2019.gada 14.jūlijs, pl.15.45

Bērniņi, kopā lūdzieties manu Svēto Rožukroni par visiem seksuāli izmantotajiem nepilngadīgajiem pasaulē; lūdziet manu Svēto Aizbildinājumu par viņiem, lai viņi varētu piedot, piedot sev, un tādējādi tikt dziedināti no viņu traumas.

Marijas Kristiešu Palīdzības aicinājums Dieva tautai.
Vēstījums Enoham
Mani mīļotie bērniņi, lai mana Kunga Miers piepilda jūsu sirdis un mana Mīlestība un Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Bērniņi, vardarbība pret bērniem pieaug, mani zēni un meitenes tiek seksuāli ļaunprātīgi izmantoti jau viņiem esot pavisam maziem. Daudzi joprojām kļūst par bezsirdīgu vecāku, patēvu un radinieku vardarbības upuriem; seksuālās vardarbības pret nepilngadīgajiem gars iznīcina manu mazuļu nevainību un cerības, atstājot viņiem traumas uz visu dzīvi.

Seksuāli ļaunprātīgi izmantots bērns rīt kļūst par pāridarītāju citiem vai seksuāli nešķīsts; par homoseksuāli, lesbieti vai prostitūtu. Ļaunprātīgi izmantoti bērni zaudē pašcieņu, viņu spēju uzticēties, un aug ar naidu, aizvainojumu un atriebību pret cilvēku vai cilvēkiem, kas viņus ļaunprātīgi izmantoja. Seksuālai vardarbībai pakļauts bērns krīt depresijā, viņu nomāc šaubas, bailes, nemiers, izolācijas un identitātes krīze, kas var novest līdz pašnāvībai. Seksuālās vardarbības trauma tiek dziedināta vienīgi ar piedošanu un lūgšanu par iekšēju dziedināšanu.

Pieaugušajiem, kas ir seksuāli ļaunprātīgi izmantoti savā bērnībā, jāpatveras manā Bezvainīgajā Sirdī un jāveltī tai sevi, lai viņi varētu atrast mieru un dziedināšanu. Mana Svētā Rožukroņa Sāpīgie Noslēpumi un mana Dēla Dārgo Asiņu un Brūču Rožukronis ir spēcīgi līdzekļi, lai atbrīvotu manu bērnu, kas, esot nepilngadīgi, tikuši pakļauti vardarbībai, ievainoto un ļaunprātīgi izmantoto sirdi.

Bērniņi, kopā lūdzieties manu Svēto Rožukroni par visiem seksuāli izmantotajiem nepilngadīgajiem pasaulē; lūdziet manu Svēto Aizbildinājumu par viņiem, lai viņi varētu piedot, piedot sev, un tādējādi tikt dziedināti no viņu traumas. Bērniņi, ja jūs esat ļaunprātīgi izmantoti, lūdziet mani dziedināt jūs iekšēji; veiciet iekšējo dziedināšanu ar mana Rožukroņa Gaismas daļas noslēpumu lūgšanu, un lūdziet dziedēt seksuālās vardarbības traumu, kas atrodas jūsos – zēnā vai meitenē. Ja jūs to darīsit ar ticību un neatlaidību, jūs panāksit dziedināšanu. Veltījiet sevi manai Bezvainīgajai Sirdij, mani ļaunprātīgi izmantotie nepilngadīgie bērni, un jūs atradīsit viņā patvērumu, mieru un mierinājumu savai izmocītajai sirdij.

Es esmu jūsu Kristiešu Palīdzības Māte; nāciet pie manis, mani bērniņi, kad jūs jūtaties izmocīti ar seksuālās traumas garu, un es jums došu manas Sirds Mieru. Es dodu jums šo Iekšējās Dziedināšanas lūgšanu, lai jūs to lūgtos ar ticību katru reizi, kad jūs jūtaties satraukts savā prātā.

IEKŠĒJĀS

LŪGŠANA

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Kristiešu Palīdzība

Mani bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.