2018.gada 27.maijs, pl.15.30

Es šo cilvēci vedīšu cauri ciešanu krāsnij, vienīgi tie, kuri izturēs pārbaudījumu, varēs apdzīvot Manu Jauno Radīto

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei caur vēstījumu Enoham
Mani bērni, Mans miers ir ar jums.
Mani bērniņi, Mani pārņem skumjas, redzot šo cilvēci, kas nevēlas Mani klausīties; Es slīdu prom no mīlestības uz visiem Maniem bērniem, taisnīgiem un grēciniekiem, un vēl jo vairāk tiem, kas Mani nicina, nemīl Mani un katru dienu šausta Mani ar viņu grēku pātagu.
Ak, kādu vienaldzību es sajūtu no šīs nepateicīgās un grēcīgās cilvēces! Viņi Mani meklē tikai ar lūpām un ausīm, bet viņu sirdis ir atdalītas no Manis; nav nekādu apņemšanos vai vēlmes mainīties, viņi vispār nav ieinteresēti par jebkādu atgriešanās ceļu.
Šai nepateicīgajai cilvēcei es esmu Dievs tikai tad, kad viņu durvīm pieskaras pārbaudījumi un nelaime. Tad, ja viņi atnāk pieprasīt novērst viņu nepatikšanas, viņi Mani meklē aiz nepieciešamības, nevis tāpēc, ka vēlas atgriezties; viņi nenāk, lai slavētu Mani vai pateiktos Man par Dzīvības Dāvanu, kas ir daudz vērtīgāka nekā viss, par ko viņi nāk Man prasīt. Daudzi pie Manis nāk tikai tad, kad viņus piemeklē ekonomiskie pārbaudījumi, viņi izsaka tūkstošiem solījumu, kurus tie nekad nepilda, un, tos nepildot, viņi ir garīgi sasaistīti. Es neesmu jūsu kaprīžu Dievs, neesiet muļķīgi! Vispirms meklējiet Mani ar patiesu sirdi; salūztiet Manā priekšā ar satriektu un pazemotu sirdi un pārējais tiks pielikts.
Mani bērni, dienas un naktis tiks saīsinātas, atcerieties, ko Mans Vārds saka: un, ja šīs dienas netiktu saīsinātas, neviens netiktu izglābts. (Mateja 24.22). Ciešanas, kas tuvojas, nekad nav uz zemes pieredzētas: jūsu grēks un ļaunums ir atraisījuši Manu Taisnīgumu. Ak, grēcīgā cilvēce, tu iepazīsi sāpes un daudzi par viņu ļaunumu un grēku dzīvos ellē jau uz šīs zemes! Visi tie, kuri ir Man pagriezuši muguru, nevis vaigu, būs Mana pretinieka un viņa ļauno sekotāju varā. Pēc Brīdinājuma tos, kuri neatgriezīsies, Es nošķiršu no Manis. Es nāku ar Manu Taisnīgumu, lai atjaunotu kārtību un tiesības atdalīt graudus no pelavām un aitas no āžiem; tā, ka paliek tikai laba raža un tās augļi ir patīkami Mana Tēva acīs.
Es šo cilvēci vedīšu cauri ciešanu krāsnij, vienīgi tie, kuri izturēs pārbaudījumu, varēs apdzīvot Manu Jauno Radīto. Šīs dienas nāk un bēdas remdenajām sirdīm, jo patiesi Es jums saku: ja jūs nemainīsieties un vienreiz neizlemsiet, Es jūs atšķiršu no Manis, un Es jūs nogādāšu Mana pretinieka rokās! Nakts tuvojas un ar to nāk Mans Taisnīgums, vai Es jūs atradīšu nomodā un ar aizdegtiem lukturiem kā saprātīgām jaunavām, lai jūs varētu būt mielastā un vakariņot kopā ar Mani.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mans ganāmpulks, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei