2019.gada 13.maijs, pl.15.20

Mostieties, dumpīgie bērni, jo nāk Dievišķā Taisnīguma dienas

Mūsu Fatimas Dievmātes steidzams aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham

Maziņie, mana Kunga Miers ir ar jums visiem, un mana Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Bērniņi, nāk nakts un šī nabaga cilvēce turpina nepieņemt Debesu saucienu. Tik daudz aicinājumu un norādījumu mēs esam devuši šai cilvēcei, lai to mainītu; Debesis izsmēlušas visus resursus, lai glābtu vislielāko skaitu dvēseļu, bet šī cilvēce atsakās klausīties Dievu! Milzīgā vairākuma noraidījums – tas ir mana Tēva Mīlestības un Žēlsirdības aizskārums (aizvainojums). Nekas nemainās šajā nepateicīgajā un grēcīgajā cilvēcē, viņi dod tūkstošiem solījumu par pārmaiņām, bet viņu atgriešanās nenotiek.

Tuvojas attīrīšanas dienas un daudzi, tāpēc, ka nav gatavi, tās nepārvarēs. Visuma un zemes satricinājuma dēļ daudzas valstis izzudīs un miljoniem dvēseļu tiks zaudētas. Jūsu planēta ir sākusi drebēt, un ar katru reizi tās kustības kļūs spēcīgākas; visi dabas elementi tūlīt, tūlīt ieies to transformācijas pēdējā posmā. Tūlīt, tūlīt sāksies spēcīgas zemestrīces, un visa zeme drīz nepārtraukti pārvietosies. Debesis sagaida, ka dabas spēks pamodinās šo cilvēci.

Cilvēces miers un ikdienas dzīve tiks zaudēti, lai dotu ceļu trauksmei, bailēm, nedrošībai un izmisumam. Bērniņi, tik skumji, ka tam jānotiek tā, lai cilvēces milzīgais vairākums pārdomātu vēlreiz! Nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, pievērsiet jūsu acis Dievam, jo lielā un briesmīgā Kunga diena ir tuvu! Laipni lūdzam šajos pēdējos žēlsirdības zvanos, lai jūs varētu sasniegt pestīšanas prieku! Atmetiet savu spītību un grēku un vienreiz pārdomājiet, lai rīt jūs varētu skatīt jaunas rītausmas ausmu! Saprotiet, ka Debesis negrib jūsu nāvi, bet jūsu mūžīgo dzīvi.

Neesiet nepaklausīgi, redziet, bērniņi, žēlsirdības laiks beidzas un jūs to nesveicāt; tas, kas jūs gaida, ir Dieva Taisnīgums, kas ir nepielūdzams, taisnīgs un neizbēgams; dodot katram pēc viņa darbiem, un jūsu darbiem, grēcīgā cilvēce, trūkst svara; jūsu spriedums būs mūžīgā nāve.  

Dumpīgie bērniņi, šie ir mani pēdējie Mātes aicinājumi, neskumdiniet vairs mani ar savu slikto uzvedību. Atcerieties, ka es ļoti ciešu par jums, mani nepaklausīgie bērni, nelieciet jūsu Mātei vairāk raudāt. Es nekad nepagurstu lūgties un aizbildināt par visu cilvēci un īpaši par maniem dumpīgajiem bērniem; bet jūs nevēlaties mainīties. Ko tad es varu darīt? Pārdomājiet vēlreiz, nožēlojiet grēkus un, cik ātri vien iespējams, atgriezieties pie Dieva, jo, ja jūs to nedarīsiet, tas, kas jūs gaida mūžībā, būs mūžīgā nāve.

Es aicinu jūs, mani dumpīgie bērni, lai jūs pamostos pirms Dievišķā Taisnīguma dienu atnākšanas, jo, kad atnāks šīs dienas, atpakaļceļa jau vairs nebūs un neviens jūsos neklausīsies, un jūs tiksiet zaudēti mūžīgi. Laipni lūdzu, manā aicinājumā, un atgriezieties uz pestīšanas ceļa, cik vien iespējams ātri.
Mostieties dumpīgie bērni, jo nāk Dievišķā Taisnīguma dienas!

Jūsu Māte, Fatimas Dievmāte

Mani maziņie gani, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.