2018.gada 4.marts, pl.15.15

Kā cilvēces Māte, es vēršos pie valstu vadītājiem, ekologiem, transnacionālajām korporācijām, kuras piesārņo, pie zinātniekiem un pie visas pasaules kopumā ar steidzamu aicinājumu nekavējoties veikt pasākumus, kas būtu par labu visam radītajam un apkārtējai videi

Marijas Kristīgo Palīdzības steidzams aicinājums cilvēcei
Lai mana Kunga miers ir ar jums un mana Mātes aizsardzība lai vienmēr jūs pavada.
Maziņie, viss jūsu pasaulē atrodas šoka stāvoklī, klimats būs kā sajucis; kur tas ir auksts, būs karsts, kur tas ir karsts, būs auksts. Daudzos reģionos ir sākušies sali, uz visas planētas naktis būs stipri aukstas un tuksnesī būs sniegs. Poli kūst un polārās ledus cepures plaisā; daudzās vietās zeme ir sākusi grimt, aprijot ceļus, tiltus, ēkas, transportlīdzekļus un visu, kas atrodas uz tās.
Bērni, ja jūs turpināsiet mežu izciršanu un apkārtējās vides piesārņošanu, es jums apliecinu, ka jūs sajutīsiet dabas dusmas ar visām no tām izrietošām sekām. Vairs neurbieties zemes dzīlēs, jo tas vājina tās kodolu, un, ja tas būs sadalīts, pie jums nāks lielas katastrofas. Ūdens resursi izsīkst un, ja tas tā turpināsies, ūdens uz planētas beigsies. Pārtrauciet nežēlīgo dabas resursu ekspluatāciju, jo daudzas floras un faunas sugas izzūd! Ja jūs turpināsiet ļaunprātīgi izmantot un ekspluatēt mana Tēva radīto, rīt jūsu planēta kļūs par tuksnesi!
Jūs pamodinās vulkānu uguns ķēdes, un šis notikums, kuram ir jānotiek, liks zemei nepārtraukti drebēt. Caur jūras ūdeņiem izzudīs daudzas populācijas, daba vērsīsies pret cilvēku par visu to ļaunprātīgo apiešanos, ko no tā ir piedzīvojusi. Atcerieties, ka radītais ir dzīva esība un tā cieš no cilvēka nežēlīgās izturēšanās.
Bērniņi, zeme ir sākusi atdzist, cilvēka destruktīvā darbība iznīcina tās plaušas; drudžainā mežu un dabas rezervātu izciršana samazina skābekļa rezerves un, ja tas tā turpināsies, dzīvība uz jūsu planētas izzudīs. Kā cilvēces Māte, es vēršos pie valstu vadītājiem, ekologiem, transnacionālajām korporācijām, kuras piesārņo, pie zinātniekiem un pie visas pasaules kopumā ar steidzamu aicinājumu nekavējoties veikt pasākumus, kas būtu par labu radītajam un apkārtējai videi! Zemes iemītnieki, ja jūs turpināsiet iznīcināt mana Tēva radīto, jūs izjutīsiet Viņa Dievišķo Taisnīgumu! Radītais vairs nespēj jūs atbalstīt! Jūs – cilvēciskās būtnes, esat vislielākie plēsēji un vienīgie, kas sagrauj radīto lietu harmoniju. Es atkal jums saku, bērniņi, pārtrauciet nežēlīgo apiešanos ar radīto, jo tas gatavojas apsūdzēt jūs ļaunprātīgā izmantošanā!
Vairs nepiesārņojiet apkārtējo vidi, neiznīciniet dabas rezervātus, neizšķērdējiet ūdeni; jo, turpinoties jūsu vardarbībai, dzīvība jūsu pasaulē tiks apdraudēta. Pēc iespējas ātrāk atjaunojiet dabas rezervātus un upju baseinus, tā lai neizsīktu ūdens avoti; rūpējieties par apkārtējo vidi, neturpiniet to piesārņot, jo ekosistēmai draud izzušana. Mostieties taču, bērniņi, un labāk izmantojiet dabas resursus, lai jūsu bērni rīt varētu turpināt dzīvot zaļā pasaulē nevis tuksnesī.
Lai mana Kunga miers paliek jūsos

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Kristīgo Palīdzība

Bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei