2018.gada 28.maijs, pl.13.30

Mana Tēva Mantojums, tuvojas Lielā Pārbaudījuma dienas un ir tik skumji zināt, ka būs ļoti maz, kas to izturēs

Svētā erceņģeļa Miķeļa steidzams aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham
Kas ir kā Dievs, kas ir kā Dievs, kas ir kā Dievs.
Lai Visaugstākā miers ir ar jums, visiem labas gribas cilvēkiem.
Mana Tēva Mantojums, tuvojas Lielā Pārbaudījuma dienas un ir tik skumji zināt, ka būs ļoti maz, kas to izturēs. Viss nāks cilvēcei
Negaidīti; notikumi, aprakstīti šīm laiku beigām, atraisīsies viens aiz otra; milzīgs vairākums, tāpēc, ka viņi nav gatavi, tiks zaudēti, ejot cauri Dieva Taisnīgumam. Bēdas, Bēdas – tas ir kliedziens, kas ļoti drīz būs dzirdams visā radītajā!
Nabaga mirstīgie, kas caur šo pasauli iet bez Dieva un bez Likuma, jo viņus pārsteigs mūžīgā nāve; viņi pamodīsies mūžībā un būs jau par vēlu; viņu dvēseles iekritīs bezdibenī un mūžīgais uguns tos sadedzinās uz visiem laikiem. Ak, grēcīgā cilvēce, jūs nevēlaties apzināties (apjēgt), jūs kā bēguļojoši kumeļi dzenaties pakaļ grēkam un jūs dodaties pretīm Dieva Taisnīgumam, neesot tam sagatavoti! Mostieties, ak, nepateicīgā cilvēce, redziet, ka tas, kas ir likts uz spēles, ir jūsu dzīvība; neturpiniet novērsties no Dieva, jo, ja jūs turpināsiet to ceļu, ko jūs ejat, jūsu alga būs mūžīgā nāve!
Visi Debesu iedzīvotāji ir vienoti ar mūsu Dievmāti un Karalieni, slavējot Dieva Godību un aizbildinot par šo cilvēci, lai tā pamostos, pārvērstos un atgrieztos Visaugstākā Mīlestībā. Izprotiet mirstīgie to, ka Dievs negrib jūsu nāvi; cik vien iespējams ātri atgriezieties uz pestīšanas ceļa, jo priekšā stāv Taisnīguma dienas. Izmantojiet šīs pēdējās Žēlsirdības tūkstošdaļas, kas jums joprojām ir atstātas pirms viss pazūd, tā, ka jūs varētu būt mierā ar Viņu, un jūsu dvēseles netiktu zaudētas līdz ar bēdām, kas tuvojas.
Jūs, cilvēce, gaida atīrīšanas krāsns; mans Tēvs gatavojas jūs pakļaut pārbaudījumam un ļaus dēmoniem jūs kārdināt, pazemot un mocīt, jo Viņam ir jāatlasa Viņa ganāmpulks. Ikviens, kam nav ticības Viņam un paļāvības uz Kungu, tiks zaudēts; jo šajās dienās tumsības valstība pārcelsies uz zemi; vienīgi tie, kuru ticība ir nesatricināma, pārbaudījumu izturēs.
Kā Debesu Karapulku Princis, es izsaku satraucošu un steidzamu aicinājumu: Zagļi, krāpnieki, meļi, laulības pārkāpēji, miesaskārīgie, ārpuslaulības seksa piekopēji, nešķīstie, homoseksuāļi, prostitūtas, alkoholiķi, narkomāni, slepkavas, visa veida okultisti, apmelotāji, korumpētie, elkdievības piekopēji un citi grēcinieki, kas ceļo pa šo pasauli bez Dieva un Likuma. Atgriezieties pie Dieva cik drīz vien iespējams; samierinieties ar Viņu un novērsieties no ļaunā ceļa; gandariet par visiem saviem grēkiem, lai jums nav jānožēlo rīt, ejot cauri Dieva Taisnīgumam!
Grēcīgās dvēseles, jums beidzas laiks, turpinot iet to pašu ceļu, jūs gaida Elle! Atstājiet savu ļaunumu, tumsas kalpi; atsakaties no okultisma grēka un neturpiniet sasaistīt savus brāļus ar savām riebīgajām darbībām. Paskatieties, kas jūs gaida mūžībā – tā ir Elle; tā ir mājvieta, ko jūsu kungs ir sagatavojis jums, kad jūs atstāsiet šo pasauli. Es jums saku, ka jūsu elle ir visvētrainākā (vardarbīgākā) no visām, tā ir samaksa, ko jūsu vadonis dos jums rīt par kalpošanu viņam šajā dzīvē. Mostieties no maldiem, lūdziet Dievam piedošanu; atsakieties no sava grēka un gandariet, gandariet, gandariet par visiem zaudējumiem, ko esat nodarījuši. Ja jūs patiesi no sirds nožēlosiet, mans Tēvs jums piedos un, atnākot Brīdinājumam, jūsu dvēseles netiks zaudētas.
Mana Tēva sēkla, lūdzieties par Kristus Baznīcu šeit uz zemes, jo gatavojas sākties Viņas Golgāta. Mūsu mīļo Brāli Jēzu atkal sitīs krustā Viņa Baznīcā tie, kas kādu dienu zvērēja uzticību un lojalitāti. Apvienojieties lūgšanā ar Triumfējošo, Šķīstījošo un Karojošo Baznīcu; ik brīdi lūdziet par mūsu Dievmātes un Karalienes un mūsu aizbildniecību. Neizlaidiet Svēto Rožukroni, lūdzot par Baznīcu, lai tā varētu pārvarēt tumsu un uzvarēt pārbaudījumā, kas stāv priekšā.
Tāpēc, mana Tēva Mantojums, pulcējieties lūgšanā, gavēnī un gandarīšanā, lai jūsu dvēseles varētu nostiprināties un jūsu ticība saglabātos nelokāma, ejot cauri pārbaudījuma dienām, kas tuvojas.
Brāļi, palieciet Visaugstākā Mierā

Jūsu pazemīgais kalps un brālis, Erceņģelis Miķelis

Labas gribas cilvēki, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.