2018.gada 4.janvāris, pl.15.30

Mans ganāmpulks, gatavojieties un esiet gatavi garīgai kaujai, kas tuvojas

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Mana ganāmpulka avis, Mans miers ar jums
Mans mazais Nabi, mans ganāmpulks drīz sāks iet cauri attīrīšanas tuksnesim; Manas avis gaida lieli pārbaudījumi. Es jums saku, Manas avis, ka šī attīrīšana ir nepieciešama, lai rīt jūs varētu apdzīvot Manu Jauno Radīto. Nebaidieties, Mans ganāmpulks, jūs nebūsiet vieni; caur jūsu tuksnesi jūs pavadīs Mana Māte, Mani Eņģeļi, daudzas Svētītās Dvēseles un Mani Divi Liecinieki.
Mans ganāmpulks, nāk dienas, kurās jūsu ticība tiks pakļauta pārbaudījumam. Visuma satricinājums, antikrista valdīšana, mikročipa implantācija, vajāšanas, garīgais sausums, pārtikas un ūdens trūkums, kā arī visu jūsu preču zaudējums – tas būs viens no daudzajiem pārbaudījumiem, caur kuriem jūs iesiet. Bet patiesi Es jums saku: nebaidieties; ja jūs esat ar Mani, nekas un neviens nevar atdalīt jūs no Manas Mīlestības. Lai cik grūti būtu jūsu pārbaudījumi, vienmēr palieciet stingri ticībā.
Mans ganāmpulks, pārbaudījuma dienās lūdzieties un paļaujieties uz Mani, atcerieties, tas, kurš būs neatlaidīgs līdz beigām, tiks izglābts. Lūgšana un paļaušanās uz Mani būs jūsu spēks; ja vēlaties iziet pārbaudījumus mūsu Divās Sirdīs, jums ir jāuzticas. Debesis jums palīdzēs un tās jūs pasargās tik ilgi, kamēr jūs to paturēsiet prātā; jo jūs labi zināt, ka mēs cienām jūsu brīvo gribu. Mani ļaudis, neaizmirstiet Mana 91.psalma vārdus, jo tie jūsu tuksneša dienās atdzīvosies. Atcerieties, ko saka Mani vārdi: Es sūtīšu Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos un viņi tevi nesīs uz rokām, un tavas kājas nepaklups ne pār vienu akmeni. (Psalms 91. 11,12). Iemācieties šo Psalmu no galvas, lai jums šajās garīgās kaujas dienās būtu debesu aizsardzība un palīdzība.
Mana ganāmpulka avis, nebaidieties par ēdienu un apģērbu šajās dienās, jo debesis jums katru dienu sūtīs Mannu. Nepieciešama tikai jūsu ticība un paļāvība uz Mani, un viss pārējais jums tiks dots papildus. Ziniet, Mans ganāmpulks, arī to, ka jūs kārdinās un pārbaudīs Mans pretinieks, kā viņš to darīja ar Mani tuksnesī. Kad rodas kārdinājums, piesauciet Manu Vārdu un sakiet: „Mans Jēzus, Tavu Asiņu spēkā, glāb mani. Mans Jēzus, es ticu Tev, neļauj man zaudēt manu Jēzu, es paslēpjos Tavās brūcēs, stiprini manu ticību.” Ieklausieties Manos norādījumos, lai nekas jūs nepārsteidz; jūs būsiet kā avis vilku vidū; ja jūs sekosiet Manām mācībām un pielietosiet tās praksē, jūs pārbaudījumos uzvarēsiet.
Es atgādinu jums, Manas avis: ticības pārbaudījumos debesis būs kopā ar jums, ja jūs tās piesauksiet; vairāk personīgajā attīrīšanā, katram tā ir jāpieņem un jāpiedāvā ar mīlestību sevis glābšanai. Mēs jau esam sūtījuši jums garīgos ieročus, lai jūs pasargātu no iemiesotiem un garīgiem dēmoniem, kuri jums uzbruks jūsu ciešanās. Izmantojiet tos, jo tie ir spēcīgi Garā, lai sagrautu cietokšņus. Viss, kas jums nepieciešams, ir Garīgās Bruņas, dotas mūsu kalpam Enoham. Tur jūs atradīsiet lūgšanas un rožukroņus, kas jums būs vajadzīgi garīgā cīņā. Ļoti rūpīgi vadieties pēc šīs rokasgrāmatas, tā ka rīt, jūsu ciešanu vidū un Mana pretinieka uzbrukumos, jūs varētu būt uzvarētāji.
Mans ganāmpulks, gatavojieties un esiet gatavi garīgai kaujai, kas tuvojas. Atcerieties, ka vienīgi uzvarētāji iegūs Dzīvības kroni. Jūs esat Mans Zemes Karaspēks un uzvara ir jūsu. Uzticieties Man, jo ir rakstīts, ka šī uzvara ir Dievs un Viņa uzticīgie ļaudis. Nebaidieties, Es būšu ar jums līdz laiku beigām.
Manu mieru Es jums atstāju, manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva valstība ir tuvu.

Jūsu Mūžīgais Gans, Jēzus no Nācaretes