2019.gada 11.jūlijs, pl.13.50

Sargieties no Svētā Gara Tempļa, kas ir jūsu ķermenis, apgānīšanas; nebojājiet Manu darbu, veicot sevis aptetovēšanu, perforācijas (caurumu veidošanu), ievietojot implantus vai veicot operācijas, lai apmierinātu savas kaprīzes vai iedomību; jo patiesi Es jums saku, ka tas jūsu Dieva acīs ir pretīgi 

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei.
Vēstījums Enoham
Mani bērni, Es nesu jums Manu Mieru.

Mani mīļie bērni, Es izjūtu sāpes un skumjas, kad redzu miljoniem vīriešu, sieviešu, bērnu un jauniešu, kā viņi iedomībā veido caurumus (pīrsingu), marķējumus (tetovējumus) vai veic viņu ķermeņa pārveidošanu ar operācijām. Es jums saku, dumpīgie bērni, ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, neatzīsiet un neizlabosiet šo grēku pret Manu Svēto Garu, jūs tiksiet atšķirti/izslēgti (anatēma). Atcerieties, ko Mans Vārds saka: Vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara templis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva un tāpēc nepieder jums? Jūs esat atpirkti par dārgu cenu. Tad pagodiniet Dievu savā miesā. (1 Korintiešiem 6:19-20).

Mani bērni, cena, ko Es par jums maksāju, bija nāve uz krusta. Jūs, Mani maziņie, nedrīkstat apgānīt savu ķermeni, darot ar to, ko vēlaties; jo jūsu ķermenis, Es jums atkārtoju: ir Svētā Gara Templis. Jūsu pienākums ir rūpēties par to, vērojot, lai nekas nenodara kaitējumu vai neapgāna to; jūsu ķermeņi, Mani mazie, pieder Man, jūs nevarat ar tiem brīvi rīkoties, tie nav jūsu īpašums.

Sargieties no Svētā Gara Tempļa, kas ir jūsu ķermenis, apgānīšanas; nebojājiet Manu darbu, veicot sevis aptetovēšanu, perforācijas (caurumu veidošanu), ievietojot implantus vai veicot operācijas, lai apmierinātu savas kaprīzes vai iedomību; jo patiesi Es jums saku, ka tas jūsu Dieva acīs ir pretīgi! Pieņemiet sevi, kā Es jūs radīju, jo jūs bijāt radīti pēc Mana tēla un līdzības, un visi Mani darbi ir pilnīgi (perfekti). Kas jūs esat, dubļu bērni, lai apgānītu Manu Templi? Muļķi! Vai jūs nezināt, ka iznīcinot savu ķermeni, jūs grēkojat pret Manu Svēto Garu, kas mājo jūsos? Ko jūs atbildēsiet Man rīt, kad jūsu dvēsele nostāsies Manā priekšā, notraipīta ar šo grēku? Kad jūs apgānāt savu ķermeni, jūs izdarāt nāvīgu grēku un jūs kļūstat par vainas gūstekņiem.

Es jums devu ķermeni [miesu], dvēseli un garu, kas veido vienu veselumu un kas jums ir jāaizsargā un jārūpējas par Dieva godību. Debesu atļauja operācijām, implantiem un citām izmaiņām, izdarītām jūsu ķermenī, ir vienīgi tad, ja runa ir par veselības problēmām, negadījumiem, deformācijām vai iedzimtām slimībām un kopumā visa, kas saistīts ar jūsu veselības tēmu. Debesis neattaisno nekādu operāciju, implantēšanu vai ķermeņa modifikāciju, kas veikta aiz kaprīzes vai iedomības.

Rūpīgi un uzmanīgi pārdomājiet, Mani bērni, neturpiniet apgānīt Gara Templi, kas ir jūsu ķermenis. Jūs esat Manas Mīlestības un Žēlsirdības produkts un jūs esat Mans mīļākais darbs. Jūs atnācāt uz šo pasauli, lai nedarītu savu gribu, bet Manu. Es jums atgādinu par Manu Vārdu:

Miesa un gars iebilst viens otram, lai jūs nedarītu to, ko jūs vēlaties. (Galatiešiem 5:17). Dzīvojiet Garā un izvairieties no visa, kas ir saistīts ar miesas vēlmēm, lai tās nepārņemtu jūsu dzīvi un neaizvestu jūs darīt jūsu gribu pret Manu gribu. Manu Mieru Es jums atstāju, manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā, Mīļotais, kurš nav Mīļotais

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.

(*)