2018.gada 25.februāris, pl.11.00

Mans ganāmpulks, lūdzieties ik brīdi, jo Mans pretinieks staigā kā rūcošs lauva, meklēdams, ko viņam aprīt

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Manam ganāmpulkam
Mana ganāmpulka avis, Mans miers ir ar jums
Mans ganāmpulks, tuvojas nakts šai nepateicīgajai un grēcīgajai paaudzei, kas turpina savu ārprātīgo skrējienu un grēku; viņi atsakās klausīties Manu Balsi un pildīt Manas pavēles. Nabaga mirstīgie, viņi saņems Manu Taisnīgumu, neesot tam gatavi! Viņi turpinās kā Noasa laikos, precēsies, pirks un pārdos, vadot savu ikdienas dzīvi, nepievēršot nekādu uzmanību debesu aicinājumiem. Mans Taisnīgums pie jums nāks negaidīti un jums nebūs laika nožēlot grēkus.
Mans Taisnīgums nāks kā sapnis, un kādas skumjas, ka daudzi atkal neatgriezīsies; šī cilvēce nespēj mācīties no pagātnes kļūdām, viņi turpina atkārtot un atkārtot savus pārkāpumus pret Dievu; lielākā daļa katru dienu pārkāpj Visaugstākā priekšrakstus. Viņi nezina, ka Dievs redz visu, zina visu, tiesā visu un vada visu ar Gudrību.
Cilvēks piedzimst, aug un īsteno Dieva plānu Dievišķajā Gribā; visām radītajām būtnēm ir iemesls būt un eksistēt, un Dievišķajā Gribā viss jau eksistē. Cilvēks nāk šajā pasaulē ne lai radītu, bet lai saprastu to, kas jau eksistē. Viss bijušais atgriežas un nekas nav slēpts, kas nav zināms. Cilvēka dzīve, bez bīšanās no Dieva, ir tukšību tukšība.
Mans ganāmpulks, Man ir ļoti skumji, redzot tik daudz ļaunuma un tik daudzu cilvēku degradāciju; sātans un viņa dēmoni ir brīvībā un viņi ar katru dienu pārņem cilvēci arvien vairāk. Visa vardarbība, naids, aizvainojumi, pašnāvības, ļaunprātīgas darbības un cilvēku nelaimes kopumā – tas ir no Dieva atdalītu cilvēku darbības, ko viņos izraisa dēmoni, rezultāts. Cilvēces lielākā daļa ir novērsusies no Manis, tāpēc viņus ir pārņēmuši dēmoni. Jau ir daudzas dvēseles, kurās iemājojuši dēmoni, liekot straujāk riņķot asinīm un veikt pretīgas darbības.
Mans ganāmpulks, lūdzieties ik brīdi, jo Mans pretinieks staigā kā rūcošs lauva, meklēdams, ko viņam aprīt. Savu prātu padariet par garīgu spēku, vienmēr piesauciet Manu Asiņu spēku, jo Mans pretinieks uzbrūk jūsu prātam; viņš iedveš jūsos viltus domas, viltus priekšlikumus, viltus fantāzijas, maldus, atkarības, pašnāvnieciskas domas, skaudību un citus miesas grēkus; ar to visu mēģina panāk, ka jūs kristu kārdināšanā un grēkā, lai pārņemtu jūsu dvēseli.
Mani bērni, ja jūs sagrēkojat, nekavējoties vērsieties pie viena no Maniem priesteriem un atzīstieties savā grēkā; nepalaidiet garām laiku, lai jūs neatvērtu durvis Manam pretiniekam; visām Manām avīm ir jāpaliek Manā Žēlastībā, jo uzbrukumi prātam ar katru dienu kļūs arvien spēcīgāki.
Uzbrukumos nezaudējiet galvu, lūdzieties un ietērpiet sevi Manu Asiņu spēkā, un sakiet: Spēcīgās Pestīšanas Asinis, cīnies ar manas dvēseles ienaidnieku manā miesā prātā un garā (trīs reizes).
Es jums apliecinu, ja jūs to darīsiet, sātans no jums aizbēgs. Tāpēc palieciet lūgšanās un esiet modri, lai jūs nekristu kārdinājumā un grēkā, jo jūs labi zināt, ka uz kārts ir likta jūsu dvēseles pestīšana. Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.