2018.gada 27.novembris, pl.16.35

Veltījiet sevi manam Brīnumainajam Medaljonam un pēc katra mana Svētā Rožukroņa Noslēpuma piesauciet mani ar izsaucienu: Ak, Marija, bez grēka ieņemtā, lūdzies par mums, lai mēs vērstos pie tevis; un es apliecinu jums, ka jūs saņemsiet no šīs Mātes aizsardzību, izdziedināšanu un atbrīvošanu

Mūsu Brīnumainā Medaljona Dievmātes aicinājums visiem viņai veltītajiem un uzticīgajiem bērniem. Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers ir ar jums visiem un mana Brīnumainā Medaljona aizsardzība vienmēr jums palīdz un jūs pavada.
Bērniņi, es esmu jūsu Brīnumainā Medaljona Māte, un šajā dienā un šajā nedēļā es gribu dot jums daudzas Žēlastības un Svētības. No šodienas un līdz nedēļas nogalei visiem jums, kuri lūdzas manu Svēto Rožukroni un katra noslēpuma beigās izsaka manu izsaucienu: Ak, Marija, bez grēka ieņemtā, lūdzies par mums, lai mēs vērstos pie tevis, saņems vienreizēju Ārkārtas Plenāro Atlaidu, kas palīdzēs izdzēst jūsu grēkus vai saīsināt jūsu uzturēšanās laiku šķīstītavā, kad jūs sasniegsiet mūžību.
Bērniņi, mans Svētais Medaljons ir man veltījušos cilvēku spēks; Es, jūsu Māte, aizsargāju un pasargāju visus tos, kas ar ticību valkā manu Medaljonu uz sava kakla. Lielo bēdu laikā ļaunais nevarēs pieskarties nevienam no maniem uzticīgajiem. Es apsolu palīdzēt un aizsargāt šajā dzīvē un mūžībā visus tos, kas man ir veltījušies. Mans Brīnumainais Medaljons, ja ar ticību jūs piesaucat mani ar manu izsaucienu, dziedina miesas un dvēseles slimības.
Ielieciet to svētītā vai eksorcizētā ūdenī, piesauciet mani ar manu izsaucienu un dodiet šo ūdeni dzert slimniekam, un, ja jūs to darīsiet ar ticību, es jums apliecinu, ka tas atgūs miesas vai dvēseles veselību.
Mans Brīnumainais Medaljons ir šausmas dēmoniem; kad jūs sajūtat ļaunā uzbrukumu, sauciet mani ar izsaucienu: Ak, Marija, bez grēka ieņemtā, lūdzies par mums, lai mēs vērstos pie tevis; un Mana Medaljona spēks atvairīs dēmonus un neļaus ļaunā dedzinošajām bultām jums kaitēt. Lielo bēdu laikā jums jābūt manam Brīnumainajam Medaljonam, jo mans Tēvs jums ir devis lielu spēku, lai dziedinātu no daudzām slimībām, sērgām un vīrusiem visus tos, kuri to nēsā ar ticību. Garīgās kaujas dienās mans Brīnumainais Medaljons atbrīvos jūs no daudziem ļaunumiem, kaitēkļiem (parazītiem, sērgām) un neārstējamām slimībām.
Mana Brīnumainā Medaljona spēks ir aizsardzības vairogs, kas atbrīvo jūs no ļaunā spēkiem. Ja jūs esat briesmās un piesaucat mani ar manu izsaucienu, es atbrīvošu jūs no katra materiālā un garīgā ienaidnieka. Lai kas arī būtu tas, kurš man ir veltījies, viņš neiepazīs pēkšņu nāvi un neizlies asinis. Es, jūsu Brīnumainā Medaljona Māte, apsolu palīdzēt visiem, kas man ir veltījušies, viņu nāves brīdī; neviens velns nevarēs traucēt šo mirstošo mieru, kuri bija man veltījušies un palikuši uzticīgi. Mūžībā es kļūšu par aizbildinātāju un aizstāvi visiem savējiem, un mani uzticīgie bērni šķīstītavā pabūs neilgi.
Man veltījušies bērniņi, atkārtoti svētījiet un eksorcizējiet manu Svēto Medaljonu, lai tas varētu sniegt jums lielāku aizsardzību garīgajā kaujā, kas tuvojas. Visi man veltījušies uzticīgie bērni lielo bēdu laikā būs garīgie karavīri, jo mana Medaljona spēks ir SPĒCĪGAS BRUŅAS, kuras atvairīs dēmonus. Mans eksorcizētais Medaljons lielo bēdu laikā izstaros gaismas starus, kas darīs aklu sātanu un viņa dēmonus. Mans eksorcizētais Brīnumainais Medaljons, uzlikts dvēseles slimniekiem, atbrīvos viņus no dēmonu uzbrukumiem
Veltījiet sevi manam Brīnumainajam Medaljonam un pēc katra mana Svētā Rožukroņa Noslēpuma piesauciet mani ar izsaucienu: Ak, Marija, bez grēka ieņemtā, lūdzies par mums, lai mēs vērstos pie tevis; un es apliecinu jums, ka jūs saņemsiet no šīs Mātes aizsardzību, izdziedināšanu un atbrīvošanu. Nebaidieties, bērni, visas šīs nedēļas garumā jūs varat nopelnīt manu vienreizēju Atlaidu. Vissvarīgākais ir, lai jūs veltītos man, tā, ka mana aizsardzība paliktu jūsos. Lai mana Kunga Miers vienmēr jūs pavada un mana Brīnumainā Medaljona spēks aizsargā jūs no visa ļauna un briesmām.

Jūsu Māte, Brīnumainā Medaljona Dievmāte.

Man veltījušies uzticīgie bērniņi, manu vēstījumu dariet zināmu visai cilvēcei.