2019.gada 11.februāris, pl.15.25

Manas mīļotās avis, atcerieties, ka Mans pretinieks staigā kā rūcošs lauva, meklējot kādu, ko aprīt; tātad, jums vienmēr ir jābūt lūgšanā, jo jūsu dvēseles ienaidnieks nedod jums atelpu

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham

Mana ganāmpulka avis, Mans Miers ir ar jums.

Jūsu vidū jau klīst visu veidu un rangu gari un meklē jūsu pazudināšanu. Ar katru dienu garīgie uzbrukumi kļūst arvien spēcīgāki, un tie daudzas dvēseles ved izmisumā un, daudzos gadījumos, tie noved daudzas dvēseles līdz pašnāvībai. Garīgā Kauja jūsu pasaulē jau ir sākusies un ar katru dienu cīņa par jūsu dvēselēm kļūs arvien sīvāka. Es jums saku: ja jūs neesat pieķērušies pie Manis kā zars pie vīnogulāja, jūs tiksies ļaunā spēku uzvarēti un pakļauti.

Es atkal atgādinu jums, Mana ganāmpulka avis, cīņa ir garīga un ieroči cīņā pret ļaunajiem spēkiem ir garīgi; bez tiem jūs nevarat iesaistīties cīņā pret ļaunajiem spēkiem, jo, to darot, nerēķinoties ar Debesīm, jūs būsiet Mana pretinieka viegls medījums. Ieroči, ko Es jums esmu devis, ir spēcīgi Garā, lai sagrautu cietokšņus; izmantojiet tos, un Es jums apliecinu, ka neviens ļaunā spēks nevarēs jums kaitēt.

Garīgajām Bruņām, ko Es sūtīju jums caur Manu vēstnesi Enohu, ir jābūt jūsu aizsardzībai katras dienas kaujā. Ietērpieties to spēkā un ieeļļojiet tās ar lūgšanu, lai Dieva Žēlastība paliktu jūsos; nostipriniet tās ar ikdienas Svētās Komūnijas pieņemšanu, tā, lai no tās iznāktu Manas gaismas stari un darītu aklus sātanu un viņa dēmonus. Atcerieties, ka jūs jau atrodaties Garīgās Kaujas laikā, kad jums ir jābūt uzmanīgiem un modriem, ar jūsu Bruņām, apliktām no rīta un vakarā, vienmēr paliekot lūgšanā. Neaizmirstiet tās paplašināt uz saviem radiniekiem, lai neviens no jūsu ģimenes netiktu zaudēts.

Mans ganāmpulks, lai jūsu dzīvēs un mājās netiktu palaists garām šo Bruņu visspēcīgākais ierocis – Svētā Rožukroņa lūgšana; katru reizi, kad jūs to lūdzaties, garīgi vienojieties ar Manu Māti; Mana Māte ir tilts, kas sazināsies ar Mani, un viņa jau atrodas jūsu vidū. Svētā Rožukroņa lūgšana, kā arī Manu Asiņu un Manu Brūču Spēks – lūk, jūsu visstiprākās puses. Neaizmirstiet to, Mans ganāmpulks, jo šie garīgie ieroči dos jums brīvību.

Manas mīļotās avis, atcerieties, ka Mans pretinieks staigā kā rūcošs lauva, meklējot kādu, ko aprīt; tātad, jums vienmēr ir jābūt lūgšanā, jo jūsu dvēseles ienaidnieks nedod jums atelpu.

Katru reizi, kad ir uzbrukumi jūsu prātam, jums ir jācīnās ar Manu Asiņu un Manu Brūču Spēku; piesaucot to Spēku ar dedzīgām šautru lūgšanām (īsām lūgšanām) vai piesaucot Manu Māti, lai viņa sniedz palīdzību un aizsardzību. Kad ienāk prātā domas par nešķīstību, laulības pārkāpšanu, netiklību, dusmām, atriebību, vardarbību, skaudību, aizvainojumu, noraidījumu, šaubām, pašnāvību, garīgo sausumu, lāstu vai jebkura cita maza doma, sakiet: Spēcīgās Pestīšanas Asinis, cīnieties pret manas dvēseles ienaidnieku manā miesā, prātā un garā. Kungs Jēzu, es iegremdēju sevi Tavās Brūcēs un es šo ļauno domu aizvedu Tavas kreisās rokas Brūcē; ar Savu Asiņu Spēku un Savām Brūcēm, atbrīvo mani, Kungs Jēzu, no visām viltus domām un no katras ļaunā dedzinošās bultas. Tāpat piesauciet Manu Māti un sakiet: Ak, Marija, bez grēka ieņemtā, šausmas dēmoniem, steidzies man palīgā, lai es rastu tevī patvērumu; ja pret jums raidīts ļoti spēcīgs uzbrukums, pietiek ar to, ja jūs sakāt: Esi Sveicināta Marija Visšķīstākā, steidzies man palīgā; tāpat piesauciet Manus mīļotos: Miķeli, Gabriēlu un Rafaēlu vai svētītās dvēseles, un Es jums apliecinu, ka Mans pretinieks un viņa ļaunie pulki bēgs no jums.

Tātad, Mans ganāmpulks, precīzi izpildiet šos norādījumus, ko Es jums dodu, lai jūs spētu aizsargāt sevi no ļaunā spēkiem. Es atkal jums atgādinu: neejiet ārā bez jūsu Garīgajām Bruņām, jo jūs riskējat kļūt par iemiesotu garu, kuri jau klīst starp jums, uzbrukumu objektiem. Kad jums uzbrūk iemiesots gars, jums tas jāapzīmogo ar Manām Asinīm, un Es jums apliecinu, ka viņš bēgs prom no jums. Dariet tā, pielietojiet praksē to, ko Es jums saku, un izmantojiet Manu Asiņu Spēku, lai nekāds ļaunā spēks nevar pieskarties jums, vai nodarīt jums kaitējumu. Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei