2018.gada 9.aprīlis, pl.12.50

Zemes iedzīvotāji, Mans Radītais atrodas pēdējās dzemdību sāpēs. Sagatavojieties, jo tā vaidi un drebēšana gatavojas jūs pamodināt no jūsu letarģijas

Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei
Mana tauta, Mans mantojums, Miers jums
Viss ir satriekts un jau formējas Jaunās Debesis un Jaunā Zeme. Mans Radītais ir iegājis pēdējās dzemdību sāpēs un tā vaidi satricina visu zemi. Tā dzimšanu paātrinās vulkānu ķēdes uguns, un Mans Radītais ieies tā pēdējās dzemdību kontrakcijās. Tā sāpes un nelaimes to attīrīs un sagatavos jaunā dzimšanas brīdim.
Ak, lielā Ērgļa tauta, esiet gatavi, jo dzeltenais pūķis, kas guļ bezdarbībā uz jūsu zemes, ir gatavs mosties! Uguns no viņa mutes visu sakratīs un jūs iepazīsiet sāpes. Daudzas šīs lielās valsts pilsētas un apdzīvotās vietas ietērpsies sērās; lielais dzeltenais amerikāņu pūķis Manai radībai atnesīs haosu un iznīcību. Tā pamošanās pamodinās citus guļošos pūķus un veidosies uguns ķēdes, kas atvērs Mana Radītā iekšas (dziļumus). Uz zemes nebūs tādu vietu, kur nebūs sajūtamas dzemdību sāpes; kontinenti tiks pārvietoti un daudzas vietas uz zemes pazudīs.
Mana tauta, tas, ka Man jādod jums šis brīdinājums, Mani, kā Tēvu, sāpina un skumdina; Es to nedaru, lai jūs kristu panikā, bet drīzāk, lai jūs sagatavotos, un tā jūs varētu izturēt šīs grūtību pilnās dienas, kas nāk no Mana Radītā pārveidošanas.
Kad zeme sāks kustēties, nomierinieties, lūdzieties un sauciet pēc Manas Žēlsirdības; neieslīkstiet bailēs, jo tas viss ir rakstīts un tam ir jāizpildās; pieņemiet Manu Gribu ar pazemību, jo ir nepieciešams, lai tas notiktu, tā, ka atdzimtu Jaunās Debesis un Jaunā Zeme. Lūdzieties un paļaujieties uz Dievu, un neviens mats uz jūsu galvas bez Viņa ziņas nepazudīs. Vienīgi tie, kuri lūdzas un paļaujas, spēs izturēt šo pārbaudījumu.
Ļaunās tautas, nāk jūsu soda stunda! No debesīm uz jums kritīs uguns, un mana radītā vaidi atvērs jūsu iekšas (dziļumus); par jums nepaliks pat atmiņas! Jums joprojām ir laiks, ja jūs no sirds nožēlosiet un atgriezīsieties pie Manis, es jums apliecinu, ka Es atturēšos sūtīt jums sodu. Bet, ja jūs neatlaidīgi turpināsiet darīt savas pretīgās darbības, Es jums apliecinu, ka Man bija vairāk līdzjūtības saistībā ar Sodomu un Gomoru, nekā tā būs ar jums.
Zemes iedzīvotāji, Mans radītais atrodas pēdējās dzemdību sāpēs. Sagatavojieties, jo tā vaidi un drebēšana gatavojas jūs pamodināt no jūsu letarģijas.
Viss gatavojas mainīties, izdzīvojiet katru saullēktu, saulrietu un krēslu, kas jums vēl ir atlikuši; jo ļoti drīz viss, ko jūs zināt, pazudīs. Es radīšu Jauno Radīto par sajūsmu Manai Izvēlētai Tautai rīt. Lai jūsu ticība un uzticība Dievam būtu spēks, kas palīdzēs pārvarēt jums tos pārbaudījumus, kas nāk.
Nebīstieties, Mani ļaudis, lūdzieties un paļaujieties, un Mana Mākoņa ēna apklās un aizsargās jūs.

Jūsu Tēvs, Jahve, Radīšanas Kungs

Mani ļaudis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei