2019.gada 11.septembris, pl.11.30

Bērniņi, eitanāzija ir slepkavība. Jūs nevarat atņemt dzīvību citam cilvēkam, to argumentējot ar to, ka jūs to darāt spēcīgu sāpju dēļ vai lai dotu šim cilvēkam cieņpilnu nāvi

Marijas Svētdarītājas aicinājums cilvēcei.
Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers ir ar jums un mana Mātes Aizsardzība jūs vienmēr pavada.

Mani mīļotie bērni, Debesis ir ļoti skumjas dēļ lielākās daļas cilvēces sliktās uzvedības; grēks un ļaunums palielinās, sods ir neizbēgams, lai nocirstu saknē nezāles, kas iebrūk labajā ražā. Dumpīgie bērniņi, jūs joprojām ignorējat mūsu aicinājumus uz atgriešanos, jūsu apātija būs jūsu bojāeja. Ja nemainīsit savu uzvedību un nenožēlosit savu grēku pirms Brīdinājuma, jūs riskējat, ka jūsu dvēsele tiks pazaudēta, kad tā ies cauri mūžībai. Neaizveriet savas ausis Dieva patiesībai, neturpiniet savu ārprātīgo izvirtības un grēka sacensību, tā, ka rīt jums nav jānožēlo. Mostieties, mostieties, jo jūsu, dumpīgie bērniņi, dvēselēm draud pazušana! Pasteidzieties, mani mazie, jo Brīdinājums tuvojas, un ja jūs grēka dēļ turpināsit būt apātiski, jūs riskējat, ka jūsu dvēsele vairs neatgriezīsies šajā pasaulē!

Bērniņi, eitanāzija ir slepkavība. Jūs nevarat atņemt dzīvību citam cilvēkam, to argumentējot ar to, ka jūs to darāt spēcīgu sāpju dēļ vai lai dotu šim cilvēkam cieņpilnu nāvi. Neviens cilvēks nevar izlemt, kurš dzīvo vai kurš mirst, tas lēmums atbilstīgs vienīgi Dievam, jo Viņš ir dzīves Veidotājs. Pat ne smadzeņu nāves dēļ, ne deģeneratīvas slimības, ne neizārstējamas slimības, ne kāda cita iemesla dēļ jūs nedrīkstat pārtraukt (apturēt) dzīvi. Neviens cilvēks nevar dot rīkojumu atņemt viņam dzīvību, ja viņš cieš, tāpat arī sērotājs nevar dot atļauju eitanāzijai, arī medicīnas darbinieks to nevar praktizēt, jo, tā rīkojoties, viņi kļūst par VAINAS GŪSTEKŅIEM un par šo grēku var zaudēt dvēseli.

Kad cilvēkam tiek veikta eitanāzija, tiek pārtraukts attīrīšanās process, ko Dievs šai dvēselei ir paredzējis. Vienīgi Radītājs Dievišķajā Gribā var izlemt, kurš dzīvo vai mirst; dvēselēm mokošā vai veģetatīvā stāvoklī ir nepieciešama šī attīrīšana, lai varētu ieiet mūžīgā mierā; citām ir jāattīra sevi, lai netiktu nosodītas, un daudzas citas attīrās, lai atgrieztos dzīvē. Ko jūs, mirstīgie, zināt par Dieva iecerēm? Neesiet muļķi un netēlojiet dievus! Dzīvību dot vai atņemt var vienīgi Dievs. Eitanāzija ir noziegums pret dzīvību, kas nāk no Radītāja. Paturiet to prātā, mani mazie, lai jūs neturpinātu šīs slepkavības izdarīšanu.

Bērniņi, katrs cilvēks, kad viņš nomirst, ir jāsvin ar pašreizējo miesu – pēdējo Euharistiju, šī dvēsele ir jānodod Dievam ķermenī, dvēselē un garā. Neviens sērotājs nevar pārtraukt Dieva Gribu, neesiet muļķi! Vai jūs nezināt, ka daudzas dvēseles ar šo pēdējo Euharistiju bija glābtas no mūžīgās nāves? Jūs nedrīkstat svinēt pēdējo Euharistiju ar mirušā pelniem, jo viņam nav tādu pašu nopelnu, un žēlastība, ko Dievs piešķir dvēselei tās mūžīgajam mieram, ir zaudēta. Neturpiniet apvainot Dievu, izpildot savu gribu pār Viņa Svēto un Dievišķo Gribu, lai rīt jums nenāktos to nožēlot.

Lai mana Kunga Miers paliek jūsos
Jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Mani mīļotie bērni, manus vēstījumus un manu aicinājumu dariet zināmus visai cilvēcei.