2019.gada 13.marts, pl.16.10

Mans ganāmpulks, pirms pērkat „Lielā Brāļa” tehnoloģiju, rūpīgi pārdomājiet, uzmanieties, jo tās mērķis ir nozagt jūsu dvēseli

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam

Vēstījums Enoham

Mans Miers ir ar jums, Mana ganāmpulka avis.

Mans ganāmpulks, nepareiza tehnoloģiju izmantošana noved pie miljoniem dvēseļu zaudēšanas; jaunatne ir visneaizsargātākā, un tā ir tā, kas visvairāk attālinās no Dieva. Šo pēdējo laiku cilvēce ir tehnoloģiju absorbēta (uzsūkta), kas nozog telpu personīgajai komunikācijai un dialogam starp cilvēkiem.

Mājās izzūd dialogs, lūgšana un veselīga ģimenes dzīve; Mani jaunieši un Mani bērni vairs nevēlas lūgties vai runāt ar saviem vecākiem; viņi izvēlas būt vieni, viņi kā vecākus pieņēmuši tehnoloģiju dievus. Man ir tik skumji, redzot tik daudz bērnu un jauniešu, un pieaugušo, kuri Mani aizstājuši ar tehnoloģijas dievu! Es, Kas esmu Mīlestība, viņi noliedz Manu mīlestību; Es, Kas atdodu Savu dzīvību par Manām avīm, un Es esmu Sargs, kas nekad neguļ, lai pārraudzītu Manu ganāmpulku; tas, ko Es šodien saņemu apmaiņā no šīs cilvēces, ir nepateicība, noraidīšana un aizmirstība. Ak, kurlā un aklā cilvēce, ja jūs nenoņemsit apsēju, kas aptver jūsu ausis un sedz jūsu acis, pirms līdz galam izsīkst Manas Žēlsirdības laiks; Es apliecinu jums, ka jūs nonāksit bezdibenī un jūs mirsiet mūžīgi!

Mans ganāmpulks, jūsu pasaulē drīzumā parādīties jauna tehnoloģija, un tā pilnībā kalpos Manam pretiniekam. Atturieties no šīs luciferiešu tehnoloģijas iegādes, jo tai ir savs mērķis – cilvēces kontrole un pakļaušana. „Lielā Brāļa” tehnoloģija nav no šīs pasaules, tā ir pazemes pasaules, kritušo eņģeļu, kurus jūs dēvējat par citplanētiešiem, tehnoloģija; tas, ko viņi ar to tiecas panākt, ir cilvēces kontrole un paverdzināšana. Visi tie, kas izmanto šo tehnoloģiju, tiks notverti slazdā un Mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā kritīs pirmie.

Pasaule drīz tiks apstrādāta ar „Lielā Brāļa” tehnoloģiju, kas visu redzēs, kontrolēs un uzraudzīs. Šī ļaunuma tehnoloģija nozags miljoniem būtņu un cilvēku dvēseles un pavērs ceļu viltus mesijas uznācienam. Uz tā būs iespiesta Horusa acs, kas redz visu, tā būs zīme, kas to identificēs; viss tiks kontrolēts un uzraudzīts, to griba, kas to izmantos, būs pakļauta.

Mans ganāmpulks, pirms pērkat „Lielā Brāļa” tehnoloģiju, rūpīgi pārdomājiet, uzmanieties, jo tās mērķis ir nozagt jūsu dvēseli. Mans pretinieks caur to pārņems mājas un visus tos, kuri to izmanto, privātums tiks zaudēts un ļaunais gars, kas ir šajā tehnoloģijā, daudzus pazudinās. Sagatavojieties, Mana ganāmpulka avis, jo tuvu ir Mana pretinieka pēdējās valdīšanas dienas, kurās jūs iesiet caur attīrīšanas tuksnesi. Esiet uzmanīgi un piesardzīgi, lai jūs spētu atklāt Mana pretinieka slazdus un maldus, un viņa ļaunuma instrumentus.

Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei