2018.gada 3.maijs, pl.15.45

Mani bērni, visus notikumus, kas aprakstīti Manā Svētajā Vārdā, ir paātrinājis šīs nepateicīgās cilvēces milzīgā vairākuma ļaunums un grēks

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm
Mans miers ir ar jums, Mani bērni.
Nāk tās dienas, kad jūs gribēsiet teikt kā Marija Magdalēna: kur viņi ir likuši mana Kunga Ķermeni? Mani bērni, ļoti drīz Es vairs nebūšu kopā ar jums Manu Tabernākulu klusumā, jo jūs labi zināt, ka tuvojas lielās negantības laiks; laiks, kad es būšu to apvainots, apgānīts un izraidīts no Maniem Namiem, kuri kalpo Manam pretiniekam. Šīs dienas tuvojas, bet jūs, Mani bērni, ziniet, ka Es jūs neatstāšu vienatnē, jūs Mani atradīsiet Manas Mātes Tabernākulā. Viņa, Mana Māte, būs tilts, kurš sazināsies ar Mani.
Es lūdzu Maniem mazajiem, lai šajās dienās jūs būtu ļoti tuvi Manai Mātei caur Svētā Rožukroņa skaitīšanu, tā, ka jūs varētu saņemt norādījumus un vadlīnijas, ko viņa jums dos. Sekojiet Pestīšanas vēstījumiem, kurus mēs jums nosūtīsim caur Enohu; Mans mazais Nabi ir instruments, ko debesis izvēlējās, lai kopā ar Manu Māti un Maniem Eņģeļiem jūs bez briesmām vai riska nogādātu līdz Mana Jaunā Radītā vārtiem.
Mani pestīšanas vēstījumi jums palīdzēs tajās dienās, kad jūs iesiet cauri attīrīšanas tuksnesim. Ievērojiet un pieņemiet visus norādījumus, kurus mēs jums nosūtīsim caur vēstījumiem, dotiem Enoham, lai jūs varētu droši staigāt un no pārbaudījumiem, kuriem jums nāksies iet cauri, iznāktu kā uzvarētāji.
Ļoti drīz parādīsies Mans otrais liecinieks, tas Man ir rezervēts Mana pretinieka pēdējās valdīšanas dienām. Mani divi liecinieki izpildīs visu, kas ir rakstīts šīm laiku beigām. Bēdas tiem, kas mēģina viņus sāpināt, jo Mana Taisnīguma smagums nāks pār viņiem un viņi uz vietas mirs! Atcerieties, ko Mans Vārds saka: Neaizskariet Manus svaidītos un nedariet ļaunu Maniem praviešiem. (Psalms 105. 15). Neuzbrūciet Maniem lieciniekiem, lai jūs netiktu nolādēti (ekskomunicēti), jūs un jūsu pēcteči.
Maniem diviem lieciniekiem ir vara aizslēgt debesis, tā, ka viņu misijas laikā uz zemes nenonāk lietus; viņiem ir vara pār ūdeņiem, lai tos pārvērstu asinīs un lai uzbruktu zemei ar visa veida mocībām. (Atklāsmes 11.6). Sagatavojieties paši, Mani ļaudis, tā, ka jūs varētu sveikt Manus divus lieciniekus, viņi kopā ar Manu Māti un Maniem Eņģeļiem pavērs ceļu Manai nākamajai atnākšanai.
Mani bērni, visus notikumus, kas aprakstīti Manā Svētajā Vārdā, ir paātrinājis šīs nepateicīgās cilvēces milzīgā vairākuma ļaunums un grēks. Dienu, mēnešu un nākamo gadu saīsināšanās būs ievērojami jūtamāka; viss notiks ātrāk, jums tas būs kā sapnis. Nebaidieties, ja jūs paliksiet vienoti ar Mani, ar jums nekas nenotiks; neviens no jūsu matiem netiks zaudēts. Staigājiet kā Gaismas Bērni, kas jūs esat, tā, lai jūsu Gaisma kliedētu tumsu un parādītu jums ceļu, kas aizvedīs jūs pie Mana Jaunā Radītā vārtiem.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mūžīgais Gans, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei