2019.gada 14.janvāris, pl.13.40

Tuvojas Debesu Sods, un tas notvers miljoniem garīgi guļošu dvēseļu, kuras joprojām ir grēka valgos, pagriežot Man muguru, nevis vaigu

Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham

Mans Miers ir ar jums, Mana Tauta, Mans Mantojums.

Mans radītais jau atrodas pilnīgā transformācijā un tā satraukums (šoks; pēkšņas, vardarbīgas izmaiņas) skars visas radības.

Ļoti drīz jūs redzēsiet daudzas uguns bumbas, krītošas no debesīm dažādās zemes daļās; daudzas no tām ir daļa no Manas Taisnīgās Tiesas, ar kuras palīdzību Es sodīšu ļaunās tautas. Manas Žēlsirdības laiks arvien vairāk un vairāk izsīkst, līdz Mana Brīdinājuma atnākšanai trūkst ļoti maz. Esiet gatavi, Mana Tauta, šī lielā notikuma, kas izmainīs jūsu dzīvi, atnākšanai.

Es atkal jums saku: Mans Brīdinājums nenāks miera laikā, bet tad, kad Mans radītais un Manas radības ir visvairāk satrauktas (atradīsies lielās bēdās, ciešanās, neapmierinātībā…), un tas jau ir sācies. Tuvojas Debesu Sods, un tas notvers miljoniem garīgi guļošu dvēseļu, kuras joprojām ir grēka valgos, pagriežot Man muguru, nevis vaigu. Mani ļaudis, kas dzīvojat ļaunajās tautās, klausieties Manā aicinājumā un, līdzīgi Lotam un viņa ģimenei, bēdziet no šīm grēcīgajām tautām; jo ļoti drīz Es uz tām izlādēšu Mana Taisnīguma smagumu!

Visuma satricinājums novedīs pie tā, ka lielākā daļa jūsu cilvēka tehnoloģijas lietas (drazas) aizripos pa zemi, ilgstoši pārtraucot sakarus – komunikāciju jūsu pasaulē. Viss, kas tiek apstrādāts un kas grozās ap šo tehnoloģiju, novecos. Esiet saprātīgi, Mani bērni, cik drīz vien iespējams, savāciet visu informāciju, ko dod jums Debesis, lai rīt jūs varētu izdzīvot un droši staigāt bēdu vidū.

Mans Mantojums, tūlīt, tūlīt notiks Mana radītā pamošanās; vulkānu ķēdes dusmas paātrinās dzemdību sāpes. Uz zemes nebūs drošas vietas, jo tā grīļosies – streipuļos no austrumiem uz rietumiem un no ziemeļiem uz dienvidiem; Viņas sāpes, vaidi un kontrakcijas pavadīs jūs līdz Jaunā Radītā dzimšanai. Mostieties, zemes iedzīvotāji, jo tuvojas lielā un briesmīgā Kunga Diena! Vairs neatlieciet savu atgriešanos, jo laiks vairs nav tas laiks; steidzieties, lai pēc iespējas ātrāk tiktu sakārtoti jūsu rēķini, jo nāk Mana Taisnīguma dienas! Atstājieties no grēka un ļaunuma, atgriezieties pestīšanas ceļā, lai jūs varētu dzīvot un lai Mana Taisnīguma rezultātā jūsu dvēseles nepazustu! Nāk nakts, un drīz viss radītais ieslīgs tumsā; pulcējieties lūgšanā, gavēšanā un gandarīšanā; ietērpieties maisos un dziediet žēlabainus dziedājumus, un sakiet: Saudzē un žēlo, ak, Kungs, savu tautu, neatstāj kaunā savu mantojumu. Lai vīrs atstāj savu mītni un piekļuvi viņa sievas gultai. (Joēla 2.16,17)

Dumpīgā un grēcīgā cilvēce, remdenās sirdis, Manas Žēlsirdības laiks tuvojas savām beigām; ja jūs neatstāsiet jūsu grēku, dumpību un remdenumu, Es apliecinu jums, ka jūs pazudīsiet mūžīgi.

Vairs nevairojiet savas saites; drīzāk pārplēsiet savas sirdis un rīkojieties tāpat kā muitnieks templī – vienkārša un pazemīga sirds, lai jūs sasniegtu Manu Žēlsirdību, un rīt jūs varētu būt attaisnoti.

Palieciet Manā Mierā, Mana Tauta, Mans Mantojums

Jūsu Tēvs, Jahve, Visuma Kungs

Mani ļaudis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei