēce, zinātu par bēdām, kas ļoti drīz atnāks, protams, jūs visu atstātu un ar patiesu sirdi meklētu Mani. Bēdas, kas tūlīt, tūlīt atnāks, nekad nav piedzīvotas uz zemes; Es jums saku, ka viss radītais un Visums būs satricinājumā (šokā); visā būs trūkums, traģēdijas un nelaimes atraisīsies kā ķēdes reakcijā; vīrusi un slimības radīs pandēmijas, kaitēkļi un sērgas iznīcinās lielu cilvēces daļu. Vīrieši zaudēs prātu un daudzi bada dēļ zaudēs savas galvas, līdz tādai pakāpei, ka daudzas mātes ēdīs savus bērnus. (Jeremija 19.9; Raudu dziesmas 4.10)
Naudas dievs aizripos pa grīdu un būs nederīgs; tas vairs nedos cilvēkiem drošību, nedz arī nodrošinās pārtiku un aizsardzību. Daudzu, kas jūtas drošībā ar savu bagātību, lepnums un augstprātība kritīs kopā ar viņu elku; milzīgs cilvēces vairākums zaudēs prātu un bagātie, un varenie redzēs, kā viņu bagātība sabrūk kā smilšu pilis. Tikai tie, kuri savu ticību un uzticību saliks Kungā, spēs izdzīvot tajās lielo bēdu dienās, kas tūlīt, tūlīt sāksies.
Mana Tauta, Mans Mantojums, esiet gatavi ar saviem lukturiem, apgaismotiem ar lūgšanu, jo tuvojas Kunga lielā un briesmīgā diena. Lai ar jums nenotiek tā, kā ar dumjajām jaunavām, kuras palika ārpus mielasta, jo viņu lukturos nebija eļļas. Esiet nomodā un nezaudējiet modrību, jo jūsu Mācītājs tuvojas, un ļoti drīz Viņš pieskarsies jūsu dvēseles durvīm.
Palieciet Manā Mierā, Mana Tauta, Mans Mantojums.

Jūsu Tēvs, Jahve, Radītā Kungs

Manus vēstījumus dariet zināmus visos zemes stūros