2019.gada 16.jūnijs, pl.13.45

Brāļi, visas būtnes, kuras jūs saucat par svešzemniekiem vai citplanētiešiem, ir dēmoni

Svētā Erceņģeļa Miķeļa steidzams aicinājums Dieva tautai.

Vēstījums Enoham

Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!

Dieva mīļotie bērni, lai Visaugstākā Miers ir ar jums visiem.

Dieva tauta, mēs izcīnām spēcīgas garīgās kaujas ar ļaunā karapulkiem jūsu pasaulē un tās telpā. Grēks un ļaunums ir iesakņojušies šīs perversās cilvēces sirdī, un tas liek ļaunajiem gariem pārņemt daudzas dvēseles; dēmoni bez atpūtas meklē cilvēces krišanu.

Nešķīstības dēmoni ir vieni no tiem, kas pazudina visvairāk dvēseļu; Dieva Likuma Sestā Baušļa pārkāpšana ved jauniešus un pieaugušus cilvēkus mūžīgā pazušanā. Miljoniem dvēseļu šodien dzīvo ar miesas dēmoniem, un tas ir novedis pie tā, ka no viņiem ir novērsies Dieva Gars un Sargeņģelis. Ļaunie gari kontrolē, vada un nosaka miljoniem cilvēku dzīves.

Šīs kontroles dēļ, kuru šie ļaunie gari īsteno pār daudzām dvēselēm – lūk, kāpēc šodien šajā pasaulē izlīst tik daudz asiņu. Atcerieties, ka ļaunais ir naids, iznīcināšana un nāve, viņš ir ieinteresēts tikai jūsu dvēseles nozagšanā, lai ņirgātos par Dievu un Viņa radīto.

Brāļi, visas būtnes, kuras jūs saucat par svešzemniekiem vai citplanētiešiem, ir dēmoni. Neticiet Citplanētiešu meliem, ne arī tā saucamajām Apgaismotajām vai Paaugstinātajām būtnēm, jo viņi visi ir dēmoni! Tie ir subjekti (būtības), kas nāk no pazemes pasaules; daudzi ir maskēti kā Gaismas Eņģeļi, sūtot vēstījumus, ko cilvēces milzīgais vairākums, kas ir tālu no Dieva, pieņem un seko tiem, it kā tie būtu Dievišķi.

Esiet ļoti uzmanīgi ar šiem brāļiem, jo tā sauktā Angeoloģija ir no New Age, kas kalpo pretiniekam. Katram vēstījumam, kas nāk no Visaugstākā, ir jābūt aizsargātam ar Dieva Vārdu. Atcerieties, ka viss jau ir rakstīts; Debesu patieso instrumentu pravietojumi šajos pēdējos laikos liek atcerēties to, kas jau ir Svētajā Vārdā. Katram vēstījumam no Debesīm ir jāmudina uz grēku nožēlošanu un cilvēces atgriešanos; un, kas ir ļoti svarīgi, tam ir garīgi jāsagatavo Dieva tauta notikumiem, kas stāv priekšā. Katram vēstījumam no Debesīm ir jāpaziņo jums par sodu, kas piemeklēs cilvēci, ja tā nemainīsies un neatgriezīsies pie Dieva.

Uzmanieties nu, brāļi, lai ar vēstījumiem neļautu sevi sagūstīt (pavedināt), ja tie nerunā par Žēlsirdību un Dievišķo Taisnīgumu, bet, ja tie jums parāda viltus pestīšanu, kad nav ne grēku nožēlošanas, ne atgriešanās.

Es atkārtoju to vēlreiz: Gaismas būtņu, Angeoloģijas vēstījumi, vēstījumi no apgaismotajām Būtnēm un Meistariem (Skolotājiem) – tie nenāk no Dieva, tā, ka neiekrītiet šajos slazdos. Tas viss ir daļa no New Age (Jaunā Laikmeta), kas ir aizsegs, ar ko pretinieks maskējas pēdējos laikos.

Es jums atgādinu, brāļi: Lai nokļūtu Debesīs, jums vispirms jānes savs Krusts un jāiziet attīrīšanas Golgāta. Visiem Dieva Bērniem ir jānomirst grēkam un jāattīrās, lai rīt jūs varētu ieiet mana Tēva Valstībā.

Lai Visaugstākā Miers paliek jūsos. Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam.

Jūsu Brālis un Kalpotājs, Erceņģelis Miķelis

Dieva Sēkla, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei