2018.gada 25.marts, pl.10.30

Staigājiet kā gaismas bērni, jo ļoti drīz šo grēcīgo pasauli pārklās tumsa

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa uzticīgajai tautai
Miers ar jums, Mani bērni
Staigājiet kā gaismas bērni, jo ļoti drīz šo grēcīgo pasauli pārklās tumsa. Tuvojas Mana pretinieka pēdējās valdīšanas dienas šajā pasaulē, nebaidieties, Es jūs neatstāšu; Mana Māte, Mani Eņģeļi un daudzas Svētītās Dvēseles būs ar jums un viņi palīdzēs jums jūsu ceļā cauri tuksnesim. Mans mīļais ganāmpulks, nebaidieties, nekrītiet panikā! Visam ir jāpiepildās, kā rakstīts. Ja jūs paliekat Manī, jums nav jābaidās, jo Debesis jūs aizsargās.
Mani bērni, tuvojas Lielās Negantības laiks, kurā Mans pretinieks un viņa ļaunuma pārstāvji šeit uz zemes Mani apvainos, apgānīs un izraidīs no Maniem Namiem. Tuvojas Mana Golgāta, lūdzieties esiet kopā ar Mani, neatstājiet Mani vienu Manos Mājokļos (Tabernākulos). Jūdas jau gatavojas Mani nogādāt; kādas sāpes Es izjūtu, kad redzu tos, kas kādu dienu zvērēja būt uzticīgi Man un šodien viņi Mani nodevuši, un viņi ir gatavi Mani nogādāt Manam pretiniekam! Šī zemiskā nodevība sāp un skumdina Mani! Nāciet, lai mierinātu Mani, Mani bērni, jo Manas mokas ir lielas un Mana Golgāta lēna.
Es esmu Mīļotais, kurš nav Iemīļotais, vientulība un Manu daudzu bērnu nepateicība – ērkšķi, kas caurdur Manu Mīlošo Sirdi. Es jūtos tik vientuļš, kas var Mani mierināt? Daudzi no Maniem Namiem paliek tukši, neviens Mani nemierina. Viņi saka, ka mīl Mani, bet vienīgi lūpām un ausīm; pasaules rūpes un raizes viņiem atņem laiku, ko tiem būtu jāvelta Man. Nepateicīgie bērni, vai jūs nezināt, ka Es esmu visu jūsu problēmu risinājums? Ja vien jūs apmeklēsiet Mani, Es jums apliecinu, ka, aizejot no Manis, jūsos vairs nebūs ne baiļu, ne satraukuma. Es esmu Dzīvība, nāciet un apmeklējiet Mani, runājiet ar Mani, un Es jums apliecinu, ka Manu Namu jūs neatstāsiet vīlušies. Atcerieties, Es savu svētību sūtu Maniem uzticīgajiem bērniem pat tad, kad jūs guļat. Ja jūs būtu vairāk garīgi un vērstos pie Manis ar ticību, visas jūsu problēmas, bēdas un vajadzības – Es tās atrisinātu jūsu labā.
Jūs dzīvojat norūpējušies par pasaules lietām, jūs skraidāt kā kumeļi – bēguļojot no vienas vietas uz otru, cenšoties apmierināt savu egoismu; jūs saliekat ticību šīs pasaules mirušajās lietās vai cilvēkos, un jūs aizmirstat Mani, jūsu advokātu, jūsu ārstu, jūsu apgādnieku, jūsu padomdevēju un galvenokārt jūsu Dievu. Tuvojieties Man ar ticību un uzticību, jo Es esmu Mīlestības Mīlestība, kas vēlas jūs mierināt, jūs vadīt, jūs dziedināt miesā un dvēselē un dot jums Manu Svētību. Es jūs gaidu, nekavējieties, Mīlestības Mīlestība jūs gaida; nepaejiet garām, ienāciet Manā Namā un parunājiet ar Mani, pirms dodaties ceļā, pusdienlaikā vai vakarā, saulrieta laikā.
Es tevi gaidu ar skāvienam atplestām rokām, Es tevi mīlu, neatstāj Mani vienatnē.

Jūsu Mīļotais, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei