2019.gada 17.marts, pl.15.00

Vecāki, labojiet ar mīlestību, nevis ar apvainojumiem, jo slikta apiešanās rada vienīgi bailes un aizvainojumu

Pakritušā Jēzus steidzams aicinājums vecākiem

Pakritušā Jēzus Sanktuārijs, Hirardota (Antiokija) Kolumbija. Vēstījums Enoham

Mani bērni, Mans Miers ir ar jums.

Es, Pakritušais Jēzus, kas pieceļ pakritušos.

Mani bērni, daudzus jauniešus pārņem depresijas un pašnāvības gars. Mīlestības un sapratnes trūkums daudzās mājās, tehnoloģiju ļaunprātīga izmantošana, vardarbība ģimenē un atšķirtība no vecākiem, tas daudzus jaunus cilvēkus mudina pārtraukt savu dzīvi ar pašnāvību. Vecāki, kad jūs sapratīsiet, ka jūsu bērniem vajadzīgas nav vis materiālas lietas, bet mīlestība? Pārtrauciet būt par mirušu lietu piegādātājiem, tas, kas ir vajadzīgs jūsu bērniem, ir: apskāvieni, skūpsti, glāsti, motivācija, dialogs un pāri visam – mīlestība! Runājiet vairāk ar saviem bērniem, esiet viņiem vairāk draugi kā vecāki, lai iegūtu viņu uzticību un lai jūs varētu kontrolēt viņus un jūsu mājas.

Daudzas ģimenes „peld” bez kursa (novirzījušās no kursa), jo tās ir pagriezušas Man muguras, jo viņi ir izveduši Mani ārā no savām mājām un aizvieto Mani ar tehnoloģijas dievu un citiem cilvēka roku darinātiem dieviem. Slikto vecāku piemēru viņu bērni uzsūc – kādi vecāki, tādi bērni. Ja koks ir slikts, arī augļi būs slikti un raža slikta; sliktā raža – tas ir tas, kas šodien daudzās mājās ir pārpārēm.

Vecāki, iztaisnojiet savus soļus un dodiet labu piemēru saviem bērniem, lai rīt jūs varētu ievākt labu ražu! Nāk Mana Taisnīguma dienas, un daudzas ģimenes vēl joprojām turpina Mani noraidīt; Es jums saku, ja jūs neatgriezīsieties pēc iespējas ātrāk pie Manis, Es apliecinu jums, ka jūs tiksiet zaudēti.

Vecāki, labojiet ar mīlestību, nevis ar apvainojumiem, jo slikta izturēšanās rada tikai bailes un aizvainojumu! Jūs esat māju gani un jums ir jārūpējas par jūsu bērnu veselīgu morālo un garīgo audzināšanu; jo jūs labi zināt, ka rīt mūžībā Es lūgšu atskaiti par jūsu bērniem un mājām; jūs cietīsiet no šķīstītavas vai elles sāpēm par katru bērnu, ko esat zaudējuši jūsu sliktās uzvedības un mīlestības trūkuma dēļ. Rūpīgi un uzmanīgi pārdomājiet šo jautājumu, vecāki, un, cik vien ātri iespējams, atgrieziet savu kontroli pār jūsu mājām. Mīlestība var izdarīt visu, visu piedod; dalieties mīlestībā pārpilnībā, lai jūsu mājas būtu miera klusie patvērumi un tajās atgriežas Dieva Gars. Esiet vairāk vecāki nekā tiesneši, un sniedziet saviem bērniem labu piemēru, lai rīt jūs varētu būt nevainojami Manā priekšā.

Jūsu mājās Es vēlos vairāk dialoga, lūgšanu, mīlestības un sapratnes, jo tas ir pretinde depresijai, kas daudziem jauniem cilvēkiem liek izdarīt pašnāvību.

Klausieties Manus Vārdus un pielietojiet tos praksē, lai jūs glābtu savas ģimenes un jūsu mājās atgrieztos Dieva mīlestība. Nāciet ar visu ģimeni apciemot Mani Manās Svētnīcās, Es esmu visu jūsu problēmu risinājums.

Jūsu Pakritušais Jēzus, kas pieceļ pakritušos

Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei