2019.gada 12. maijs, pl.14.10

Sagatavojieties, Mana tauta, Manam Slavas pilnajam Krustam un Mana Brīdinājuma atnākšanai; pulcējieties lūgšanā, un ar dziesmām un psalmiem slavējiet Dieva Godību; jo Mana Miera, Mīlestības un Žēlsirdības Valstība tūlīt, tūlīt sāksies

Žēlsirdīgā Jēzus steidzams aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mana tauta, es sniedzu jums Manu Mieru, Manu Mīlestību un Manu Žēlsirdību.
Es esmu jūsu Žēlsirdīgais Jēzus, kas runā ar jums, pievērsiet Man uzmanību, Mana tauta. Tuvojas Manas Žēlsirdības laika beigas, izmantojiet šīs pēdējās tūkstošdaļas, kas jums vēl ir, lai jūs varētu izlīgt ar Dievu un atgriezties uz pestīšanas ceļa. Ar Manu Brīdinājumu un Brīnumu, Manas Žēlsirdības laiks beigsies un sāksies  Mana Taisnīguma un Attīrīšanas pēdējā posma laiks, kas beigsies ar jūsu atbrīvošanu un ļaunuma valdīšanas izraidīšanu no zemes.

Mana tauta, Mans Slavas pilnais Krusts ļoti drīz parādīsies debesīs un būs redzams visā zemē. Visa cilvēce 7 dienas un naktis varēs apcerēt Mana Slavas pilnā Golgātas Krusta spožumu; laikā, kad Mans Slavas pilnais Krusts būs debesīs, būs redzamas lielas Debesu izpausmes; to ieskaus Mani Eņģeļi un Debesis atvērsies, lai jūs redzētu lielus debess brīnumus, ko nekad nav redzējusi neviena acs. Ikviens, kas ar ticību, ilgām un lūgšanām vērsīsies pie Mana Krusta, tiks dziedināts.

Daudzi cilvēki, kas slimi miesā un dvēselē, tiks dziedināti un atbrīvoti, uz zemes būs jauns Pentakosts (Vasarsvētki); daudzi runās jaunās valodās un viņi saņems dāvanas un harizmas no Mana Svētā Gara. Mana tauta priecāsies un slavēs Dieva Godību. Būs daudz atgriešanos un daudzas dvēseles, kas bija tālu prom no Aploka, atgriezīsies un saņems Gara Kristību. Daudzi Sauli, no Manas Baznīcas vajātājiem, pārvērtīsies Manos šo pēdējo laiku mācekļos.

Priecājies, Mana tauta, jo Mana nākamā atnākšana ir tuvu. Es nākšu visā Manā Godībā un Krāšņumā, kā Augstākais Karalis, valdīt pār Manu uzticīgo Ganāmpulku Manā Jaunajā un Debesu Jeruzalemē. Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē Es gaidu Manu Attīrīto Tautu; Es būšu tavs Dievs un tu būsi Mana Izredzētā Tauta. Mana Griba tiks darīta Debesīs un virs Zemes, jums tiks atklāta Mana Godība un jūs segs Manas Debesu Jeruzalemes spožums. Jūs būsiet Gaismas Būtnes un jūsu prieku – to nekas un neviens jums neatņems.

Uzmundrinieties, Mans ganāmpulks, nezaudējiet dūšu, un drīz mēs apvienosimies kā Viena ģimene. Sagatavojieties, Mana tauta, Manam Slavas pilnajam Krustam un Brīdinājuma atnākšanai; pulcējieties lūgšanā, un ar dziesmām un psalmiem slavējiet Dieva Godību; jo Mana Miera, Mīlestības un Žēlsirdības Valstība tūlīt, tūlīt sāksies.

Palieciet Manā Mierā, Mana tauta.

Es esmu jūsu Jēzus Bezgalīgā Žēlsirdība

Manus vēstījumus dariet zināmus visos zemes stūros.