2019.gada 1.decembris, pl.13.35

Mani bērni, man ir ļoti skumji, redzot tik daudzas ģimenes un mājas, kas tiek zaudētas, izmantojot šo pēdējo laiku tehnoloģiju

Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva tautai.
Vēstījums Enoham
Mani mīļotie bērni, mana Kunga Miers ir ar jums visiem, un mana Mīlestība un Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Bērniņi, daudzas ugunsbumbas gatavojas iekļūt jūsu pasaulē, nekrītiet panikā, kad tas sāk notikt, tas, kas jums jādara, ir jālūdzas un jāslavē Dieva Godība. Mana Svētā Rožukroņa spēks tajās šķīstīšanās dienās būs ļoti noderīgs; ja jūs ticībā lūdzat manu Rožukroni, es jums došu sava Dēla Mieru, un viss būs daudz paciešamāks; pirms notikumiem, kuri tuvojas, vislielākā jūsu aizsardzība būs mana Rožukroņa lūgšana un Dieva Tēva slavēšana.

Daudzas tautas viņu ļaunuma un grēku dēļ pazudīs no zemes virsas; Dievišķa iejaukšanās ir steidzami nepieciešama, jo grēks un ļaunums ir pastiprinājušies, un, ja attīrīšana nenotiek nekavējoties, mūsdienu cilvēce iznīcinātu radīto. Šī cilvēce arvien vairāk attālinās no Dieva, morālās, sociālās un garīgās vērtības atrodas degradācijā, un grēks un ļaunums ir sasnieguši savu robežu. Dieva radītais vairs neiztur tik daudz apvainojumu; mūsdienu cilvēka grēks destabilizē radīto lietu līdzsvaru un harmoniju; visi radītā elementi ļoti drīz sacelsies pret šo nepateicīgo un grēcīgo paaudzi.

Miljoniem dvēseļu pazudīs ar Dievišķā Taisnīguma ātrumu, un lielais vairums tiks zaudēts mūžīgi. Palīdziet man, bērniņi, ar jūsu lūgšanām, gavēni un grēku nožēlošanu, izglābt tik daudzas dvēseles, kas klīst pa šo pasauli bez Dieva un bez Likuma! Nekad agrāk nav redzēts tik daudz zaudētu dvēseļu, šīs paaudzes grēks un ļaunums ir piepildījis dvēseļu elli.

Mani bērni, man ir tik skumji redzēt tik daudzas ģimenes un mājas, kas tiek zaudētas, izmantojot šo pēdējo laiku tehnoloģiju; kādas sāpes es izjūtu manā Mātes Sirdī, kad ir tik daudz manu bērniņu, kas no brīža, kad viņi pieceļas, līdz brīdim, kad viņi dodas gulēt, dzīvo iegremdēti šīs pasaules tehnoloģijās! Viņi neatpūšas un neiesaistās ģimenē kā tās locekļi, bet, visskumjākais, viņiem nav laika Dievam un lūgšanai. Tehnoloģiju dievs vedīs šīs ģimenes uz mūžīgu nolādējumu. Šīs pasaules darbs, tehnoloģija un rūpes nozog mājās dialoga un lūgšanas telpu. Daudzi vecāki savu bērnu audzināšanu ir atvēlējuši tehnoloģiju dievam; jau no mazotnes mani bērni tiek iepazīstināti ar tehnoloģiju pasauli un viņi ātrāk iemācās rīkoties ar mobilo tālruni, televizoru vai datoru, nekā runāt.

Vecāki, es atkal vēršos pie jums, tā, ka jūs ļoti labi zinātu, ko viņi, jūsu bērni, redz, spēlē un klausās! Ir televīzijas programmas, kas šķiet nekaitīgas, bet tādas nav; daudzas multfilmas tiek ieprogrammētas ar dzimuma (genderisma) ideoloģiju, iemācot maniem mazajiem, ka dzimums neeksistē, ka zēni var uzvesties kā meitenes, bet meitenes – kā zēni. Ir arī citas bērnu programmas, kas māca okultismu vai arī aizved manus mazos uz dumpošanos, vardarbību vai seksu. Vecāki, neturpiniet būt tik pieļāvīgi jūsu bērnu audzināšanā, jo, ņemot vērā jūsu visatļautību, šodien ir daudz dreifējošu [no kursa novirzījušos, pa straumei peldošu] māju un daudzas ģimenes, kas zaudētas mūžīgi.

Pārdomājiet, vecāki, lai rīt jums tas nav jānožēlo! Atjaunojiet mana Svētā Rožakroņa lūgšanu kopā ar visu ģimeni, jūsu mājās atvēliet laiku lūgšanām un dialogam; kontrolējiet tehnoloģiju izmantošanu un ieaudziniet savos bērnos morālās, sociālās un garīgās vērtības. Lūdzieties, runājiet un vairāk klausieties manos mazajos, es to lūdzu no sirds, vecāki!

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Mani mīļotie bērni, manu aicinājumu un manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei