2019.gada 16.septembris, pl.13.10

Vides piesārņojums, koku izciršana un ūdens avotu iznīcināšana maina klimatu visā planētā; augstas un zemas temperatūras radīs vairāk viesuļvētru, tornādo (*)un dabas katastrofu, ko cilvēka zinātne nevar aizturēt/apvaldīt

Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa uzticīgajai tautai.
Vēstījums Enoham
Mana tauta, Mans mantojums, Mans Miers ar jums.
Palielinās morālais, sociālais un garīgais pagrimums, šī cilvēce, dēļ Dieva trūkuma tās sirdī, dodas uz klints malu. Lielo bēdu dienas tuvojas, un būs ļoti maz to, kas tām spēs stāties pretī; ticības trūkums kopā ar lūgšanu un saistību ar savu Debesu Tēvu trūkumu, tas daudzus, viņu remdenības dēļ, aizvedīs līdz bojāejai.

Mana tauta, pierodiet dzīvot ar augstām un zemēm temperatūrām, jo tās pastiprināsies, padarot daudzas vietas uz zemes dzīvošanai neiespējamas. Daudzās vietās naktīs būs sals, bet citās būs intensīvs karstums; tas ietekmēs sauszemes un jūras ekosistēmu, izraisot trūkumu un badu visā zemē. Kādu laiku jums trūks lietus ūdens, lai atdzesētu zemi, tas būs sauss un kaltējošs laiks – vēl viena zīme tam, ko Debesis jums dos, meklējot jūsu atgriešanos. Tajās dienās lūdzieties, gavējiet un gandariet par grēkiem, lai lietus ūdeņi atgrieztos, jo pretējā gadījumā pienāks sausuma un bada laiks, kas izpostīs visu cilvēci. Mans mantojums, tuvojas globālā trūkuma dienas un milzīgs cilvēces vairākums, dēļ viņu sacelšanās un apātijas pret Maniem aicinājumiem, nebūs gatavi stāties tām pretī. Zeme tajās dienās, kas sāksies, nesīs tikai sliktus augļus, bads un sausums izraisīs sērgas un epidēmijas, un lielākā daļa cilvēces nomirs no bada un slāpēm, jo nevēlas nodarboties ar Manām, tā saucamajām, Debesu Lietām.

Es vēlreiz atkārtoju: tuvojas trūkuma un bada dienas; tie, kam tas iespējams, glabājiet produktus, kas ātri nebojājas, un daudz ūdens, lai jums būtu rezerve. Tie, kuriem trūkst finanšu līdzekļu, nebaidieties, lai cik daudz vai maz jums ir, ja dalīsities tajā ar brāļiem un māsām un lūgsit tos ticībā, Es tos pavairošu, kā Es to darīju ar Sareptas atraitni Pravieša Elijas laikā (1.Ķēniņu 17:8-24)

Mana tauta, ūdens uz jūsu planētas izsīkst, netērējiet to pa tukšo; aizsargājiet ūdens krājumus (rezerves), avotus un upju baseinus, lai tie neizžūtu; izmantojiet labi šo dabisko labumu, kas ir būtisks visam radītajam un visu radību izdzīvošanai, ieskaitot cilvēku sugas. Novērtējiet šo dabas bagātību un sargājiet to, jo tuvojas dienas, kad šī dārgā šķidruma būs mazāk nekā ofīras zelta, ko var piedāvāt. Aizsargājiet savu planētu, neturpiniet to piesārņot un nelietderīgi tērēt dabas resursus, lai nenomirtu slāpēs un izsalkumā. Atcerieties, ka Mans Radītais ir dzīvs organisms, ka tam nodara sāpes un aizvaino jūsu vardarbība; ja jūs to turpināsit piesārņot, ja turpināsit to iznīcināt un izcirst tā kokus, ļoti drīz jums pietrūks skābekļa un ūdens, un ja tā trūks, zemes dzīve ar visām tās radībām izzudīs.

Es steidzami aicinu jūs, tautu (valstu) valdnieki un zemes iedzīvotāji, lai jūs pārstājat nežēlīgi izmantot Manu Radīto; neturpiniet iznīcināt dabas rezerves, neturpiniet piesārņot vai izšķērdēt ūdeni, jo, ja jūs turpināsit iet tā, kā jūs ejat, ļoti drīz Mans Radītais būs tuksnesis. Vides piesārņojums, mežu izciršana un ūdens avotu iznīcināšana maina klimatu visā planētā; augstas un zemas temperatūras radīs vairāk viesuļvētru, tornādo (virpuļviesuļu) un dabas katastrofu, ko cilvēka zinātne nevar aizturēt/apvaldīt. Klimata izmaiņas uz zemes izraisa visa veida ļaunprātīga izmantošana, ko jūs nodarāt planētai. Atjaunojiet mežus, atjaunojiet mežus, cik ātri vien iespējams, zeme; rūpējieties par dabas rezervātiem un ūdeni un neturpiniet piesārņot planētu, lai tā atkal varētu elpot un jūsu bērni rīt varētu turpināt baudīt šo paradīzi!

Jūsu Tēvs, Jahve (Dievs), Radītā Kungs

Mans mantojums, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.

(*)
Tornādo – Gigantiska gaisa piltuve, kas pūš cikloniskā spirālē uz augšu, pagriežoties kā virpulī, ko rada spēcīgas vētras mijiedarbība ar troposfēras vējiem; Parasti tā izcelsme ir Gvinejas līcī un Amerikas centrālajā un ziemeļu daļā. Tagad – arī citur.