2018.gada 28.augusts, pl.13.40

Mani maziņie, dienas, kurās jūs dzīvojat, ir attīrīšanas dienas, palieciet Dieva Žēlastībā un katru mirkli lūdzieties; jo jūs zināt, ka ļaunā spēki ir aktīvi un nedos jums atelpu

Marijas Kristiešu Palīdzības steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, lai mana Kunga miers ir ar jums visiem un mana Mātes Mīlestība un Palīdzība vienmēr jūs pavada.
Mani maziņie, dienas, kurās jūs dzīvojat, ir attīrīšanas dienas, palieciet Dieva Žēlastībā un katru mirkli lūdzieties; jo jūs zināt, ka ļaunā spēki ir aktīvi un nedos jums atelpu. Ja jūs lūgšanu atstājiet novārtā un attālinieties no Dieva, jūs riskējiet zaudēt sevi. Atcerieties, mani bērni, ka jūsu ienaidnieks nav miesa un asinis, jūsu cīņa ir ar ļaunajiem gariem, kuriem ir valdība un vara pār šo tumšo pasauli. (Efeziešiem 6.12).
Jūsu cīņa ir ar ļaundabīgām būtnēm, kas jau atrodas jūsu pasaules telpā, cenšoties pazudināt iespējami vislielāko skaitu dvēseļu. Tie ir dēmoni, kas nāk no elles, tie nav citplanētieši, tāpēc neļaujiet sevi apmānīt. Ieroči, ar kuriem tos uzveikt, nav materiāli, bet gan garīgi; dēmonus var uzvarēt vienīgi ar lūgšanu, gavēšanu, gandarīšanu un mērdēšanos; atrodoties Dieva Žēlastībā un savu ticību un uzticību saliekot Viņā. Ja jūs neesat garīgi gatavi, neiesaistieties cīņā ar ļaunā spēkiem, jo jūs riskējiet zaudēt sevi.
Bērniņi, jūsu kaujas lauks ir jūsu prāts, dēmoni cenšas pār to ņemt kontroli, lai pēc tam pārņemtu jūsu ķermeni. Tāpēc jums ir jāatrodas Dieva Žēlastībā, nemitīgi lūdzieties, lai jūs varētu atvairīt ļaunā dedzinošās bultas. Atkal es jums saku: kad dedzinošā bulta sasniedz jūsu prātu, sakiet: Es ņemu visas domas gūstā, Kristus paklausībā. (2 Korintiešiem 10.5). Vai sakiet: Esi sveicināta Visšķīstā Marija, nāc man palīgā, Vissvētākā Māte; es jums apliecinu, ka prāta dēmoni no jums bēgs.
Bērniņi, daudzas dvēseles ir apsēstas, jo šīs nepateicīgās un grēcīgās cilvēces milzīgais vairākums ir novērsušies no Dieva. Esiet ļoti uzmanīgi un daudz lūdziet no Svētā Gara izšķirtspēju, jo jūsu vidū jau ir daudz iemiesotu dēmonu. Neiesaistieties cīņās vai neauglīgās diskusijās; apzīmogojiet sevi un apzīmogojiet savus brāļus un māsas ar mana Dēla Asinīm, lai jūs neietu radīt nepatīkamus pārsteigumus, kas liek jums izliet asinis vai zaudēt savu dzīvību. Apsēstas dvēseles izskats ir agresīvs un no viņas mutes nāk tikai nelabi vārdi un zaimi, viņas spēks ir milzīgs.
Dēmoni bēg, kad jūs piesaucat mana Dēla Asinis vai, kad jūs piesaucat mani; lai viņi no jums bēgtu, vienkārši sakiet: Esi sveicināta Visšķīstā Marija. Es mācu jūs, manus maziņos, lai jūs varētu aizstāvēt sevi no mana pretinieka un viņa ļaunuma pulku uzbrukumiem; un tā jūs no katras dienas garīgās kaujas iznāksiet kā uzvarētāji. Atkal es jums atgādinu, ka jums katru dienu no rīta un vakarā ir jāapliek Garīgās Bruņas (Efeziešiem 6.10,18) un tās jānostiprina ar 91.psalmu, paplašinot tās uz saviem bērniem un radiniekiem, lai arī viņi varētu saņemt aizsardzību no Debesīm. Vienmēr uz sava kakla nēsājiet mana Svētā Rožukroņa krelles un mana Dēla Asiņu Rožukroņa krelles, lai jūs būtu labi aizsargāti un dēmoni nespētu pieskarties jums vai kaitēt jums.
Atcerieties, ka mans pretinieks zina, kas ir no Dieva, tāpēc jums jābūt labi aizsargātiem, lai viņš nevarētu nozagt jūsu dvēseli. Tādēļ jūs, mani maziņie, esat brīdināti, lai nekas un neviens jūs nepārsteidz. Mājām, kurās jūs lūdzaties manu Svēto Rožukroni, mans pretinieks nevarēs pieskarties; es, jūsu Māte, visas mājas, kurās jūs lūdzaties Rožukroni, pārklāju ar manu Apmetni. Tāpēc, maziņie, rīkojieties kā Gaismas bērni, atgriezieties no grēka un visa, kas ved uz grēku; palieciet Dieva Žēlastībā un nostipriniet savu ticību ar lūgšanu, gavēni un gandarīšanu, lai jūs varētu kļūt par patiesiem garīgiem kareivjiem un apvienoties ar Mani un ar Debesu karapulkiem, un kopā mēs iznīcināsim ļaunā spēkus no zemes virsas un bruģēsim ceļu mana Dēla triumfālajai Atgriešanās.
Palieciet, mani maziņie, mana Kunga mierā

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Kristiešu Palīdzība

Manas Sirds bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei