2018.gada 27.decembris, pl.12.40

Bērniņi, tuvojas finansiālā katastrofa, elites, kuras valda pār šo pasauli, destabilizēs pasaules ekonomiku, lai atbrīvotos no papīra naudas un tādējādi sāktu mikročipa, zvēra zīmes laikmetu

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham

Manas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers ir ar jums visiem.

Maziņie, cilvēce nezina, kas nāk, cilvēki turpina savu ikdienas dzīvi un viņu pasaulīgās rūpes, uztraucoties vienīgi par šīs pasaules lietām. Tuvojas posts un daudzi nebūs gatavi ar to saskarties. Radītajā viss gatavojas mainīties; tūlīt, tūlīt zudīs miers un klusums, lai dotu ceļu haosam, bēdām, trūkumam, badam, nemieram, nedrošībai, bailēm un visiem pārējiem cilvēku baiļošanās iemesliem.

Labklājība un viltus drošība, ko sniedz nauda un materiālās lietas, gatavojas aizripot pa zemi; milzīgais cilvēces vairākums, kas turpina pagriezt muguru Dievam, kad sāks krist viņu dievi, būs destabilizēti un neaizsargāti. Tuvojas bēdas, kādas nekad agrāk uz zemes nav pieredzētas, un tās kļūs šai nepateicīgajai un grēcīgajai cilvēcei par briesmīgāko murgu. Nabaga dvēseles, viņi salika savu ticību, uzticību un cerību nevis Dievā, bet šīs pasaules materiālajos labumos, un atnāks posts un jums paliks vien materiālās un garīgās drupas! Cilvēku iedomība gatavojas aizripot pa zemi, atņemot to, kas viņiem deva drošību. Viņi, esot pie dzīvības, būs kā miruši cilvēki, un viņi sapratīs, ka, zaudējot savu varu un naudu, paliek vien vājums un trauslums (nestabilitāte); tā ir cilvēka stāvokļa būtība, kad viņam pāri visam jeb pirmajā vietā nestāv Dievs.

Mana Dēla ganāmpulks, tuvojas ciešanu dienas, bet jums nav jābaidās; atcerieties, ka Debesis jūs neatstās, ja jūsu ticība un uzticība ir stingri iesakņota Dievā. Pēc tam, maziņie, iestāsies trūkuma dienas, kad jums visā būs jādalās ar saviem brāļiem un māsām, lai, apvienojušies ticībā un mīlestībā, jūs varētu tikt galā ar tām bēdu dienām, kas nāk. Vienīgi paliekot kopā (vienoti) jūs varat pārvarēt pārbaudījuma dienas.

Bērniņi, tuvojas finansiālā katastrofa, elites, kuras valda pār šo pasauli, destabilizēs pasaules ekonomiku, lai atbrīvotos no papīra naudas un tādējādi sāktu mikročipa, zvēra zīmes laikmetu. Atcerieties, mani bērni, ka bez mikročipa jūs nevarēsiet izmantot savus materiālos labumus, jo ļoti drīz šajā pasaulē viss apritēs ar zvēra zīmi.

Dieva tauta, esiet uzmanīgi, neļaujiet viņiem sevī implantēt mikročipu, atcerieties, ka tā ir zvēra zīme, par ko mēs jau ilgu laiku jūs esam informējuši; labāk mirt un zaudēt visu, nekā tikt iezīmētam! Materiālais ir pārejošs un Dievs rīt jūs apbalvos, bet Gara Dzīvība, ja jūs ļaujat sevi iezīmēt, tiks zaudēta uz visiem laikiem.

Mani bērni, visi, kas atļauj sev implantēt mikročipu, savus materiālos labumus varēs baudīt mana pretinieka pēdējās valdīšanas laika (1290) dienās. Un tad viņi uzzinās, ka viņus gaida mūžīgā nāve bezdibeņa dziļumos, kur viņi būs kopā ar savu saimnieku (vadoni) visu mūžību. Visiem, kuri nav ierakstīti Dzīvības Grāmatā, tiks implantēts mikročips; tad jūs, mana Dēla ganāmpulks, zināsiet, ka tie nav avis no Labā Gana Aploka. Es jums paziņoju, mani bērni, ka viss ir gatavs, lai sāktu zvēra zīmes, mikročipa implantēšanu visā pasaulē.

Vēl atlikusi vien ekonomikas sagrūšana, ko jau elites ieplānojušas, lai izzustu papīra nauda un šajā pasaulē visu sāktu pārvaldīt ar punktiem (*). Mikročips apstrādās un kontrolēs visu, un tie, kam tas nebūs implantēts, tiks uzskatīti par dezertieriem; viņi tiks vajāti, spīdzināti, ieslodzīti un tiem atņems viņu īpašumus. Bērniņi, jūs gaida smags pārbaudījums, bet nebaidieties, Debesis jūs aizsargās, pabaros un parūpēsies par jums, ja jūs paliksiet nelokāmi un uzticīgi Dievam. Tie būs trīs ar pusi gadi, kas paies kā sapnis, ja jūsu ticība un uzticība ir stingri iesakņota manā Kungā. Neatlaidība, apvienota ar mīlestību pret Dievu un jūsu brāļiem un māsām, būs spēks, kas jūs droši aizvedīs līdz Jaunā Radītā vārtiem, kur jūs gaida Dzīvības Kronis.

Lai mana Kunga Miers paliek jūsos, mani ļoti mīlētie bērni.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

 Manas Sirds bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei

(*)