2018.gada 25.oktobris, pl.15.20

Mani bērni, cilvēci pārņem neiecietības, šķelšanās, vardarbības, nesaskaņu un strupceļa (konfrontācijas) gari

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mani bērni, Mans Miers ir ar jums.
Mani bērni, cilvēci pārņem neiecietības, šķelšanās, vardarbības, nesaskaņu un strupceļa (konfrontācijas) gari. Vismazākās domstarpības rada strīdus un cīņas, kas beidzas ar asinsizliešanu un daudzos gadījumos – ar nāvi; no sīkumiem tas aiziet līdz šī fakta veidiem. Neiecietība, cieņas trūkums, kā arī daudzu cilvēku agresivitāte – tas ir tas, kas liek šai cilvēcei zaudēt kontroli.
Visa vardarbība un neiecietība ir atsvešināšanās no Dieva augļi; ja šī cilvēce pievērstu Man savu skatienu un pildītu Manus Baušļus, Es jums apliecinu, ka tā dzīvotu mierā un saticībā. Bet nē, augstprātība, egoisms, skaudība un vēlme iegūt un valdīt pār daudziem cilvēkiem par jebkuru cenu, kā arī morālo un garīgo vērtību trūkums, vedina cilvēces milzīgu daudzumu būt neiecietīgiem. Neiecietība pārņem cilvēci un daudziem tas liek zaudēt savu galvu.
Dialogs, kā samierināšanas mehānisms personīgo un viedokļu atšķirību atrisināšanai, vairs nav daudzu cilvēku valodas daļa: ir ļoti maz cilvēku, kuri izmanto saprātu un atrisina savas domstarpības, izmantojot dialogu. Neiecietība izraisa vardarbību, kas daudzos gadījumos beidzas ar nevajadzīgu nāvi. Antidots (pretinde) neiecietībai ir dialogs un cieņa, un pirmkārt, Manu Dievišķo Baušļu izpildīšana.
Mīlestības trūkums rada noraidījumu, noraidījums rada zemu pašcieņu un zema pašcieņa izraisa cilvēkos kompleksus; vieni ar pārākuma kompleksiem un citi ar mazvērtības kompleksiem; kas liek viņiem uzlikt maskas un šķēršļus, lai aizstāvētu sevi no vienaudžu uzbrukumiem. Cilvēcei ir izkropļota mīlestība tādēļ, ka tā ir novērsusies no Dieva, kurš ir Pilnīga Mīlestība. Šis mīlestības un cieņas trūkums un neizpratne starp cilvēkiem rada neiecietību, kas liek milzīgam cilvēces vairākumam jukt prātā un krist zemākajos instinktos. Ja šī cilvēce nepārdomās un no visas sirds neatgriezīsies pie Dieva, Es jums apliecinu, ka pasaule kļūs par džungļiem, kur dominēs varmācība un visspēcīgāko likums.
Mani bērni, no rīta un vakarā apzīmogojiet ar Manu Slavas pilno Asiņu spēku jūsu miesu, prātu un garu; ar Manām Asinīm apzīmogojiet tāpat arī savus bērnus un radiniekus, un cilvēkus, starp kuriem jūs plānojat uzturēties; lai Manu Asiņu apzīmogošanas spēks uzturētu jūs mierā un turētu tālu no jums trokšņainus, vardarbīgus un neiecietīgus cilvēkus.
Ak, cilvēce, atgriezieties mīlestībā uz Dievu, izpildiet Manus Svētos Baušļus un iemāciet tos jūsu bērniem; jo Mani Baušļi ir mīlestības un cieņas normas, kas nepieciešamas veselīgai līdzāspastāvēšanai un harmonijai starp Dievu un cilvēkiem. Atkal Es jums saku: Mans Miers ir ar jums un vienmēr paliek.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mani mīļotie bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei