2018.gada 26.jūlijs, pl.14.30

Bērniņi, dzimumu ideoloģija (genderisms) jauniešu vidū kļūst arvien spēcīgāka

Marijas Kristīgo Palīdzības steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Mani maziņie, lai mana Kunga miers ir ar jums visiem.
Bērniņi, seksuālās nešķīstības gari staigā brīvi un izraisa daudzu, pat izredzēto, pazudināšanu. Laulības pārkāpšanas, iekāres, netiklības, homoseksuālisma, lesbiešu attiecību un citi nešķīstības gari pārņem visus tos, kuru garīgās durvis ir atvērtas nešķīstībai. Seksuālās nešķīstības garu ietekmē tiek zaudēti mani jaunieši; milzīgs vairākums pāru piekopj seksu no agra vecuma; manas meitenes ir zaudējušas pieticību un kaunu, daudzas no viņām sevi neciena. Milzīgs vairākums savu jaunavību zaudē agrā vecumā un daudzos gadījumos viņām iestājas grūtniecība; nevēlamas grūtniecības, kas beidzas ar abortiem, atstājot neizdzēšamas brūces un traumas šo meiteņu dvēselē.
Mīlestības un vadības trūkums mājās, morālo un garīgo vērtību trūkums, Dievišķo Mandātu (*) ignorēšana un, galvenokārt, Dieva trūkums, tas ir tas, kas jauniešus ved uz sevis pazudināšanu. Es aicinu jūs, vecākus, pievērst lielāku uzmanību saviem bērniem; vadīt viņus seksualitātes ceļā, pamatojoties uz Dieva priekšrakstiem. Iemāciet viņiem, ka sekss tika radīts vienīgi dzimtas turpināšanai vīrieša un sievietes savienībā, vienotā Laulības Sakramentā ar Dieva svētību. Pasakiet viņiem, ka visas attiecības pirms laulībām ir netiklība un ka visas attiecībās ārpus laulības, ir laulības pārkāpšana; ka, ja tas notiek, tiek izdarīts grēks pret Dieva Likuma Sesto Bausli. Vecāki, neturpiniet jūsu mājās seksuālo tēmu padarīt par tabu, jo daudzi jaunieši šajā laikā sevi pazudina tāpēc, ka viņiem trūkst laba seksuālā orientācija, balstīta uz veselīgiem morāliem un garīgiem principiem.
Bērniņi, dzimumu ideoloģija jauniešu vidū kļūst arvien spēcīgāka. Daudzi izglītības centri bērnus un jauniešus audzina ar šo nešķīstības doktrīnu. Viņiem tiek mācīts, ka dzimums nepastāv, ka sievietes vienlaikus var būt gan vīrieši, gan sievietes un otrādi; tas jauniešus ved uz androgēnu attieksmi un uzvedību, kas ir pretrunā ar viņu seksualitāti. Homoseksuālismu, lesbiešu attiecības, transseksuālismu un visas citas seksuālās novirzes šīs doktrīnas virzītāji vēlas implantēt jauniešos. Daudzi jaunieši jau ir apmulsumā par savu seksualitāti un viņi pieņem uzvedību, kas ir pretrunā ar viņu dzimumu. Tiek konfigurētas androgēniskas sabiedrības, tas viss, mani maziņie, ir ļaunā darbs, kurš grib jau bērnībā un jaunībā implantēt seksuālās nešķīstības doktrīnu, lai nākotnē izzustu attiecības starp vīrieti un sievieti, kurus apvieno laulības saite.
Es steidzami aicinu visu cilvēci, nešķirojot ticības, rases vai reliģijas, lai viņi neļautu, ka viņu valdnieki to valstīs implantē tā dēvēto dzimumu ideoloģiju, jo tā ir dēmoniska doktrīna, kuras mērķis ir iznīcināt ģimenes, kas sastāv no vīriešiem, sievietēm un bērniem. Dzimumu ideoloģijas mērķis ir radīt homoseksuālas un lesbiešu savienības, kas pārkāpj morāles un Dievišķos Likumus. Atkal es jums saku, mani bērni, Nevienas attiecības starp viendzimuma pāriem Debesīs netiek akceptētas. Neļaujiet sev uzspiest dzimumu ideoloģiju, jo šī negantība ir pretīga jūsu Radītāja acīs.
Bērni, esiet nomodā un modri, jo gatavojas sākties pēdējā tumsas valdīšana. Palieciet vienoti Dieva Mīlestībā un uzvedieties kā gaismas bērni, palīdzot viens otram un aizsargājot vienam otru, lai rīt ar mana Tēva Žēlastību jūs varētu būt nevainojami un jūs varētu dzīvot Viņa Jaunajā Radītajā.
Lai Dieva Mīlestība un Žēlsirdība paliek jūsos.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Kristīgo Palīdzība

Bērniņi, manus vēstījumus izplatiet visai cilvēcei.

(*) Dievišķie Mandāti būtībā ir “tas, kas ir morāli pareizs,” nozīmē to, „ko nosaka Dievs”, un “kas ir morāli nepareizs,” nozīmē to, „kas ir aizliegts no Dieva”. Piemēram, arī kā Mozus likumā iekļautie higiēnas standarti, kas aizsargāja Izraēlu no infekcijas slimību izplatības. Ja kādam ir infekcijas slimība vai ir aizdomas, ka viņam ir šī slimība, viņi būtu karantīnā. (Leviticus 13: 1-5.) utt.