2019.gada 1.jūlijs, pl.14.30

Lūdzieties par jūsu tēva un mātes līniju priekštečiem (senčiem), kuri bija seksuāli nešķīsti, lai viņi un jūsu ciltskoka paaudzes varētu tikt atbrīvotas

Žēlsirdīgā Jēzus steidzams aicinājums Viņa uzticīgajai tautai.
Vēstījums Enoham
Manējie, Mans Miers un Mana Žēlsirdība vienmēr jūs pavada.

Mana tauta, genderisma (dzimuma) ideoloģija rada neskaidrības un seksuālās identitātes problēmas miljoniem bērnu un jauniešu. Šis dēmoniskais strāvojums ir mācīts bērnudārzos, skolās, koledžās un citās izglītības iestādēs; mani maziņie ir pakļauti indoktrinācijai („smadzeņu skalošanai”), liekot viņiem uzskatīt, ka neeksistē ne dzimtes, ne dzimums; ka jūs vienlaicīgi varat būt vīrietis vai sieviete, un tas pats tiek teikts meitenēm un jaunām sievietēm.

Šī ideoloģiskā indoktrinācija jeb „smadzeņu skalošana” izraisa seksuālās traumas un identitātes problēmas daudziem bērniem un jauniešiem. Atcerieties, ko Mans Vārds saka: un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, Dieva tēlā Viņš radīja viņu, un Viņš radīja vīrieti un sievieti; un Dievs tos svētīja, sakot: Augļojieties un vairojieties. (1Mozus 1:27-28). Es radīju viņus kā vīrieti un sievieti un padarīju viņus atšķirīgus fiziski, psiholoģiski un seksuāli. Es neesmu radījis hermafrodītus, bet vīriešus un sievietes, lai tie reproducētu (radītu) un vairotos un tā turpinātu cilvēku sugu. Vīrietis nekad nevar būt sieviete, ne sieviete var būt vīrietis; būtība, ar kuru viņi tika radīti, ir vīrietis un sieviete, kas tāpat attiecas arī uz citām radībām.

Mani bērni, Es neradīju vīrieti ar sievišķīgu tendenci, ne sievieti ar vīrišķīgu tendenci. Es radīju vīrieti spēcīgu, lai viņš dominētu (būtu autoritāte) pār radīto un radībām, un sievieti, kuru Es radīju piemīlīgu, sirsnīgu, maigu, un Es piešķīru viņai žēlastību būt Mātei, lai pavadītu vīrieti un pievienotos viņam, un abi būtu viena miesa; apvienoti ar Dieva mīlestību un svētību, tie reproducētu (radītu) un vairotos, lai garantētu sugas turpināšanos.

Es neradīju homoseksuāļus, Es to atkārtoju: Es tos radīju kā vīrieti un sievieti; homoseksualitāte ir aberācija (nobīde), kas nenāk no Manis. Homoseksualitāte ir seksuālās nešķīstības gars, kas ieiet ieņemšanas brīdī par jūsu senču (priekšteču) seksuālās nešķīstības grēkiem; tas ir dēmonisks lāsts, kas ir pārgājis no paaudzes paaudzē tāpēc, ka nav atteikušies tajā piedalīties, nav atteikušies kalpot tam. Seksuālās nešķīstības gars – tā ir dēmoniska saite, kas iekļūst paaudzēs ar jūsu priekšteču nešķīstības lāstu. Seksuālā nešķīstība ir spēcīgs gars, kas atver garīgās durvis, lai ienāktu citi nešķīsti gari, piemēram: homoseksualitāte, prostitūcija, laulības pārkāpšana, netiklība, iekāre, masturbācija, incests, aborts, pornogrāfija un citi nešķīsti gari. Homoseksualitāte – tas ir nešķīsts gars, kam ir starppaaudžu raksturs, tas nozīmē, ka tā nāk no senču paaudzēm, kas bija homoseksuālas tēva vai mātes līnijā.

Ja jūs, Mani bērni, lūgsieties par jūsu tēva un mātes ģimenes ģenealoģisko koku un jūs Man atdosiet katrā Svētajā Euharistijā (Pacelšanas laikā) 33 dienas pēc kārtas jūsu ciltskoka paaudžu seksuālās nešķīstības lāstus, Es apliecinu jums, ka Es jūs atbrīvošu no šiem nešķīstajiem gariem, tā, ka Es vairs neieraudzīšu jūsu ciltskoka paaudzēs nešķīstību. Lūdzieties, gavējiet un gandariet tajās dienās, kad jūs klausāties Manas 33 Euharistijas, lai šie nešķīstie gari novājinātos un jūs ātrāk atbrīvotos. Lūdzieties par jūsu tēva un mātes līniju priekštečiem (senčiem), kuri bija seksuāli nešķīsti, lai viņi un jūsu ciltskoka paaudzes varētu tikt atbrīvotas.

Palūdziet vienam no Maniem Kalpotājiem, it īpaši priesterim – eksorcistam, svētīt jūsu ciltskoka paaudzes un aizlūgt (vai lūgties) par tiem, kuriem jūsu ģimenē ir klātesošs kāds no nešķīstajiem gariem; un jūs redzēsiet, kā tie kļūst brīvi un atgriežas pie sava dabiskā vīrieša vai sievietes stāvokļa. Homoseksualitāte un lesbisms ir daļa no nešķīstības gariem, kam pēc atbrīvošanas ir jāizzūd no jūsu ciltskoka paaudzēm. Jūs zināsiet Patiesību un Patiesība jūs atbrīvos. (Jāņa 8:31- 32).

Mani bērni, lūdzieties par jūsu ciltskoka tēva un mātes līniju seksuālo nešķīstību ar Manu Dārgo Asiņu un Brūču Rožukroni; piedalieties 33 Svētajās Euharistijās un veltījiet jūsu tēva un mātes ģenealoģisko koku, un Es jums apliecinu, ka Es jums došu uzvaru un brīvību pār nešķīstajiem gariem. Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus no Bezgalīgās Žēlsirdības

Dariet zināmus Manus vēstījumus un izplatiet visā pasaulē Manu Žēlsirdības stundu 3.00 pēcpusdienā; un Es izliešu Manas Žēlsirdības Avotu uz jums, jūsu ģimenēm un jūsu senčiem.