2018.gada 26.augusts, pl.09.35

Mana tauta, esiet gatavi, jo ļoti drīz Es nākšu kā zaglis naktī

Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mana Tauta, Mans Mantojums, Mans Miers ir ar jums.
Mani bērni, daudzu tautu valdnieki ir sākuši pieņemt likumus, vērstus pret dabu; daudzās valstīs jau ir atļautas seksuālās attiecības starp vecākiem un bērniem un starp brāļiem un māsām; un, pats skumjākais un apkaunojošākais, seksuālās attiecības starp cilvēkiem un dzīvniekiem (zoofīlija).
Seksuālās nešķīstības gari vedina lielāko cilvēces daļu izdarīt negantus aktus, kas vērsti pret katru morālo, sociālo un garīgo principu. Nešķīstības dēmoni brīvi staigā un viņi vada šo nepateicīgo un grēcīgo cilvēci pretī tās iznīcībai un nāvei. Ak, nešķīstās tautas, jums ir atlicis ļoti maz laika; Es novirzīšu uz jums Mana Taisnīguma smagumu! Tiks izglābti vienīgi taisnie, kas dzīvo tajās; pārējos to iedzīvotājus Es sodīšu ar visu Mana Taisnīguma stingrību un no viņiem nepaliks neviena atmiņa. Es gatavojos pārvērst šīs valstis putekļos un tajās vairs neaugs pat zāle, Es uzskatīšu, ka tās nekad nav eksistējušas.
Es degu dedzībā par Manu radīto, Es nolādu visus tos, kuri savus likumus stāda augstāk par Maniem Dievišķajiem Likumiem un tic, ka viņi ir dievi! Odžu dzimums, jūsu dienas ir saskaitītas, nosvērtas un izmērītas! Vai jūs domājat, ka Es neeksistēju, ka esmu mīts vai leģenda? Ak, cik aplami jūs esat! Ļoti drīz jūs uzzināsiet par Mani, Es neesmu jūs vēl sodījis, jo esmu uzticīgs Savam Vārdam un pacietīgi gaidu, kad būs izsmeltas Manas Žēlsirdības pēdējās tūkstošdaļas, jo Es vairāk esmu Tēvs nekā Tiesnesis. Jūs esat grēka un ļaunuma bērni, jūs neesat Mans Mantojums; tāpēc Es nākšu kā Tiesnesis, lai paziņotu jums spriedumu un sodu, jo Es neļaušu jums turpināt pārkāpt Manus Baušļus un iznīcināt to, ko Es radīju ar tādu Mīlestību! Neprātīgie, jūs esat spītīga rase! Kas ausi ir dēstījis, vai tas nedzird? Kas aci ir veidojis, vai tas neredz? Kas tautas audzina un pamāca, vai tas lai nesoda – Viņš, kas cilvēkiem māca atziņu? (Psalms 94. 9,10). Es jums apliecinu, čūskas, ka Mana Taisnīguma laikā jūs neatradīsiet vietu, kur paslēpties. Nešķīstās tautas, turpiniet vairot savus grēkus, turpiniet pārkāpt Manus Baušļus; turpiniet palielināt savas saistības; Mana Taisnīguma laiks jau nāk un Es jums apliecinu, ka, ja jūs neatgriezīsieties, viss Manu Svēto Dusmu smagums tiks mests uz jums.
Mana tauta, esiet gatavi, jo ļoti drīz Es nākšu kā zaglis naktī. Sagatavojiet un ieeļļojiet ar lūgšanu jūsu lukturus (gaismekļus), jo ļoti drīz ies garām Mana Taisnīguma Eņģelis. Neļaujiet izsīkt ticības un lūgšanas eļļai, jo šī pasaule guļ tumsā. Lai gaisma, kas spīd tumsas vidū no jūsu apgaismotajiem lukturiem, būtu jūsu aizsardzība tad, kad Es iešu ar Manu Taisnīgumu pār jūsu valstīm. Manas dienas tuvojas, priecājieties Mana Tauta, Mans Mantojums, jo ļoti drīz jūs redzēsiet Ķēniņu visā Viņa Spožumā.

Jūsu Tēvs, Jahve, tautu Kungs

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei