2018.gada 29.oktobris, pl.15.25

Maziņie, sāk parādīties bada posts; jau ir daudzas valstis, kur to iedzīvotāji mirst no bada un slāpēm

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers ir ar jums, un mana mīlestība un Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Maziņie, sāk parādīties bada posts; jau ir daudzas valstis, kur to iedzīvotāji mirst no bada un slāpēm. Dabas resursu nepareiza pārvaldība, to nepārdomāta, neracionāla ekspluatācija un daudzu valdību korupcija daudzās valstīs rada nabadzību, badu un bezdarbu. Tas mudina visnabadzīgāko valstu iedzīvotājus emigrēt uz citām valstīm labāku iespēju meklējumos. Emigrantu izceļošana pastiprināsies, un tas radīs daudzas sociālas un ekonomiskas problēmas tajās valstīs, kuras tos uzņem. Pārvietošanās pieaug, un tās būs tautas, ko sauc par Trešo pasauli, tie, kurus skars šī sociālā problēma.
Bērni, šī milzīgā cilvēku pārvietošanās radīs haosu, bezdarbu, vardarbību, badu un iekšējos konfliktus starp pilsoņiem un migrantiem. Tiks ietekmēta daudzu valstu ekonomika, jo tās nespēj izvietot un atbalstīt tik daudzas ģimenes, kas bēg no savām valstīm, meklējot labākas iespējas. Vairosies vīrusi, kaitēkļi un slimības un palielināsies bezdarbs. Daudzās valstīs pieaugs iekšējie konflikti, un tas vēl vairāk destabilizēs viņu nabadzīgās ekonomikas.
Es jums saku, bērniņi, ja lielo valstu valdnieki necentīsies risināt šo migrācijas problēmu, vardarbība pastiprināsies un tiks izliets daudz nevainīgu asiņu. Risinājums nav diskriminācija un ļaunprātīga izturēšanās, risinājums ir resursu un centienu apvienošanā, lai atjaunotu nabadzīgo valstu ekonomiku, tādējādi nodrošinot pienācīgu un labi apmaksātu darbu. Tas, ka bagātie un varenie ar žēlsirdības aktu atbrīvojas no savas peļņas daļas un ka šos resursus pārvalda nevalstiskās organizācijas, kuras garantē, ka tie tiks sadalīti visnabadzīgākajām valstīm, lai radītu darba vietas un uzlabotu dzīves apstākļus to iedzīvotājiem.
Lielajām tautām ir jāpalīdz nabadzīgākajām valstīm atjaunot viņu ekonomiku, lai tās var izkļūt no bankrota un var atgriezties pie darba vietu radīšanas un iespēju došanas saviem iedzīvotājiem. Lai korupcija, kas noasiņo tautas, tiktu stingri sodīta, lai valsts izdevumi tiek kontrolēti tā, ka kapitāla ieguldīšana ir paredzēta vienīgi šo nabadzīgo valstu ekonomiku stiprināšanai.
Kā cilvēces Māte, es steidzami aicinu lielo tautu valdniekus un varas meklēt risinājumus un piešķirt ilgtermiņa bezprocentu aizdevumus, lai atjaunotu nabadzīgāko valstu ekonomiku; lai tās var atstāt savas ekonomiskās krīzes un atgriezties pie darba vietu radīšanas un dzīves apstākļu uzlabošanas saviem iedzīvotājiem.
Bērniņi, viss ir iespējams, ja ir laba griba to sirdīs, kuri pārvalda šīs pasaules bagātības. Lai mana Kunga Miers piepilda labas gribas cilvēku sirdis.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Manas Sirds bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei