2018.gada 3.augusts, pl.15.15

Mana Dēla ganāmpulks, nāk tumsas dienas, ir gatavs sākties mana pretinieka laiks

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva tautai – Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, lai mana Kunga miers ir ar jums visiem.
Sagatavojieties, Dieva Tauta, jo ierodas lielo ciešanu dienas. Šķelšanās jau ir sākusies un gatavojas atraisīties; lūdzieties par Pāvestu un par visiem maniem uzticīgajiem Vismīļajiem, lai viņi spētu tikt galā ar krīzi, no kā cietīs mana Dēla Baznīca. Jūdasi ir gatavi, un jūs tos pazīsiet pēc augļiem; no viņiem izies Antipāvests, kā jau bija norādīts, viņš uzurpēs Pētera Krēslu. Bērniņi, cauri Vatikāna koridoriem riņķo apjukums, nodevība, intriga un dumpis.
Katoļu pasaule būs apdullināta, dzirdot šo jaunumu, tik sāpīgu, kas izkustinās Baznīcas pamatus, bet tie nesabruks. Pāvestam būs jābēg no Romas, jo pretējā gadījumā viņa dzīvība tiks apdraudēta; daudzi no maniem Vismīļajiem būs mocekļi un viņu asinis plūdīs cauri Vatikānam. Nāk Baznīcas tumsas stunda. Dieva tauta, mans Mariāņu Karspēks, no šī brīža vienojieties lūgšanās, gavēņos, gandarīšanās; 24 stundas diennaktī lūdzieties kopā manu Svēto Rožukroni un mana Dēla Asiņu un Brūču Rožukroni; apvienojieties ar mani lūgšanā, lai kopā mēs varētu lūgt Tēvu par rūgto biķeri, no kura cietīs mana Dēla Baznīca!
Es steidzīgi aicinu visus katoļus pievienoties man lūgšanā, un neatstājiet mani vienu; man ir vajadzīgi mani bērniņi, kuri pievienojas man lūgšanā, lai ļaunā spēki neuzvarētu cīņā pret Baznīcu. Neatstājiet Pāvestu vienu, atbalstiet viņu ar savu lūgšanu, jo viņš iekšēji cieš no krīzes, kas tuvojas Baznīcai. Šī šķelšanās, kas jau ir sākusies, būs visspēcīgākā un visgraujošākā no visām, ko mana Dēla Baznīca ir pārcietusi visā savā vēsturē. Dumpinieku dēļ miljoniem dvēseļu zaudēs ticību; Baznīca tiks sadalīta, tie, kas ir no mana Dēla ganāmpulka, paliks stingri un uzticīgi; daudzas remdenās sirdis novērsīsies un šīs nepateicīgās un grēcīgās cilvēces milzīgs vairākums, kas klīst bez Dieva un bez Likuma, sekos Antipāvestam un viltus Mesijam.
Mana Dēla ganāmpulks, nāk tumsas dienas, ir gatavs sākties mana pretinieka laiks. Palieciet vienoti lūgšanā, piesardzībā un modrībā, jo mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā dēmoni gatavojas iebrukt zemē, un valstu valdības teiks, ka tie ir citplanētieši. Sagatavojiet visu Debesu aizsardzību, lai jūs spētu saskarties ar ļaunā spēkiem. Lai jūsu mājās netrūktu Sakramentālijas: Ūdens, Sāls un Eļļa, atbilstošā veidā eksorcizēti; lai visi medaljoni, rožukroņa krelles un attēli, kas pārstāv mūs, būtu svētīti un eksorcizēti. Lai jūsu mājas būtu svētījis viens no maniem Vismīļajiem, lai pie jūsu māju ieejas durvīm un katras istabas durvīm būtu IXTUS (Zivs zīme), kas pienācīgi svētīta un eksorcizēta. Neaizmirstiet par Garīgajām Bruņām, dotām Enoham, un visām citām aizsardzības lūgšanām. Lai visa Dieva tauta iegūst mana Rožukroņa un mana Dēla Dārgo Asiņu Rožukroņa krelles, tās atbilstoši svētī un eksorcizē, un nēsā uz kakla; jo jūs labi zināt, ka dēmoni būs brīvi gan garīgā veidā, gan iemiesojušies cilvēku ķermeņos, meklējot veidus, kā jūs pazudināt. Tāpēc, bērniņi, jums ir jābūt labi aizsargātiem – jums, jūsu ģimenēm un jūsu mājām, tā, ka neviens ļaunā spēks nevar nodarīt jums kaitējumu. Sekojiet vēstījumiem, kurus mēs jums nosūtīsim caur mūsu instrumentiem un īpaši Enohu, jo viņi jūs vadīs jūsu ceļā cauri tuksnesim.
Lai mana Kunga miers paliek jūsos.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei